Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia komputerowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 360-FS1-1PK Kod Erasmus / ISCED: 11.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pracownia komputerowa
Jednostka: Wydział Matematyki
Grupy: 1 rok 1 stopnia sem. letni Matematyka specj. matematyka finansowa
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Założenia i cele przedmiotu: Nabycie umiejętności: posługiwania się edytorem tekstu WORD, posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym Excel, tworzenia prostych programów w języku HTML .

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Przedmiot obowiązkowy

Dziedzina: nauki matematyczne, dyscyplina: matematyka

Rok studiów: 1, semestr: 2

Prerekwizyty: brak

laboratorium 30 godz.

Metody dydaktyczne: konsultacje, praca nad projektem, praca nad wystąpieniem, praca nad literaturą, rozwiązywanie zadań domowych, dyskusje w grupach problemowych.

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w laboratoriach 7x4h + 2h(instruktażu) = 30h

przygotowanie do zajęć 7x3h = 21h

dokończenie rozwiązywania zadań rozpoczętych na ćwiczeniach i opracowanie w domu notatek po odbytych zajęciach (wykładach, ćwiczeniach) 7x2h = 14h

udział w konsultacjach 5x1h = 5h

realizacja drobnych projektów 25h = 25h

przygotowanie do zaliczenia i udział w nim 10+2h = 12h

Wskaźniki ilościowe

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 38 godzin, 1 ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 95 godzin, 3 ECTS

Literatura:

1. K. Wilson, Using Microsoft Office 2013 with Windows 8, Apress, Berkeley, CA, 2014 (dostęp: Springer Link)

2. G. Hart-Davis, Office 2010 Made Simple, Apress, Berkeley, CA, 2011 (dostęp: Springer Link).

3. D. Schultz, C. Cook, Beginning HTML with CSS and XHTML: Modern Guide and Reference, Apress 2007 (dostęp: Springer Link)

Efekty uczenia się:

Student zna zasady bhp przy komputerze (K_W11); umie zarządzać kartotekami i plikami w systemie Windows oraz tworzyć proste strony internetowe i dokumenty korespondencji seryjnej ( K_W08); zna możliwości wykorzystania podstawowych aplikacji użytkowych służących do budowania dokumentów tekstowych (Word, Excel) oraz zna możliwości wyszukiwania informacji w internecie (K_W08, K_U26); umie tworzyć i wykorzystywać w praktyce arkusze kalkulacyjne, sporządzać diagramy i wykresy, wykorzystywać podstawowe dostępne funkcje matematyczne, statystyczne, logiczne, finansowe; umie obsługiwać pocztę elektroniczną oraz wyszukiwać, selekcjonować i analizować informacje (K_U39); umie stworzyć prosty program w języku HTML (K_U27);

potrafi przygotować oraz przedstawić prezentację wybranego zagadnienia na forum grupy (K_K03).

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia: zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Makowska
Prowadzący grup: Justyna Makowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Makowska
Prowadzący grup: Justyna Makowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.