Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Economic Law

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-4ERAAK Kod Erasmus / ISCED: 10.004 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Economic Law
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty specjalizacyjne
ERASMUS sem.Letni
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

It a descriptive course concerning the public economic law in Poland (including EU law). It is an introductory course providing students with basic information concerning economic activity and entrepreneurs in Poland and the EU. The aim of the course is to introduce the students to the main ideas, knowledge, and trends of the legal aspects of economic activity in Poland and the EU. The course presents the origins of public economic law in Poland and the basic terminology in this field. In this course, students will be acquainted with the most important issues in the field of the undertaking, conducting, and terminating economic activity in Poland and the EU. Teaching methods: lecture with elements of discussion and work with the legal acts and case law.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Introduction to economic law (basic definitions; the scope of public economic law; legal sources of polish and EU public economic law)

Basic principles and issues of public economic law in Poland and the EU

Legalisation of an economic activity

Free movement of services – the right to provide and receive services

Freedom of establishment

Entrepreneur in Polish and EU law

Categories of entrepreneurs in Poland and EU (micro, small and medium entrepreneurs)

Regulated economic activity

Licensed economic activity

Economic activity run on the basis of a permit

Termination of economic activity

Obligations at undertaking, conducting, and terminating economic activity in Poland and EU law (the essence of limits on the freedom of economic activity; general conditions of starting and running an economic activity in Poland).

Obligations of the state to entrepreneurs and business

The economic activity of foreign entities on the territory of the Republic of Poland

Pełny opis:

Profile of studies - general academic.

Form of study - blended learning.

Course type - optional.

Field and discipline of science - social sciences and legal sciences.

Prerequisites - Civil law.

The number of didactic hours divided into forms of conducting classes - 30 hours of seminar.

Didactic methods - seminar, consultations, e-learning.

ECTS points - 6.

Student workload balance - participation in classes 54 hours, preparation for classes and exam 75 hours, participation in consultations related to classes 19 hours, exam 2 hours Total: 150 hours, corresponding to 6 ECTS credits.

Quantitative indicators - student workload related to activities requiring a teacher's direct participation of 75 hours, which corresponds to 3 ECTS credits, and student workload that does not require direct teacher participation 75 hours, which corresponds to 3 ECTS credits.

Literatura:

Literature:

- Treaty on European Union, Treaty on the Functioning of the European Union

- Act of 6 March 2018 on entrepreneurs - Entrepreneurs Act

- T. Dubowski, Constitutional Law of the European Union, Temida 2, Białystok 2011

- M. Etel, Undertaking, conducting and terminating economic activity in Poland, Białystok Law Books, Bialystok 2014.

- J. Cory, Business Ethics, New York 2005.

- M.K. Sinha, Business and Human Rights, California 2013.

- B. Ball, F.W. Rose, Principles of Business Law, London 1979.

- E. Myrczek-Kadłubicka, Lexicon of Legal Terms, Warszawa 2012.

Efekty uczenia się:

Knowledge

student has extended knowledge of the nature of legal sciences, their place in the system of sciences and relations to other sciences - K_W01; verification method: written / oral exam, continuous assessment (including activity during classes), assessment of e-learning tasks completion;

has in-depth knowledge of the principles and institutions of public law (financial, tax, economic and commercial law) - K_W04; verification method: written / oral exam, continuous assessment (including activity during classes), assessment of e-learning tasks completion;

knows the Polish law system, existing connections within this system and relations and connections between Polish law and European Union law and international law - K_W09; verification method: written / oral exam, continuous assessment (including activity during classes), assessment of e-learning tasks completion;

student knows and understands the terminology appropriate to specific disciplines of law - K_W08; verification method: written / oral exam, continuous assessment (including activity during classes), assessment of e-learning tasks completion;

has knowledge of the general principles of creating and running individual entrepreneurship, using knowledge of disciplines and scientific disciplines relevant to the field of law - K_W14. verification method: written / oral exam, continuous assessment (including activity during classes), assessment of e-learning tasks completion;

Skills

is able to correctly interpret and explain the meaning of specific legal norms and the mutual relations between these norms within a specific field of law - K_U01; verification method: written / oral exam, continuous assessment (including activity during classes), assessment of e-learning tasks completion;

is able to correctly interpret and explain the meaning of specific legal norms and the interrelationships between these norms in an interdisciplinary approach - K_U02; verification method: written / oral exam, continuous assessment (including activity during classes), assessment of e-learning tasks completion;

knows how to use theoretical knowledge in specific areas of law - K_U03; verification method: written / oral exam, continuous assessment (including activity during classes), assessment of e-learning tasks completion;

understands and is able to independently analyze the causes and course of changes occurring in law; subjects substantive assessment to selected regulations, using research methods used in legal sciences - K_U04; verification method: written / oral exam, continuous assessment (including activity during classes), assessment of e-learning tasks completion;

recognizes the relationship between legal phenomena and other cultural and social phenomena - K_U11. verification method: written / oral exam, continuous assessment (including activity during classes), assessment of e-learning tasks completion;

competence

can think and act in an entrepreneurial manner - K_K07; verification method: written / oral exam, continuous assessment (including activity during classes), assessment of e-learning tasks completion;

Metody i kryteria oceniania:

Paper work prepared for the topic given by the teacher.

