Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Introduction to American Legal System

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-4ERABB
Kod Erasmus / ISCED: 10.004 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Introduction to American Legal System
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Skrócony opis:

The course aims to introduce students to the basics of the legal system in the United States of America. It covers the following problems: 1. Federal structure of the USA, 2. The United States Constitution and other sources of the US law on federal and state level, 3. Division of powers betwen the legislative, executive and jucial branch of the federal government 4. Structure of courts on state and federal level, 5. The role and position of the United States Supreme Court. 6. Criminal law and criminal procedure in the United States including trial by jury.

Pełny opis:

Profile of studies - general academic.

Form of study - stacionary.

Course type - optional.

Field and discipline of science - social sciences and legal sciences.

Prerequisites - none

Number of didactic hours divided into forms of conducting classes - 30 hours of lectures.

Didactic methods - lecture, consulations, presentation.

ECTS points - 6.

Student workload balance - participation in classes 30 hours, preparation for classes and exam 50 hours, participation in consultations

related to classes 19 hours, exam 1 hour. Total: 100 hours, corresponding to 4 ECTS credits.

Quantitative indicators - student workload related to activities requiring a teacher's direct participation of 50 hours, which corresponds to

2 ECTS credits, and student workload that does not require direct teacher participation 50 hours, which corresponds to 2 ECTS credits.

Literatura:

I. Kraśnicka, Introduction to the American Legal System, Temida 2 2008

Additional materials will be prepared by the course instructor for each class

Efekty uczenia się:

KNOWLEDGE. Graduate:

K_W03 - has in-depth knowledge of the principles and institutions of criminal, civil, administrative, constitutional law as well as judicial and

administrative procedures

K_W08 - knows and understands the terminology appropriate to specific disciplines of law

SKILLS. Graduate:

K_U01 - is able to correctly interpret and explain the meaning of specific legal norms and the mutual relations between these norms within

specific areas of law

K_U05 is fluent in the Polish law system, uses the norms of individual areas of law to solve specific problems by themselves; depending on

own interests (selected specialization subjects) has extended skills to solve complicated practical problems in specific fields of law

COMPETENCES. Graduate:

K_K06 - is able to independently and critically supplement knowledge and skills, extended by the interdisciplinary dimension

Verification: for all the effects - written exam,

Metody i kryteria oceniania:

Participation in in the class is mandatory and constitutes the basis for the final grade.

If a person misses the class and wants to make it up, it has to be done within 2 weeks during the consutlation hours.

Grade scale from 2 to 5.

The course will be evaluated based on:

1. multiple choice test of 15 questions.

Grading system:

15-14 - 5

13 - 4,5

12-11 - 4

10 - 3,5

9-8 - 3

E-learning modules may be introduced in up to 50% of the classes

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)