Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-1BHP Kod Erasmus / ISCED: 10.001 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo i higiena pracy
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty obowiązkowe
PR.Stacj. 1 rok sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 0.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Zgodnie z art. 51 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) i § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia (Dz.U. z 2018 r. poz. 2090) na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku przeprowadza się szkolenia z Bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia studentów (zarówno studiujących w trybie stacjonarnym i w trybie niestacjonarnym) rozpoczynających studia w formie wykładów (przeprowadzanych metodą klasyczną, uzupełnianą prezentacjami multimedialnymi) w wymiarze 4 godzin dydaktycznych.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów – stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu – obowiązkowy.

Rok studiów/semestr – rok I/sem. I.

Wymagania wstępne – brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – 4 godziny wykładów

Metody dydaktyczne – wykład konwersatoryjny uzupełniany prezentacjami multimedialnymi, dopuszcza się przeprowadzenie zajęć zdalnie w czasie rzeczywistym.

Punkty ECTS – dla przedmiotu nie przewiduje się tej punktacji

Celem zajęć jest przekazanie studentom niezbędnych informacji, ugruntowanie uzyskanej przez nich wiedzy i nabycie podstawowych umiejętności z zakresu przepisów i zasad bhp obowiązujących na Uczelni, w tym rozpoznawania zagrożeń w trakcie kształcenia na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami. Wskazane zostaną nadto wzorce właściwego zachowania w razie wypadku i w sytuacjach zaistniałych zagrożeń na Uczelni oraz przekazane racjonalnie uzasadnione wnioski profilaktyczne.

Literatura:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 t.j.) – zwłaszcza Dział X oraz przepisy wykonawcze do tego kodeksu – zwłaszcza Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650 t.j. z późn. zm.). Ponadto Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia (Dz.U. z 2018 r. poz. 2090) oraz najważniejsze przepisy wewnętrzne obowiązujące na Uniwersytecie w Białymstoku.

Efekty uczenia się:

W programie nie przewiduje się efektów kształcenia dla tych zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność studenta na wszystkich wykładach, rozwiązanie testu zamkniętego na zakończenie zajęć (uzyskanie co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Aleksandrowicz
Prowadzący grup: Maciej Aleksandrowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Aleksandrowicz
Prowadzący grup: Maciej Aleksandrowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.