Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elementy historii matematyki starożytnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 360-MS1-3EHS Kod Erasmus / ISCED: 11.101 / (0541) Matematyka
Nazwa przedmiotu: Elementy historii matematyki starożytnej
Jednostka: Wydział Matematyki
Grupy: 1 - 3 rok sem. letni Matematyka spec. matematyka teoretyczna
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie z elementami historii matematyki. Celem przedmiotu jest zachęcenie studentów do samodzielnego studiowania zagadnień z historii matematyki.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali
zdalnie

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Przedmiot do wyboru

Dziedzina: nauki matematyczne, dyscyplina: matematyka

Rok studiów: 3, semestr: 6

Prerekwizyty: Elementarna teoria liczb, Analiza matematyczna II, Kombinatoryka, Geometria elementarna

seminarium 30 godz.

Metody dydaktyczne: konsultacje, praca nad projektem, praca nad wystąpieniem, praca nad literaturą, dyskusje w grupach problemowych.

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w seminariach 14x2h + 2h(instruktażu) = 30h

udział w konsultacjach 2x1h = 2h

realizacja zadań projektowych 30h = 30h

Wskaźniki ilościowe

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 32 godzin, 1 ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 62 godzin, 2 ECTS

Literatura:

Kordos Marek "Wykłady z historii matematyki"

Historia matematyki, red. A. P. Juszkiewicz,

Steward Ian "Oswajanie nieskończoności – Historia matematyki"

Murawski Roman "Filozofia matematyki"

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia w ramach realizacji przedmiotu:

Rozumie uniwersalne i cywilizacyjne znaczenie matematyki KA6_WK01

Rozumie, że nowoczesne technologie są pochodną

odkryć naukowych w naukach podstawowych KA6_WK03

Potrafi mówić o zagadnieniach matematycznych

zrozumiałym, potocznym językiem KA6_UK03

Potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w

literaturze, także w językach obcychi KA6_UU02.

Potrafi pracować zespołowo KA6_UO01.

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności na zajęciach i przedstawionych referatów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Horowski
Prowadzący grup: Maciej Horowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Pryszczepko
Prowadzący grup: Karol Pryszczepko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.