Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Postępowanie administracyjne i sądowo administracyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-3PAS Kod Erasmus / ISCED: 10.003 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Postępowanie administracyjne i sądowo administracyjne
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty obowiązkowe
PR.Stacj. 3 rok sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 9.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

podstawowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Informatyczne bazy prawnicze 0700-PS5-1INB
Prawo administracyjne 0700-PS5-2PAD
Prawoznawstwo 0700-PS5-1PWO

Założenia (lista przedmiotów):

Informatyczne bazy prawnicze 0700-PS5-1INB
Prawo administracyjne 0700-PS5-2PAD
Prawoznawstwo 0700-PS5-1PWO

Założenia (opisowo):

Przekazanie wiedzy z zakresu postępowania administracyjnego i sądowo administracyjnego, w tym w szczególności organów i ich właściwości, stron postępowania, wymogów formalnych podania w sprawie administracyjnej, czynności organu prowadzącego postępowanie, środków dowodowych, rozprawy administracyjnej, decyzji i wymogów formalnych, koszty postępowania administracyjnego, a także ustroju, właściwość i składu

sądu, czynności sądu, przewodniczącego, stron i uczestników oraz pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przedstawienie i analiza postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: nauki prawne

Rok studiów: III, semestr: V

Wymagania wstępne: student przed przystąpieniem do nauki przedmiotu powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu wstępu do

nauk prawnych. Powinien również posiadać umiejętności z zakresu obsługi programu LEX w tym wyszukiwania aktów prawnych i

orzecznictwa sądowego.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – 40 godzin wykładu (w tym 12 godz. zdalnych synchronicznych) i 50 godzin ćwiczeń.

Metody dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia, konsultacje.

Punkty ECTS: 9

Bilans nakładu pracy studenta - udział w wykładach 40 godz. (w tym 12 godzin zdalnie synchronicznie), udział w ćwiczeniach 50 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu 112,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 22,5 godz., egzamin 2 godz.

Razem: 225 godzin, co odpowiada 9 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 112,5 godzin, co

odpowiada 4,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 112,5 godz., co odpowiada 4,5 pkt ECTS.

Literatura:

1. Szubiakowski M., Wierzbowski M., Wiktorowska A., Postępowanie administracyjne – ogólne, podatkowe i egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi, wyd. 16, wyd. C.H.Beck, najnowsze wydanie

2. Ochendowski E., Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, wyd. TNOiK, najnowsze wydanie

3. Adamiak B., Borkowski J., Polskie postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, wyd. LexisNexis, najnowsze wydanie

4. Suwaj R. (red.), Postępowanie administracyjne, Ćwiczenia, Lexis Nexis, najnowsze wydanie

5. Pietrasz P., Suwaj R. (red.), Postępowanie sądowoadministracyjne, Ćwiczenia, Lexis Nexis, najnowsze wydanie

6. Kraśnicka I. (red.), Kazusy i wzory pism, CH.Beck, najnowsze wydanie

7. Jaśkowska M., Masternak M., Ochendowski E., Postępowanie sądowo-administracyjne, najnowsze wydanie

8. Kmieciak Z. (red.), Polskie sądownictwo administracyjne, najnowsze wydanie

9. Tarno J.P., Frankiewicz E., Sieniuć M., Szewczyk M., Wyporska J., Sądowa kontrola administracji. Podręcznik akademicki, najnowsze wydanie

10. K. Celińska-Grzegorczyk, R. Hauser, W. Sawczyn, A. Skoczylas, Postępowania administracyjne, sądowoadministracyjne i egzekucyjne, Warszawa, najnowsze wydanie;

11. B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz; Warszawa, najnowsze wydanie;

12. M. Jaśkowska, A. Wróbel, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz; Warszawa, najnowsze wydanie;

13. R. Hauser, M. Wierzbowski (red.), Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, najnowsze wydanie,

14. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.) System Prawa Administracyjnego. Tom 10. Sądowa kontrola administracji publicznej, najnowsze wydanie

15. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, System Prawa Administracyjnego. Tom 9. Prawo procesowe administracyjne, najnowsze wydanie

Efekty uczenia się:

KA7_WG3 ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa i procedur administracyjnych i sądowo-administracyjnych

KA7_WK3 zna i rozumie terminologię właściwą dla procedur administracyjnych i sądowo-administracyjnych,

KA7_UW1 potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach prawa i postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego,

KA7_UO1 sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy postępowania administracyjnego do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów; posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów procesowych z zakresu administracji publicznej,

KA7_KO1 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób,

KA7_KK1 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania z zakresu procedur administracyjnych i sądowo-administracyjnych.

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia: zaliczenie pisemne w formie testu oraz rozwiązywania kazusów

Wykład: egzamin końcowy - egzamin pisemny w formie testu oraz rozwiązywania kazusów (I etap) i egzamin ustny

(II etap).

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia/egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Kijowski
Prowadzący grup: Agnieszka Daniluk, Dariusz Kijowski, Dominik Kościuk, Justyna Kulikowska-Kulesza, Artur Modrzejewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 50 godzin więcej informacji
Wykład, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Kijowski
Prowadzący grup: Agnieszka Daniluk, Dariusz Kijowski, Dominik Kościuk, Justyna Kulikowska-Kulesza, Artur Modrzejewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.