Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elements of Cryptography and Coding Theory

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 360-MS1-2KTKa
Kod Erasmus / ISCED: 11.104 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0541) Matematyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Elements of Cryptography and Coding Theory
Jednostka: Wydział Matematyki
Grupy: Erasmus+ sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Course objectives:

Introduction to classical and modern cryptography.

Pełny opis:

Course profile: academic

Form of study: stationary

Course type: obligatory

Academic discipline: Mathematics, field of study in the arts and science: mathematics

Year: 2, semester: 3

Prerequisities: Algebra I, Elementary Number Theory, Linear Algebra II

lecture 15 h. exercise class 30 h.

Verification methods: lectures, exercises, consultations, studying literature, home works, discussions in groups.

ECTS credits: 4

Balance of student workload:

attending lectures15x1h = 15h

attending exercise classes 7x4h + 2h(preliminary teaching) = 30h

preparation for classes 7x3h = 21h

completing notes after exercises and lectures 7x3h = 21h

consultations 5x1h = 5h

small projects: preparation and defense 40h = 40h

final work: preparation and take 10h + 2h = 12h

Quantitative description

Direct interaction with the teacher: 53 h., 2 ECTS

Practical exercises: 117 h., 4 ECTS

Literatura:

Rosen, Kenneth H., Elementary number theory and its applications.

Third edition. Addison-Wesley Publishing Company, Advanced Book

Program,

Johannes A. Buchmann, Introduction to Cryptography ,Springer Verlag 2001

Efekty uczenia się:

Learning outcomes

Knowledge of elements of finite field algebra, linear algebra and number theory, which are needed to describe error-correcting codes and

cryptosystems, among other things, knowledge of base-b representation (especially binary and hexadecimal expansions), ability of

conversion between two different base-b representations, ability of the use of the extended Euclidean algorithm, ability of the use of

modular exponentiation, ability to find inverses of the ring Z/mZ, ability to solve systems of linear congruences.

Knowledge of chosen cryptosystems (symmetric ones and asymmetric ones): ability to encript and decript messages. Knowledge of basic definitions and properties of block codes.

Knowledge of notions: linear codes, encoding and decoding information.. -

Metody i kryteria oceniania:

verification methods: Homework presentation of solutions

continous evaluation

The overall form of credit for the course: test

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Czyżycki, Izabela Malinowska, Aneta Sliżewska
Prowadzący grup: Izabela Malinowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)