Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polacy i Polonia w państwach postradzieckich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-SW1-2PIP Kod Erasmus / ISCED: 11.351 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polacy i Polonia w państwach postradzieckich
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 3L stac.I st.studia wschodnie - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia mają na celu prezentację Polonii w państwach byłego ZSRR

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Student zapozna się z uwarunkowaniami jakie istnieją w krajach byłego ZSRR i funkcjonowaniem tam społeczności polskiej.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przedstawienie funkcjonowania Polonii w państwach byłego bloku wschodniego. Na zajęciach student zapozna się ze skala zjawiska i problemami z jakimi boryka się społeczność polska.

Literatura:

Polacy w ZSRR : (1939-1942) : antologia, oprac. i wstęp Marii Czapskiej, Warszawa 1991,

Rozstrzelana Polonia : Polacy w ZSRR 1917-1939, oprac. W. Lizak, Szczecin 1990,

A. Patek, Polacy w Rosji i ZSRR, Poznań 1992,

Polacy w Kościele katolickim w ZSRR, pod red. E. Walewander, Lublin 1991,

Polacy na Białorusi od końca XIX do początku XXI wieku : wybrane problemy stosunków polsko-białoruskich, pod redakcją T. Gawina, Warszawa 2017,

A. Chodubski, O kontaktach polsko-ormiańskich do początku XX wieku,

Toruń 1994,

http://www.wspolnota-polska.org.pl

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/polonia-i-polacy-za-granica

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/rada-do-spraw-polakow-poza-granicami-

Efekty uczenia się:

KP6_WG1 ma uporządkowaną wiedzę na poziomie podstawowym z zakresu historii politycznej, gospodarczej, społecznej i kultury krajów postradzieckich

KP6_WG5 ma podstawową wiedzę na temat głównych kierunków polityki państw postradzieckich, ich znaczenia i wpływu na sytuację międzynarodową

KP6_WG8 zna podstawowe źródła informacji, metody ich analiz oraz rozumie ich przydatność w badaniach nad dziejami i współczesnością krajów postradzieckich

KP6_WK1 ma podstawową wiedzę na temat relacji politycznych i kulturalnych między krajami postradzieckimi a cywilizacją zachodnią

KP6_WK2 rozpoznaje relacje i zależności na poziomie podstawowym pomiędzy przeszłością a aktualnymi wydarzeniami na terenie państw postradzieckich

KP6_WK3 rozumie podstawowe mechanizmy kulturowe, polityczne, prawne i ekonomiczne warunkujące międzynarodową pozycję krajów obszaru postradzieckiego

KP6_UW2 potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną właściwą dla studiów nad obszarem postradzieckim do opisu podstawowych problemów historycznych, ekonomicznych, politycznych i kulturowych państw postradzieckich

KP6_UW3 potrafi wyszukiwać, selekcjonować, analizować, oceniać i wykorzystywać informacje pochodzące z różnych źródeł

KP6_UW4 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i umiejętności badawcze związane z historycznymi i współczesnymi uwarunkowaniami sytuacji krajów postradzieckich

KP6_UK1 potrafi przygotować prezentację multimedialną oraz wykorzystywać nowoczesne technologie informacyjne

KP6_UO1 uczestniczy w wykonywaniu zadań przydzielonych zespołom w trakcie zajęć na uczelni

KP6_UU1 potrafi zaplanować proces uczenia się

KP6_KR2 funkcjonowania w środowisku wielokulturowym, rozumie wartość pluralizmu i tolerancji

KP6_KR3 uznaje i szanuje różnice punktów widzenia determinowane różnym podłożem narodowym i kulturowym

KP6_KR4 do pracy w dziedzinie obszaru zainteresowań w administracji krajowej i samorządowej, instytucjach międzynarodowych, podmiotach zajmujących się turystyką.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach, zaliczenie końcowego kolokwium w postaci testu na platformie Blackboard, aktywność w trakcie ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Konopacki
Prowadzący grup: Artur Konopacki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznać studenta z funkcjonowaniem społeczności należącej do Polonii w państwach byłego ZSRR.

Pełny opis:

Na zajęciach zostaną omówione poszczególne kraje byłego ZSRR w których do dnia dzisiejszego funkcjonuje Polonia. Zwrócona zostanie uwaga na działające w tych krajach organizacje dbające o podtrzymywanie tożsamości. Na zajęciach omówiona zostanie również rola państwa polskiego, które wspiera poszczególne organizacje. Student zostanie zapoznany również z działaniami jakie prowadzone są w ramach ruchów repatriacyjnych.

Literatura:

Polacy w ZSRR : (1939-1942) : antologia, oprac. i wstęp Marii Czapskiej, Warszawa 1991

Rozstrzelana Polonia : Polacy w ZSRR 1917-1939, oprac. W. Lizak, Szczecin 1990

A. Patek, Polacy w Rosji i ZSRR, Poznań 1992

Polacy w Kościele katolickim w ZSRR, pod red. E. Walewandra, Lublin 1991

Polacy na Białorusi od końca XIX do początku XXI wieku : wybrane problemy stosunków polsko-białoruskich, pod redakcją T. Gawina, Warszawa 2017

A. Chodubski, O kontaktach polsko-ormiańskich do początku XX wieku,

Toruń 1994

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.