Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język rosyjski cz.II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-AS1-2LJR2 Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język rosyjski cz.II
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 3L stac.I st.studia administracji-lektoraty
ADM.Stacj.2 rok 1 stopnia sem. Letni
Adm.Stacj.2 rok 1 stopnia sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty

Założenia (opisowo):

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym, a także umiejętności rozumienia i stosowania terminologii z dziedziny administracji oraz prawa.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym, a także umiejętności rozumienia i stosowania terminologii z dziedziny administracji oraz prawa.

Pełny opis:

Język rosyjski cz. II

Jednostka - Wydział Prawa

Kierunek - Administracja

Studia pierwszego stopnia

Profil ogólnoakademicki

Studia stacjonarne

Kod przedmiotu - 370-AS1-2LJR2

Przedmiot obowiązkowy. MK_22.

Dziedzina nauki – językoznawstwo

Dyscyplina – języki specjalistyczne

II rok/III i IV semestr

Student powinien zaliczyć przedmiot oznaczony kodem 370-AS1-1LJR1.

Liczba godzin: 60

Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń, rozwijających wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie.

5 pkt ECTS

Ogólny nakład pracy studenta: 125 godz. w tym: udział w ćwiczeniach stacjonarnych lub prowadzonych online w czasie rzeczywistym: 30 godz.; udział w ćwiczeniach poprzez wykonywanie zadań e-learningowych: 30 godz.; przygotowanie się do zajęć, zaliczeń, egzaminu: 51 godz.; udział w konsultacjach: 14 godz.

Nakład pracy studenta wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela - 74 h = 3 pkt ECTS

Nakład pracy studenta o charakterze praktycznym - 51 h = 2 pkt ECTS

Efekty uczenia się:

KA6_UK3: Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Metody i kryteria oceniania:

Praktyczne ćwiczenia rozwijają wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie (również podczas zajęć e-learningowych). Wiedza sprawdzana jest w formie testów pisemnych, wypowiedzi pisemnych lub ustnych.

Formy zaliczenia przedmiotu: egzamin ustny i pisemny po IV semestrze.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kulik
Prowadzący grup: Anna Kulik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.