Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proseminarium - Prawo konstytucyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-AS1-2PROKP Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Proseminarium - Prawo konstytucyjne
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 3L stac.I st.studia administracji-seminaria
ADM.Stacj.2 rok 1 stopnia sem. Letni
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

proseminaria licencjackie

Założenia (opisowo):

Założeniem seminarium jest finalne przygotowanie studenta do złożenia i obrony pracy dyplomowej oraz usystematyzowanie wiedzy niezbędnej do złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu licencjackiego.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- ma podstawową wiedzę o charakterze nauk z zakresu administracji i prawa oraz ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk

- zna podstawową terminologię właściwą dla administracji

- zna metody i narzędzia , w tym techniki pozyskiwania danych związanych z administracją, pozwalające opisywać organy publiczne, struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące

- zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego

K_W01

K_W02

K_W07

K_W11

Umiejętności:

- właściwie posługuje się podstawową terminologią związaną z administracją

- posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych dotyczących zagadnień szczegółowych związanych z administracją, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

K_U02

K_U11

Kompetencje społeczne:

- potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania z zakresu administracji

- potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności

K_K03

K_K06

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: konsultacje prowadzone w grupie lub – w zależności od postępów prac studentów – indywidualnie

Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Olechno
Prowadzący grup: Artur Olechno
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.