Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona informacji niejawnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-KN2-2OIN Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona informacji niejawnych
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 2L niestac.II st.studia kryminologia - przedmioty fakultatywne
Kryminologia Niestacjonarna 2 rok 2 stopnia sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Wykład obejmuje omówienie postanowień ustawy regulującej ochronę informacji niejawnych oraz systemu ochrony informacji niejawnych, obejmującego zasady przetwarzania informacji niejawnych w stosunkach Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami lub organizacjami międzynarodowymi. Ponadto z wykorzystaniem orzecznictwa oraz publikacji naukowych i prasowych zaprezentowane będą praktyczne problemy stosowania prawa.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie z organizacją ochrony informacji niejawnych oraz z obowiązkami i kompetencjami służb ochrony państwa; poznanie zakresu i procedury dostępu do informacji niejawnych oraz zapoznanie ze skutkami prawno-karnymi, cywilnymi i dyscyplinarnymi niewłaściwego przetwarzania informacji niejawnych lub bezprawnego ich ujawnienia.

Literatura:

Literatura:

S. Hoc, Ochrona informacji niejawnych i innych tajemnic ustawowo chronionych, Wybrane zagadnienia, Opole 2006.

B. Iwaszko, Ochrona informacji niejawnych w praktyce, Warszawa 2012.

M Polok, Ochrona tajemnicy państwowej i tajemnicy służbowej w polskim systemie prawnym, Warszawa 2006

Ochrona informacji niejawnych. Poradnik Praktyczny, Biblioteka Przeglądu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Warszawa 2011

Efekty uczenia się:

Wiedza, student:

- zna w sposób pogłębiony źródła informacji o przestępczości, systemie prawnej ochrony oraz sposoby, instrumenty i mierniki przestępczości, K_W09,

- ma pogłębioną wiedzę na temat prawnych, organizacyjnych i etycznych podstaw funkcjonowania organów państwowych, organizacji społecznych i jednostek na rzecz bezpieczeństwa publicznego, K_W11,

- ma pogłębioną wiedzę o poglądach na temat priorytetów państwa i społeczeństw w zakresie reagowania na przestępczość, K_W14,

Umiejętności, student:

- sprawnie posługuje się normami prawnymi, w szczególności z zakresu prawa karnego, cywilnego, konstytucyjnego, administracyjnego, gospodarczego, międzynarodowego oraz regułami zawodowymi i etycznymi dotyczącymi pracowników prywatnego lub publicznego sektora bezpieczeństwa, K_U09,

Kompetencje społeczne, student:

- potrafi opracować hierarchię i strukturę instrumentów służących realizacji przyjętych założeń, K_K03,

- prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związanie z wykonywanie zawodu, K_K04

Metody i kryteria oceniania:

Metody: wykład (stacjonarnie oraz w formie e-learningu; konsultacje

Wykład: egzamin pisemny z uwzględnieniem materiału przesłanego w e-learningu. Egzamin obejmuje udzielenie odpowiedzi na trzy pytania w postaci opisowej. Czas trwania egzaminu 30 min. Minimalna liczba punktów niezbędna do otrzymania oceny dostatecznej wynosi 8 punktów. Maksymalna liczba punktów 15.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia oraz egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Sakowicz
Prowadzący grup: Andrzej Sakowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Sakowicz
Prowadzący grup: Andrzej Sakowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.