Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy psychoterapii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-AS1-2AKW Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy psychoterapii
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 2 rok 1st. AKzA stac. sem. letni
Moduł specjalnościowy - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest:

- zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami oraz najważniejszymi współczesnymi osiągnięciami różnych kierunków psychoterapii;

- przedstawienie problematyki ogólnych modeli pomocy psychologicznej, poradnictwa oraz poszczególnych szkół psychoterapii;

- przedstawienie wybranych praktycznych zastosowań różnych modeli psychoterapii;

- ćwiczenie podstawowych umiejętności z zakresu poradnictwa psychologicznego (nawiązywania kontaktu, aktywnego słuchania).

Pełny opis:

Zagadnienia analizowane podczas zajęć:

1. Cechy dobrej relacji terapeutycznej oraz cechy profesjonalnego terapeuty

2. Podstawowe zjawiska w psychoterapii

3. Paradygmat psychoanalityczny w psychoterapii: klasyczna psychoanaliza

4. Podejście behawioralno-poznawcze w psychoterapii (analiza bewawioralna, model ABC, terapia A. Becka)

5. Myślenie o pacjencie w nurcie szkoły humanistyczno-egzystencjalnej

6. Terapia rodziny w podejściu systemowym (Szkoła Mediolańska)

Literatura:

Zalecana literatura:

Czabała J. C., Czynniki leczące w psychoterapii. Warszawa, PWN, 2010

Grzesiuk L., Suszek H. (red), Psychoterapia. Eneteia 2011.

Orwid M., Pietruszewski K., Psychiatria dzieci i młodzieży. Kraków, Wydawnictwo CM UJ, 1993.

Prochaska J. Norcross J. Systemy psychoterapeutyczne. Warszawa, IPZ, 2006.

Efekty uczenia się:

Zna elementarną terminologię używaną w poradnictwie psychologicznym i psychoterapii, rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych. KA6_WG1

Ma podstawową wiedzę na temat psychologicznych aspektów tworzenia więzi, szczególnie w aspekcie systemów rodzinnych i ich wpływu na powstawanie zaburzeń natury psychicznej oraz w zakresie pomocy rodzinie. KA6_WG6

Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę z psychoterapii w celu dobierania najbardziej skutecznych metod pomocy psychologicznej. KA6_UW2

Potrafi posługiwać się podstawową terminologią z zakresu psychoterapii w celu komunikowania swoich hipotez i wniosków ze specjalistami dziedzin pokrewnych (psychologami, psychiatrami). KA6_UO1

Potrafi odpowiednio przygotować się do swojej pracy, określić priorytety służące realizacji działań nakierowanych na profilaktykę zdrowia psychicznego i pomoc osobom, które doświadczają trudności natury psychicznej. KA6_KO4

Metody i kryteria oceniania:

Praca z tekstem, praca w grupie, ćwiczenia praktyczne, studium przypadku, aktywność

Ćwiczenia: kolokwium, zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Mirucka
Prowadzący grup: Beata Mirucka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.