Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Crime and Delinquency

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-4ERAEM
Kod Erasmus / ISCED: 10.004 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Crime and Delinquency
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty specjalizacyjne
ERASMUS sem.Letni
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 6.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The aim of the course is to analyse the etiology, phenomenon and prevention of selected types of crime, such as organised crime, cybercrime, sport-related crime or terrorist crime. These issues will be complemented by an analysis of social pathologies related to crime. The classes will refer mainly to crime in Poland.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Profile of studies - general academic

Form of studies - full-time studies

Course type - specialization

Field and discipline of science - social sciences and legal sciences

Year of study / sem. - year IV / sem. VIII.

Prerequisites - none

The number of teaching hours divided into forms of conducting classes - 30 hours of the seminar.

Didactic methods - seminar, consultations.

ECTS points - 6

Student workload balance - participation in classes 30 hours, preparation for classes and exam 75 hours, participation in consultations related to classes 45 hours. Total: 150 hours, corresponding to 6 ECTS credits

Quantitative indicators - student workload related to activities requiring the teacher's direct participation 75 hours, which corresponds to 3 ECTS points, and student workload that does not require direct teacher participation 75 hours, which corresponds to 3 ECTS points.

Literatura: (tylko po angielsku)

Criminology / Stephen Jones, Oxford University Press 2017.

The Oxford handbook of criminology / edited by Alison Liebling, Shadd Maruna, Lesley McAra, Oxford University Press 2015.

Basics of research methods for criminal justice and criminology / Michael G. Maxfield, Earl Babbie, 2016.

Criminology, A. Walsh, C. Jorgensen, Sage 2018.

Criminality and Criminal Justice in Contemporary Poland Sociopolitical Perspectives, K. Buckowski et. al. Routledge 2015.

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

KNOWLEDGE, the graduate knows and understands:

- KP7_WG3 - has in-depth knowledge of the rules

and institutions in the field of criminal and civil law, administrative, constitutional and judicial and administrative procedures,

- KP7_WK3 - knows and understands the appropriate terminology

for individual law disciplines,

SKILLS, the graduate is capable of:

- KP7_UW1 - can interpret and explain correctly the importance of specific legal norms and the interrelationships between these norms within a specific area of ​​law,

KP7_UO1 - fluently navigates the Polish law system, uses individual norms and areas of law to pursue independently solving specific problems; depending on students own interests (selected specialization subjects) and has advanced skills wich alllows to solve complex practical problems in the specific fields of law,

SOCIAL COMPETENCES, the graduate is ready to:

KP7_KK2 - independently and critically supplement knowledge and skills, enhanced by an interdisciplinary dimension.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Attendance at classes and preparation of a presentation on a given topic are prerequisites for passing the course.

1 absence from classes per semester is permissible, the remaining ones must be made up during the consultations after the reason for the absence has disappeared.

Depending on applicable regulations, the examination may be conducted remotely.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Bezubik, Magdalena Perkowska
Prowadzący grup: Magdalena Perkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kryński
Prowadzący grup: Marcin Kryński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)