Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura państw Dalekiego Wschodu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-SW1-3FKPD Kod Erasmus / ISCED: 08.352 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultura państw Dalekiego Wschodu
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 3L stac.I st.studia wschodnie - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia mają na celu zapoznanie i wprowadzenie studenta w świat kultury Dalekiego Wschodu. Po przez poznanie historii, kultury, polityki zajęcia mają na celu ukazanie zróżnicowania świata Wschodu.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zdobycie wiedzy o świecie Wschodu jego historii i uwarunkowań społeczno politycznych na przestrzeni wieków.

Literatura:

E. Said, Orientalizm, Warszawa 1991, E. Wiązek, Filmowe podróże Abbasa Kierostamiego, Kraków 2004, P. Kletowski, P.P. Pasolini. Twórczość filmowa, Warszawa 2012, P. Kletowski, P. Marecki, Nowe nawigacje II: Azja – Cyberpunk – Kino niezależne, Kraków 2003. Ch. Birchmeier, M. Burdelski, E. Jendraszczak, 50 lecie Komisji Nadzorczej Państw neutralnych w Korei, Toruń 2003, F. Gągor, M. Paszkowski, Międzynarodowe operacje pokojowe w doktrynie wojennej, Warszawa 1990, G. Ciechanowski, Żołnierze polscy w misjach i operacjach pokojowych poza granicami kraju, 1953- 1989, Toruń 2007, D. Chmielowska, B. Grabowska, E. Machut-Mendecka, Być kobietą w Oriencie, Warszawa 2001, M. Jakubczak (red.), Wizerunki kobiety w kulturze Indii, Kraków 2005, R. Jakimowicz, Stosunki japońsko-chińskie w latach 1949-2002. Aspekty polityczne i gospodarcze, Kraków 2004. Jakimowicz R., Stosunki japońsko-chińskie w pierwszych latach XXI wieku – współpraca, rywalizacja i konfrontacja (wybrane aspekty), [w:] Czynniki stabilizacji i destabilizacji w stosunkach międzynarodowych, R. Tomczyk, Zapiski o herbacie, Warszawa 2009, P. Trzeciak, Powieki Bodhidharmy. Sztuka herbaty dawnych Chin i Japonii, Zalesie Górne 2009, Morton W. Scott, Lewis Charlton M., Chiny. Historia i kultura, Kraków 2007

Pomfret John, Lekcje chińskiego. Dzieci rewolucji kulturalnej i dzisiejsze Chiny, Warszawa 2010, T, Karin (red.) Chiny. Przemiany państwa i społeczeństwa w okresie reform 1978-2000, Warszawa 2001, T. Karin, K. Gawlikowski (red.), Chiny. Rozwój społeczeństwa i państwa na przełomie XX i XXI wieku, Warszawa 2002, Ebrey Patricia Buckley, Ilustrowana historia Chin, Warszawa 2002 (historia od 1949 r.)

Efekty uczenia się:

Daleki wschód:

KP6_WG1 ma podstawową wiedzę ogólną z zakresu historii najnowszej obszaru postradzieckiego i Dalekiego Wschodu

KP6_WG2 ma uporządkowaną wiedzę na poziomie podstawowym z zakresu historii politycznej, gospodarczej, społecznej i kultury krajów postradzieckich i Dalekiego Wschodu, KP6_WG3 zna historyczne uwarunkowania dzisiejszej sytuacji politycznej, społecznej, kulturalnej i ekonomicznej krajów postradzieckich

KP6_WG6ma podstawową wiedzę na temat głównych kierunków polityki państw postradzieckich i Dalekiego Wschodu, ich znaczenia i wpływu na sytuację między

KP_WG10zna podstawowe źródła informacji, metody ich analiz oraz rozumie ich przydatność w badaniach nad dziejami i współczesnością krajów postradzieckich i Dalekiego Wschodu

KP6_WK2 ma podstawową wiedzę na temat relacji politycznych i kulturalnych między krajami postradzieckim i Dalekiego Wschodu a cywilizacją zachodu

KP6_WK4rozumie podstawowe mechanizmy kulturowe, polityczne, prawne i ekonomiczne warunkujące międzynarodową pozycję krajów obszaru postradzieckiego i Dalekiego Wschodu

KP6_UW1 samodzielnie zdobywa i utrwala wiedzę w sposób uporządkowany i systematyczny przy zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji, zgodnie ze wskazówkami

P6_UW2 potrafi w stopniu podstawowym wykorzystać wiedzę teoretyczną właściwą dla studiów nad obszarem postradzieckim i Dalekiego Wschodu do opisu podstawowych problemów historycznych, ekonomicznych, politycznych i kulturowych państw postradzieckich i Dalekiego Wschodu

KP6_UW4 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i umiejętności badawcze związane z kulturowymi, prawnymi, politycznymi i ekonomicznymi uwarunkowaniami sytuacji krajów postradzieckich Dalekiego Wschodu

KP6_UK2potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie badania obszarów postradzieckich i Dalekiego Wschodu

KP6_UK4posiada umiejętność merytorycznego argumentowania i dyskutowania w języku polskim oraz obcych, przedstawiania swoich opinii i odnoszenia się do poglądów innych autorów w obszarze problematyki krajów postradzieckich i Dalekiego Wschodu

KP6_UO1uczestniczy w wykonywaniu zadań przydzielanych zespołom w trakcie zajęć

KP6_UU1potrafi zaplanować proces uczenia się

KP6_KK1monitorowania na bieżąco sytuacji krajów postradzieckich i Dalekiego Wschodu oraz odnoszących się do niej publikacji

KP6_KR2funkcjonowania w środowisku wielokulturowym, rozumie wartość pluralizmu i tolerancji

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Konopacki
Prowadzący grup: Artur Konopacki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.