Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pozakodeksowe prawo karne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-KN2-1POZ Kod Erasmus / ISCED: 10.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pozakodeksowe prawo karne
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 2L stac.II st.studia kryminologia - przedmioty fakultatywne
Kryminologia Niestacjonarna 1 rok 2 stopnia sem.Letni
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie studentom problematyki odpowiedzialności za realizację znamion czynów penalizowanych w aktach prawnych innych niż Kodeks karny. Przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia dotyczące wybranych przestępstw pozakodeksowych. Studentom zostanie przekazana wiedza na temat wybranych aspektów prawa karnego pozakodeksowego, pośród których wymienić należyL

1. Wyspecjalizowane dziedziny prawa karnego.

2. Prawo karne pozakodeksowe - zagadnienia wprowadzające, powiązania z przepisami części ogólnej kk.

3. Wybrane pozakodeksowe przestępstwa przeciwko zwierzętom i zasobom przyrodniczym.

4. Wybrane pozakodeksowe przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu.

5. Wybrane pozakodeksowe przestępstwa przeciwko ochronie zabytków.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - niestacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - fakultatywny.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok I/sem. II.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 14 godz. wykładu (w tym 7 godz. zdalnie synchroniczne).

Metody dydaktyczne - wykład (w sali i zdalnie synchronicznie), dyskusja, analiza przepisów, konsultacje.

Punkty ECTS - 3.

Bilans nakładu pracy studenta: udział w zajęciach 14 godz. (7 godz. zdalnie synchronicznie), przygotowanie do zajęć i egzaminu 37,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 23,5 godz. Razem godz. 75 godz., co odpowiada 3 pkt. ECTS.

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt. ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt. ECTS.

Literatura:

M. Bojarski (red.), Szczególne dziedziny prawa karnego. Prawo karne wojskowe, skarbowe i pozakodeksowe, Warszawa 2018.

M. Mozgawa (red.), Pozakodeksowe przestępstwa przeciwko zdrowiu. Komentarz, Warszawa 2017.

E. M. Guzik-Makaruk, Transplantacja narządów tkanek i komórek. Wybrane aspekty prawnokarne i kryminologiczne, Białystok 2018.

K. Kuszlewicz, Ustawa o ochronie zwierząt. Komentarz, Warszawa 2021.

J. Warylewski, Prawo karne, Warszawa 2020.

A. Ginter, A. Michalak, Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz, Warszawa 2016.

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent zna i rozumie:

KA7_WG1 - w pogłębionym stopniu aspekty interdyscyplinarności kryminologii ze względu na szerokie spektrum badanych zjawisk społecznych zarówno na płaszczyźnie krajowej, jak i międzynarodowej

KA7_WK3 - w pogłębionym stopniu dylematy związane z instrumentami reakcji prawnej zarówno wobec sprawców, jak i ofiar przestępstw, a także sposobami reagowania na wyzwania globalne i regionalne w zakresie przestępczości

Umiejętności, absolwent potrafi:

KA7_UK1 - komunikować się ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców na tematy specjalistyczne, dotyczące funkcjonowania sektora bezpieczeństwa z wykorzystaniem języka prawniczego

KA7_UU1 - samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie oraz ukierunkowywać innych w tym zakresie

Komptetencje społeczne, absolwent jest gotów do:

KA7_KK3 - dokonywania pogłębionej i krytycznej oceny racjonalności, przydatności, a także efektywności obowiązujących rozwiązań prawnych oraz instytucjonalnych, dotyczących zapobiegania i zwalczania przestępczości

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: zaliczenie pisemne. Pozytywna ocena z zaliczenia od 51% przewidzianej liczby punktów.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Jurgielewicz-Delegacz
Prowadzący grup: Wojciech Filipkowski, Ewa Guzik-Makaruk, Emilia Jurgielewicz-Delegacz, Paulina Pawluczuk-Bućko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Pawluczuk-Bućko
Prowadzący grup: Paulina Pawluczuk-Bućko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.