Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język niemiecki cz. I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-AS1-1LJN Kod Erasmus / ISCED: 10.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język niemiecki cz. I
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 3L stac.I st.studia administracji-lektoraty
ADM.Stacj.1 rok 1 stopnia sem. Letni
ADM.Stacj.1 rok 1 stopnia sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Język niemiecki cz. I 370-AS1-1LJN

Założenia (lista przedmiotów):

Język niemiecki cz. I 370-AS1-1LJN

Założenia (opisowo):

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienie/komunikacja, pisanie, rozumienie

tekstu pisanego i mówionego,


Celem przedmiotu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach codziennych, podczas wymiany studenckiej jak również w kontaktach ze specjalistami z danej dziedziny.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Kurs języka obejmuje język specjalistyczny z elementami tematyki ogólnej

Pełny opis:

Kierunek: Administracja

Moduł 1: Język obcy

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina: nauki humanistyczne

Dyscyplina: Językoznawstwo

Rok studiów/ semestr: I rok studiów (semestr I, II)

Wymagania wstępne: znajomość języka ogólnego na poziomie B 1

Liczba godzin: 60 w formie lektoratów (po 30 godzin w semestrze zimowym i letnim)

Punkty ECTS: część I - 5 punktów, I rok

część II - 5 punktów, II rok

Bilans nakładu pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela: 60 godzin - 2 x 30 godzin w każdym semestrze (2 punkty ECTS)

- udział w konsultacjach, zgodnie z potrzebami studenta

- o charakterze praktycznym, zadania projektowe, przygotowanie zadań domowych oraz do testów kontrolnych, udział w konsultacjach: 90 godzin (3 punkty ECTS)

Wskaźniki ilościowe:

- nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 60 godzin- 2 x 30 godzin w każdym semestrze plus udział w konsultacjach wg indywidualnego zapotrzebowania studenta, średnio ok. 2 godzin w semestrze ( 2,2 punktów ECTS)

- nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela: 86 godzin ( 2,8 punktów ECTS )

Literatura:

Sander, Braun, Doubek, Fuegert, Vitale u.a. " DaF kompakt" A 2, B 1, KLETT

Funk, Kuhn, Demme, Winzer u.a. " studio d B 1: , Cornelsen

materiały specjalistyczne i popularnonaukowee online na poziomie B 1/ B 2

Efekty uczenia się:

cz. I MK_9

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach codziennej komunikacji, a także umiejętności rozumienia oraz przekładu tekstów specjalistycznych;

student potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

KA6_UK3;

cz.II MK_22; KA6-UK3

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie na ocenę na podstawie:

1. ocen z testów i prac kontrolnych, min. 50% oraz wypowiedzi pisemnych i ustnych na ocenę

2. aktywnego udziału w zajęciach

3. obecności na zajęciach - student ma prawo do 2 nieusprawiedliwionych nieobecności w semestrze

4. prezentacji prac projektowych

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Żmudzka
Prowadzący grup: Dorota Żmudzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Język niemiecki cz. I 370-AS1-1LJN

Założenia (lista przedmiotów):

Język niemiecki cz. I 370-AS1-1LJN

Skrócony opis:

Kurs języka obejmuje język specjalistyczny z elementami tematyki ogólnej

Pełny opis:

Kierunek: Administracja

Moduł 1: Język obcy

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Moduł: ogólnouczeniany

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dyscyplina: Językoznawstwo

Rok studiów/ semestr: I rok studiów (semestr I, II)

Liczba godzin: 60 w formie lektoratów (po 30 godzin w semestrze zimowym i letnim)

Punkty ECTS: część I - 5 punktów, I rok

część II - 5 punktów, II rok

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela: 60 godzin zajęć oraz udział w konsultacjach i zaliczeniach indywidualnych (3 punkty ECTS)

- o charakterze praktycznym, zadania projektowe, przygotowanie do testów kontrolnych: 40 godzin (2 punkty ECTS)

Literatura:

Sander, Braun, Doubek, Fuegert, Vitale u.a. " DaF kompakt" A 2, B 1, KLETT

Funk, Kuhn, Demme, Winzer u.a. " studio d B 1: , Cornelsen

materiały specjalistyczne i popularnonaukowee online na poziomie B 1/ B 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.