Oral presentation

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Zapolska
Prowadzący grup: Karolina Zapolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Introduction to economic law (basic definitions; the scope of public economic law; legal sources of polish and EU public economic law)

Basic principles and issues of public economic law in Poland and the EU

Legalisation of an economic activity

Free movement of services – the right to provide and receive services

Freedom of establishment

Entrepreneur in Polish and EU law

Categories of entrepreneurs in Poland and EU (micro, small and medium entrepreneurs)

Regulated economic activity

Licensed economic activity

Economic activity run on the basis of a permit

Termination of economic activity

Obligations at undertaking, conducting, and terminating economic activity in Poland and EU law (the essence of limits on the freedom of economic activity; general conditions of starting and running an economic activity in Poland).

Obligations of the state to entrepreneurs and business

The economic activity of foreign entities on the territory of the Republic of Poland

Pełny opis:

Profile of studies - general academic.

Form of study - blended learning.

Course type - optional.

Field and discipline of science - social sciences and legal sciences.

Prerequisites - Civil law.

The number of didactic hours divided into forms of conducting classes - 30 hours of seminar.

Didactic methods - seminar, consultations, e-learning.

ECTS points - 6.

Student workload balance - participation in classes 54 hours, preparation for classes and exam 75 hours, participation in consultations related to classes 19 hours, exam 2 hours Total: 150 hours, corresponding to 6 ECTS credits.

Quantitative indicators - student workload related to activities requiring a teacher's direct participation of 75 hours, which corresponds to 3 ECTS credits, and student workload that does not require direct teacher participation 75 hours, which corresponds to 3 ECTS credits.

Literatura:

Literature:

- Treaty on European Union, Treaty on the Functioning of the European Union

- Act of 6 March 2018 on entrepreneurs - Entrepreneurs Act

- T. Dubowski, Constitutional Law of the European Union, Temida 2, Białystok 2011

- M. Etel, Undertaking, conducting and terminating economic activity in Poland, Białystok Law Books, Bialystok 2014.

- J. Cory, Business Ethics, New York 2005.

- M.K. Sinha, Business and Human Rights, California 2013.

- B. Ball, F.W. Rose, Principles of Business Law, London 1979.

- E. Myrczek-Kadłubicka, Lexicon of Legal Terms, Warszawa 2012.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Introduction to economic law (basic definitions; the scope of public economic law; legal sources of polish and EU public economic law)

Basic principles and issues of public economic law in Poland and the EU

Legalisation of an economic activity

Free movement of services – the right to provide and receive services

Freedom of establishment

Entrepreneur in Polish and EU law

Categories of entrepreneurs in Poland and EU (micro, small and medium entrepreneurs)

Regulated economic activity

Licensed economic activity

Economic activity run on the basis of a permit

Termination of economic activity

Obligations at undertaking, conducting, and terminating economic activity in Poland and EU law (the essence of limits on the freedom of economic activity; general conditions of starting and running an economic activity in Poland).

Obligations of the state to entrepreneurs and business

The economic activity of foreign entities on the territory of the Republic of Poland

Pełny opis:

Profile of studies - general academic.

Form of study - blended learning.

Course type - optional.

Field and discipline of science - social sciences and legal sciences.

Prerequisites - Civil law.

The number of didactic hours divided into forms of conducting classes - 30 hours of seminar.

Didactic methods - seminar, consultations, e-learning.

ECTS points - 6.

Student workload balance - participation in classes 54 hours, preparation for classes and exam 75 hours, participation in consultations related to classes 19 hours, exam 2 hours Total: 150 hours, corresponding to 6 ECTS credits.

Quantitative indicators - student workload related to activities requiring a teacher's direct participation of 75 hours, which corresponds to 3 ECTS credits, and student workload that does not require direct teacher participation 75 hours, which corresponds to 3 ECTS credits.

Literatura:

Literature:

- Treaty on European Union, Treaty on the Functioning of the European Union

- Act of 6 March 2018 on entrepreneurs - Entrepreneurs Act

- T. Dubowski, Constitutional Law of the European Union, Temida 2, Białystok 2011

- M. Etel, Undertaking, conducting and terminating economic activity in Poland, Białystok Law Books, Bialystok 2014.

- J. Cory, Business Ethics, New York 2005.

- M.K. Sinha, Business and Human Rights, California 2013.

- B. Ball, F.W. Rose, Principles of Business Law, London 1979.

- E. Myrczek-Kadłubicka, Lexicon of Legal Terms, Warszawa 2012.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.