Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ruchy społeczne i polityczne w XIX-XXI wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-MS2-1RSP Kod Erasmus / ISCED: 14.652 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ruchy społeczne i polityczne w XIX-XXI wieku
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 2L stac.II st.studia stosunków międzynarodowych - przedmioty obowiązkowe
Stosunki Międzynarodowe I rok II stopnia sem. letni
Stosunki Międzynarodowe I rok II stopnia sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Studiujący przystępując do zajęć posiadają ogólną wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne w edukacji akademickiej z zakresu ruchów społecznych i politycznych XIX-XX wieku.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

W trakcie zajęć student zdobywa podstawową i uporządkowaną wiedzę na temat ruchów społecznych i politycznych XIX-XX wieku.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, stosunki międzynarodowe

Rok studiów/semestr: I rok/ semestr II, II stopnia

Wymagania wstępne: znajomość podstawowych pojęć z zakresu ruchów społecznych i politycznych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

30 godz. wykładu

Metody dydaktyczne: wykład

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w konwersatoriach- 30 godz.

Przygotowanie do zajęć - 60 godz.

Przygotowanie do zaliczenia i obecność na nim - 60 godz.

Razem: 150 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela -30 godz.-1 pkt ECTS

Nakład pracy studenta o charakterze praktycznym- 120 godz.- 4 punkt ECTS

Łącznie 5 pkt ECTS

Ramy tematyczne:

1. Zajęcia organizacyjne

2. Ruchy społeczne i polityczne: podstawowe pojęcia, cechy, typologia, rodzaje ruchów społecznych i politycznych

3. Geneza ruchów społecznych

4. Ruch feministyczny – definicja, geneza, cele, założenia

5. Ruch pacyfistyczny – pojęcie pacyfizmu, postulaty i cele ruchów pacyfistycznych

6. Globalizm i alterglobalizm

7. Ruchy nacjonalistyczne

8. Ruchy socjaldemokratyczne

9. Ruch faszystowskie i rasistowskie- definicje, cele, założenia, twórca

10. Ruchy ekstremistyczne – pojęcie, przyczyny powstawania idei ekstremistycznych, terror i terroryzm, organizacje terrorystyczne

11. Ruchy ekologiczne

12. Ruch populistyczny- definicja, geneza, cele i założenia

13. Ruch narodowy

14. Nowe ruchy społeczne w Polsce

15. Egzamin

Literatura:

Paleczny T., Nowe ruchy społeczne, Kraków2011.

J. Hannam, Feminizm, Poznań 2010 r.

M. Marczewska – Rytko, W. Ziętara (red.) Ideologie, doktryny, ruchy społeczne i polityczne. Wybrane problemy, Lublin 2015 r.

W. Modzelewski, Pacyfizm i okolice, Warszawa 1995 r.

G. Ulicka, Nowe ruchy społeczne, Warszawa 1993

Norberg J., Spór o globalizację. Kto zyskuje, kto traci, ile i dlaczego ? Warszawa 2006.

Ideologie, doktryny i ruchy narodowe. Wybrane problemy, red. S. Stępień, Lublin 2006.

Jakubowska U., Ekstremizm polityczny: studium psychologiczne, Gdańsk 2005.

Modzelewski W., Pacyfizm i okolice, Warszawa 2000.

Dzwończyk J., Populistyczne tendencje w społeczeństwie postsocjalistycznym, Toruń 2000.

Żuk P., Społeczeństwo w działaniu. Ekolodzy, feministki, skłotersi, Warszawa 2001.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

KP7_WG2, KP7_WG4, KP7_WK1, KP7_WK2

Umiejętności:

KP7_UW1, KP7_UW2, KP7_UW3, KP7_UK2

Kompetencje:

KP7_KK1, KP7_KK2, KP7_KR1, KP7_KR2

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie ustalonej przez prowadzącego na początku semestru

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Dajnowicz
Prowadzący grup: Małgorzata Dajnowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Dajnowicz
Prowadzący grup: Małgorzata Dajnowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.