Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria gier

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 360-MF2-1TGI Kod Erasmus / ISCED: 11.103 / (0541) Matematyka
Nazwa przedmiotu: Teoria gier
Jednostka: Wydział Matematyki
Grupy: 2 - 1 rok sem. letni Matematyka specj. matematyka finansowa
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia pozwolą poszerzyć wiedzę o praktycznych zastosowaniach modeli matematycznych w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, społecznych i optymalizacyjnych.

Założenia i cele zajęć: Umiejętność doboru oraz modyfikacji strategii. Umiejętność identyfikacji, formułowania, analizowania prostych problemów społecznych i ekonomicznych z wykorzystaniem narzędzi Teorii Gier.

Treść zajęć: Gry macierzowe; drzewka gry; teoria gier a biznes; gry przeciwko Naturze; gry dwuosobowe o sumie niezerowej - niekooperacyjne i kooperacyjne; dylemat więźnia; schemat arbitrażowy Nasha; gry N-osobowe.

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Przedmiot obowiązkowy

Dziedzina: nauki matematyczne, dyscyplina: matematyka

Rok studiów: 1, semestr: 2

Prerekwizyty: brak

Wykład 30 godz. ćwiczenia 30 godz.

Metody dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia rachunkowe, konsultacje, praca nad literaturą, rozwiązywanie zadań domowych, dyskusje w grupach problemowych

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach15x2h = 30h

udział w ćwiczeniach 15x2h = 30h

przygotowanie do zajęć 7x3h = 21h

dokończenie rozwiązywania zadań rozpoczętych na ćwiczeniach i opracowanie w domu notatek po odbytych zajęciach (wykładach, ćwiczeniach) 7x2h = 14h

udział w konsultacjach 12x1h = 12h

przygotowanie do kolokwiów/zaliczenia przedmiotu i udział w nich 3X4h + 3x2h = 18h

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 78 godzin, 3 ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 89 godzin, 3 ECTS

Literatura:

• Julio González-Díaz, Ignacio García-Jurado, M. Gloria Fiestras-Janeiro, An Introductory Course on Mathematical Game Theory, American Mathematical Society 2010

• Philip D. Straffin, Teoria gier, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2001

• Marcin Malawski, Andrzej Wieczorek, Honorata Sosnowska, Konkurencja i kooperacja – teoria gier w ekonomii i naukach społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004

• Marek M. Kamiński, Gry więzienne – tragikomiczny świat polskiego więzienia, Oficyna Naukowa, Warszawa 2006

• G. Owen, Teoria gier, PWN, Warszawa 1975

Efekty uczenia się:

Efekty osiągnięte w ramach realizacji przedmiotu:

Student(ka) posiada wiedzę obejmującą możliwości stosowania narzędzi Teorii Gier w praktyce do modelowania zjawisk i procesów ekonomicznych. - KA7_UW14, KA7_WG06, KA7_UK04

Student(ka) zna podstawowe pojęcia z zakresu Teorii Gier. - KA7_WG04

Student(ka) zna podstawowe przykłady gier. - KA7_WG04

Student(ka) dobiera oraz modyfikuje strategie. - KA7_UW17

Student(ka) interpretuje kryteria Savage'a, Laplace'a, Walda i Hurwicza. - KA7_UW17

Student(ka) projektuje i implementuje algorytmy typu Minimax i AlfaBeta. - KA7_UW17

Student(ka) identyfikuje, formułuje, analizuje proste problemy społeczne i ekonomiczne z wykorzystaniem narzędzi Teorii Gier. - KA7_WG06

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Makowski
Prowadzący grup: Małgorzata Hryniewicka, Marcin Makowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Hryniewicka
Prowadzący grup: Małgorzata Hryniewicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.