Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczne aspekty postępowania mediacyjnego w administracji rządowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-AN2-2MAR
Kod Erasmus / ISCED: 10.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczne aspekty postępowania mediacyjnego w administracji rządowej
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 2L stac.II st.studia administracji-przedm.specjalizacyjne-specjalizacja administracja rządowa
Administracja Niestacjonarna 2 rok 2 stopnia sem. Letni
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalistyczne

Założenia (opisowo):

Głównym celem prowadzonego przedmiotu, będzie zapoznanie studentów z metodami mediacji i wykorzystywaniem alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów w działaniach administracji rządowej.

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu przedstawione zostaną praktyczne aspekty prowadzenia postępowania mediacyjnego na podstawie wybranych obszarów działalności administracji rządowej.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu przedstawione zostaną praktyczne aspekty prowadzenia postępowania mediacyjnego na podstawie wybranych obszarów działalności administracji rządowej. Student powinien opanować podstawową terminologię z zakresu mediacji, techniki rozstrzygania sporów, prawne podstawy umożliwiające prowadzenie postępowania mediacyjnego w administracji publicznej (zarówno przed organem administracji rządowej, jak i z udziałem organu administracji rządowej).

Literatura:

J. Steward (red.), Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, Warszawa 2003 J. Gut, W. Hamman, Docenić konflikt. Od rywalizacji do współpracy, Warszawa 1993

Ch. W. Moore, Mediacje, praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów, Warszawa 2009.

E. Gmurzyńska, R. Morek, Mediacje – teoria i praktyka, Warszawa 2009.

D. A. Lax, J. K. Sebenius, Negocjacje w trzech wymiarach. Jak wygrać najważniejsze gry, Warszawa 2010.

R. Fisher, D. Shapiro, Emocje w negocjacjach. Jak je wykorzystać w biznesie, Warszawa 2009.

E. Kruk, H. Spasowska, Mediacja, wybór źródeł, wzory dokumentów i pism, statystyki, bibliografia, Warszawa 2008.

I. Mulak, M. Szeroczyńska, Jak uczyć prawników dobrej komunikacji z klientem, warszawa 2006.

E. Gmurzyńska, Mediacja w sprawach cywilnych w amerykańskim systemie prawnym, zastosowanie w Europie i w Polsce, Warszawa 2007.

A. Gójecka, V. Huryn, Mediacja w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych, Warszawa 2007.

R. Morek, ADR w sprawach gospodarczych, Warszawa 2004.

Efekty uczenia się:

KP7_WK1 student rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji w zakresie dotyczącym prawa administracyjnego (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz przedmiotu działania administracji publicznej

KP7_UW2 student potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu prawa administracyjnego (materialnego, ustrojowego i procesowego) – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez:

– dobór oraz stosowanie właściwych metod wykładni prawa administracyjnego i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno- komunikacyjnych

KP7_UW4 student potrafi formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami badawczymi z zakresu prawa administracyjnego (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz przedmiotu działania administracji publicznej

KP7_KO3 student potrafi myśleć I działać w sposób przedsiębiorczy.

Metody i kryteria oceniania:

Prace indywidualne oceniane punktowo od 1do 5 punktów

Prace grupowe od 1 do 5 punktów

Symulacje mediacji od 1 do 5 punktów.

Ocena jest wynikiem podsumowania prac grupowych i idywidualnych w trakcie prowadzonych zajęć

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Wenclik
Prowadzący grup: Małgorzata Wenclik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W ramach przedmiotu przedstawione zostaną praktyczne aspekty prowadzenia postępowania mediacyjnego na podstawie wybranych obszarów działalności administracji rządowej.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu przedstawione zostaną praktyczne aspekty prowadzenia postępowania mediacyjnego na podstawie wybranych obszarów działalności administracji rządowej. Student powinien opanować podstawową terminologię z zakresu mediacji, techniki rozstrzygania sporów, prawne podstawy umożliwiające prowadzenie postępowania mediacyjnego w administracji publicznej (zarówno przed organem administracji rządowej, jak i z udziałem organu administracji rządowej).

Literatura:

J. Steward (red.), Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, Warszawa 2003 J. Gut, W. Hamman, Docenić konflikt. Od rywalizacji do współpracy, Warszawa 1993

Ch. W. Moore, Mediacje, praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów, Warszawa 2009.

E. Gmurzyńska, R. Morek, Mediacje – teoria i praktyka, Warszawa 2009.

D. A. Lax, J. K. Sebenius, Negocjacje w trzech wymiarach. Jak wygrać najważniejsze gry, Warszawa 2010.

R. Fisher, D. Shapiro, Emocje w negocjacjach. Jak je wykorzystać w biznesie, Warszawa 2009.

E. Kruk, H. Spasowska, Mediacja, wybór źródeł, wzory dokumentów i pism, statystyki, bibliografia, Warszawa 2008.

I. Mulak, M. Szeroczyńska, Jak uczyć prawników dobrej komunikacji z klientem, warszawa 2006.

E. Gmurzyńska, Mediacja w sprawach cywilnych w amerykańskim systemie prawnym, zastosowanie w Europie i w Polsce, Warszawa 2007.

A. Gójecka, V. Huryn, Mediacja w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych, Warszawa 2007.

R. Morek, ADR w sprawach gospodarczych, Warszawa 2004.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Wenclik
Prowadzący grup: Małgorzata Wenclik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W ramach przedmiotu przedstawione zostaną praktyczne aspekty prowadzenia postępowania mediacyjnego na podstawie wybranych obszarów działalności administracji rządowej.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu przedstawione zostaną praktyczne aspekty prowadzenia postępowania mediacyjnego na podstawie wybranych obszarów działalności administracji rządowej. Student powinien opanować podstawową terminologię z zakresu mediacji, techniki rozstrzygania sporów, prawne podstawy umożliwiające prowadzenie postępowania mediacyjnego w administracji publicznej (zarówno przed organem administracji rządowej, jak i z udziałem organu administracji rządowej).

Literatura:

J. Steward (red.), Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, Warszawa 2003 J. Gut, W. Hamman, Docenić konflikt. Od rywalizacji do współpracy, Warszawa 1993

Ch. W. Moore, Mediacje, praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów, Warszawa 2009.

E. Gmurzyńska, R. Morek, Mediacje – teoria i praktyka, Warszawa 2009.

D. A. Lax, J. K. Sebenius, Negocjacje w trzech wymiarach. Jak wygrać najważniejsze gry, Warszawa 2010.

R. Fisher, D. Shapiro, Emocje w negocjacjach. Jak je wykorzystać w biznesie, Warszawa 2009.

E. Kruk, H. Spasowska, Mediacja, wybór źródeł, wzory dokumentów i pism, statystyki, bibliografia, Warszawa 2008.

I. Mulak, M. Szeroczyńska, Jak uczyć prawników dobrej komunikacji z klientem, warszawa 2006.

E. Gmurzyńska, Mediacja w sprawach cywilnych w amerykańskim systemie prawnym, zastosowanie w Europie i w Polsce, Warszawa 2007.

A. Gójecka, V. Huryn, Mediacja w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych, Warszawa 2007.

R. Morek, ADR w sprawach gospodarczych, Warszawa 2004.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)