Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Legal and Criminological Aspects of Terrorism

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-4ERACF
Kod Erasmus / ISCED: 10.004 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Legal and Criminological Aspects of Terrorism
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty specjalizacyjne
ERASMUS sem.Letni
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

The student should have knowledge of the basics of law and jurisprudence.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

The subject consists of two basic parts concerning criminological and legal aspects of terrorism. The first one discusses the definition problems of the phenomena, tactics of action and the structure of terrorist groups. Particular attention is paid to the analysis of suicide attacks and the financing of terrorism. The second part deals with legal aspects of terrorism and its aim is to acquaint students with applicable international and Polish law and standards in this area. In addition, the issue of applying the latest technologies to combat terrorism will be presented.

Pełny opis:

Profile of studies - general academic

Form of studies - full-time studies

Course type - specialization

Field and discipline of science - social sciences and legal sciences

Year of study / sem. - year IV / sem. VIII.

Prerequisites - none

The number of teaching hours divided into forms of conducting classes - 15 hours of the seminar (6 h remote asynchronous)

Didactic methods - seminar, consultations, e-learning.

ECTS points - 3

Student workload balance - participation in classes 16 hours (6 h remote asynchronous), preparation for classes and course credit 37,5 hours, participation in consultations related to classes 28,5 hours. Total: 75 hours, corresponding to 3 ECTS credits

Quantitative indicators - student workload related to activities requiring the teacher's direct participation 37,5 hours, which corresponds to 1,5 ECTS points, and student workload that does not require direct teacher participation 37,5 hours, which corresponds to 1,5 ECTS points.

Literatura:

Basic literature:

Bruce Hoffman, Inside Terrorism, New York: Columbia University Press, 2006.

Louise Richardson, What Terrorists Want – Understanding the Enemy, Containing the Threat. New York: Random House, 2006.

Additional literature will be provided by the instructor as needed.

Efekty uczenia się:

KNOWLEDGE, graduate:

- has in-depth knowledge of the principles and institutions of criminal law, civil law, administrative law, constitutional law, and judicial and administrative procedures - KA7_WG3;

- knows and understands the terminology specific to the various disciplines of law - KA7_WK3;

SKILLS, the graduate:

- is able to correctly interpret and explain the meanings of specific legal norms and mutual relations between these norms within a specific field of law - KA7_UW1;

- moves efficiently in the system of Polish law, uses the norms of individual fields of law to independently solve specific problems; depending on his/her own interests (selected subjects of specialization), he/she has expanded skills to solve complex practical problems within a specific field of law - KA7_UO1;

SOCIAL COMPETENCES, the graduate:

- is able to independently and critically supplement knowledge and skills, extended by the interdisciplinary dimension - KA7_KK2;

Metody i kryteria oceniania:

Grade scale from 2 to 5.

The final grade consists of:

- preparation of Powerpoint presentation on topic given by teacher and its oral presentation

Completion of e-learning tasks is mandatory. Failure to complete the e-learning decreases the final grade by 0.5 grade.

Activity in class may increase the grade by 0.5 grade.

Depending on the regulations, the final examination may be conducted using electronic means of communication.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Bezubik, Marta Dąbrowska
Prowadzący grup: Marta Dąbrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Stachelska
Prowadzący grup: Aleksandra Stachelska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)