Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pamięć historyczna w stosunkach międzynarodowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-MS2-2PHS Kod Erasmus / ISCED: 14.602 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pamięć historyczna w stosunkach międzynarodowych
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 2L stac.II st.studia stosunków międzynarodowych - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zapoznanie z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi polityki historycznej. Zasadnicza część wykładów dotyczyć będzie współczesnego obszaru Białorusi i zachodzących na tym obszarze przemian w polityce i pamięci historycznej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki,

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: moduł historyczno-politologiczny

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, historia i politologia

Rok studiów/semestr: rok studiów V, semestr zimowy

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godz. wykładu

Metody dydaktyczne: wykład, wykład online z wykorzystaniem platformy Blackoboard Collaborate, Blackboard Collaborate (e-learning), dyskusja

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta: udział w wykładzie: 30 h, przygotowanie do egzaminu i obecność na nim: 30 h

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami - wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 30 h

Literatura:

Bokszański Z., Tożsamości zbiorowe, Warszawa 2006.

Castells M., Siła tożsamości, Warszawa 2008.

Connerton P., Jak społeczeństwa pamiętają, Warszawa 2012.

Pamięć i polityka historyczna, red. S. M. Nowinkowski, J. Pomorski, R. Stobecki, Łódź 2008.

Pamięć jako przedmiot władzy, red. P. Kosiewski, Warszawa 2008.

Pamięć zbiorowa jako czynnik integracji i źródła konfliktów, red. A. Szpociński, Warszawa 2009.

Szpociński A., Kanon historyczny. Pamięć zbiorowa a pamięć indywidualna. Trzy wymiary pamięci, "Studia socjologiczne" 1983, nr 4.

Sahanowicz H., Źródła pamięci historycznej współczesnej Białorusi. Powrót zapadnorusizmu, Lublin 2006.

Śleszyński W., Historia w służbie polityki. Zmiany polityczne a konstruowanie przekazu historycznego na ziemiach białoruskich w XX i XX wieku, Białystok 2018.

Efekty uczenia się:

KP7_WG2, KP7_WG4, KP7_WK1, KP7_WK2, KP7_WK6, KP7_UW1, KP7_UW2,

KP7_UW3, KP7_UK2, KP7_KK1, KP7_KK2, KP7_KR1, KP7_KR2

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Śleszyński
Prowadzący grup: Wojciech Śleszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.