Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Estetyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-AS1-2EST Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Estetyka
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 2 rok 1st. AKzA stac. sem. letni
Moduł specjalnościowy - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przedstawienie studentom wybranych zagadnień z zakresu estetyki oraz zestawienie ich z wybranymi przykładami dzieł sztuki.

Podczas wykładów i ćwiczeń przedstawione zostaną wybrane zagadnienia związane z obecnością wartości w kulturze, ze szczególnym uwzględnieniem relacji pomiędzy wartościami estetycznymi a etycznymi w życiu współczesnego człowieka. Celem zajęć jest wyposażenie studentek i studentów w umiejętność krytycznego postrzegania estetycznego wymiaru praktyk kulturowych późnej nowoczesności

Pełny opis:

Zajęcia będą przeglądem wybranych zagadnień z zakresu estetyki przybliżając uczestnikom czy dziedzina ta się zajmuje.

Co składa się na przedmiot estetyki?

- estetyka jako teoria postawy estetycznej

- estetyka jako filozofia sztuki

- estetyka jako metakrytyka (filozofia krytyki)

Dyskurs estetyczny

Platon

Arystoteles

Kant- nowoczesna topografia dyskursu estetycznego

Zasadnicze okresy myśli estetycznej

Dzieje pojęcia sztuka

Definicja sztuki - podwójnie alternatywna Tatarkiewicza

Wartości estetyczne, artystyczne i nadestetyczne

Przełomie XIX/ XX w. - okres klasyczny; badacze niemieccy

- instytucjonalny charakter estetyki

Kryzys estetyki

Zostaną zaprezentowane wybrane kierunki awangardowe i neoawangardowe, pojęcie modernizmu i postmodernizmu

Estetyka i cielesność

Kategoria piękna

Wzniosłość

Kicz

Estetyka popkultury

Estetyka jako filozofia sztuki.

Wskazane zostaną podstawowe pojęcia i kategorie za pomocą których opisywania jest najnowsze działania artystów

Literatura:

Dziemidok B., Główne kontrowersje estetyki współczesnej, Warszawa 2001.

Estetyka w świecie, red. M. Gołaszewska, t. I, Kraków 1984.

Estetyki filozoficzne XX wieku, red. K. Wilkoszewska, Kraków 2000.

Gołaszewska M., Estetyka współczesności, Kraków 2001.

Morawski St., Na zakręcie. Od sztuki do po-sztuki, Kraków 1985.

Tatarkiewicz Wł., Dzieje sześciu pojęć. Problematyka, metody, teorie, Warszawa 1988.

Wilkoszewska K., Czym jest postmodernizm?, Kraków 1997.

Efekty uczenia się:

1. Wiedza. Student (K_W03):

a) rozumie podstawowe zasady podejmowania filozoficznej refleksji estetycznej w zakresie rozumienia sztuki i kultury; b) ma podstawową wiedzę na temat wybranych kategorii estetycznych.

2. Umiejętności. Student (K_U03, K_U06):

a) podejmować interpretację dzieł sztuki i działań artystycznych z zakresu sztuki;

b) posługiwać się pojęciami z zakresu estetyki interpretując otaczającą rzeczywistość społeczną.

3. Kompetencje społeczne studentek i studentów (K_K04):

a) wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu estetyki w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i kulturalnych;

b) przedstawia własne rozumienie sztuki szanując odmienne stanowiska.

Absolwent zna i rozumie specyfikę rozwoju różnych dziedzin

europejskiej kultury artystycznej ze szczególnym naciskiem na

formy sztuki współczesnej oraz o towarzyszących jej społecznych

dyskursach, praktykach i dziedzinach nauki, wyspecjalizowanych w

badaniu kultury artystycznej, w tym wiedzę o historycznych i

współczesnych koncepcjach estetycznych

Absolwent jest gotów do świadomego i aktywnego uczestnictwa w

życiu artystycznym, przyczyniając się do utrzymywania elementów

tradycji artystycznej oraz proponując rozwiązania alternatywne dla

istniejącego ładu artystycznego, jest także przygotowany do pracy

w organizacjach i instytucjach związanych ze sztuką

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady kończą się przygotowaniem projektu wybranego tematu kategorii estetycznej.

Warunkiem zaliczenia jest posiadanie wiedzy dotyczącej zagadnień poruszanych w trakcie wykładów oraz w podanej literaturze.

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest aktywny udział w zajęciach oraz znajomość obowiązującej literatury. Dopuszczalna jest jedna nieobecność na zajęciach. W przypadku większej liczby nieobecności należy przedłożyć usprawiedliwienie i niezwłocznie zaliczyć zajęcia w trakcie konsultacji. Nieusprawiedliwiona nieobecność na ponad 50 % spotkań uniemożliwia zaliczenie przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Świdzińska
Prowadzący grup: Dorota Świdzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przedstawienie studentom wybranych zagadnień z zakresu estetyki oraz zestawienie ich z wybranymi przykładami dzieł sztuki.

Podczas wykładów i ćwiczeń przedstawione zostaną wybrane zagadnienia związane z obecnością wartości w kulturze, ze szczególnym uwzględnieniem relacji pomiędzy wartościami estetycznymi a etycznymi w życiu współczesnego człowieka. Celem zajęć jest wyposażenie studentek i studentów w umiejętność krytycznego postrzegania estetycznego wymiaru praktyk kulturowych późnej nowoczesności

Pełny opis:

Zajęcia będą przeglądem wybranych zagadnień z zakresu estetyki przybliżając uczestnikom czy dziedzina ta się zajmuje.

Co składa się na przedmiot estetyki?

- estetyka jako teoria postawy estetycznej

- estetyka jako filozofia sztuki

- estetyka jako metakrytyka (filozofia krytyki)

Dyskurs estetyczny

Platon

Arystoteles

Kant- nowoczesna topografia dyskursu estetycznego

Zasadnicze okresy myśli estetycznej

Dzieje pojęcia sztuka

Definicja sztuki - podwójnie alternatywna Tatarkiewicza

Wartości estetyczne, artystyczne i nadestetyczne

Przełomie XIX/ XX w. - okres klasyczny; badacze niemieccy

- instytucjonalny charakter estetyki

Kryzys estetyki

Zostaną zaprezentowane wybrane kierunki awangardowe i neoawangardowe, pojęcie modernizmu i postmodernizmu

Estetyka i cielesność

Kategoria piękna

Wzniosłość

Kicz

Estetyka popkultury

Estetyka jako filozofia sztuki.

Wskazane zostaną podstawowe pojęcia i kategorie za pomocą których opisywania jest najnowsze działania artystów

Literatura:

Dziemidok B., Główne kontrowersje estetyki współczesnej, Warszawa 2001.

Estetyka w świecie, red. M. Gołaszewska, t. I, Kraków 1984.

Estetyki filozoficzne XX wieku, red. K. Wilkoszewska, Kraków 2000.

Gołaszewska M., Estetyka współczesności, Kraków 2001.

Morawski St., Na zakręcie. Od sztuki do po-sztuki, Kraków 1985.

Tatarkiewicz Wł., Dzieje sześciu pojęć. Problematyka, metody, teorie, Warszawa 1988.

Wilkoszewska K., Czym jest postmodernizm?, Kraków 1997.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.