Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Arteterapia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-AS1-3ART Kod Erasmus / ISCED: 05.0 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Arteterapia
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 3 rok 1st. AKzA stac. sem. zimowy
Moduł specjalnościowy - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe specjalistyczne

Założenia (opisowo):

Student przed rozpoczęciem nauki powinien wykazać się wiadomościami z zakresu podstawowych dyscyplin sztuk plastycznych. Powinien posiadać umiejętności z zakresu posługiwania się podstawowymi technikami plastycznymi.


Celem przedmiotu jest wykorzystanie wpływu sztuki i procesu twórczego do oddziaływań terapeutycznych, a także trening inteligencji emocjonalnej studenta.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do umiejętnego wykorzystania sztuk wizualnych (plastycznych) i artystycznego procesu twórczego w praktyce oddziaływań terapeutycznych o różnorodnym charakterze.

Literatura:

1. Crellin Tubbs Carol, Drake Margaret, Crafts and creative media in therapy, SLACK Incorporated, University of Mississippi 2012

2. Handford Olga, Karolak Wiesław, Bajka w twórczym rozwoju i arteterapii, WSHE, Łódź 2007

3. Handford Olga, Karolak Wiesław, Mandala w arteterapii, WSHE, Łódź 2008

4. Karolak Wiesław, Rysunek w arteterapii, WSHS, Łódź 2005

5. Karolak Wiesław, MAPPING w twórczym samorozwoju i arteterapii, WSHE, Łódź 2006

6. Siemież Małgorzata, Siemież Tomasz /red./, Arteterapia w edukacji i rozwoju człowieka, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2008

Efekty uczenia się:

Wiedza. Student:

1. Zna i rozumie zasady leżące u podstaw kreacji twórczej, umożliwiające swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej

2. Wie, jak tworzyć prace wizualne o wysokim stopniu oryginalności na podstawie wiedzy o stylach w sztuce i związanych z nimi tradycjami twórczymi K_W11, K_W16

Umiejętności. Student:

1. Umie realizować własne koncepcje artystyczne oraz dysponuje umiejętnościami do ich prezentacji

2. Posiada umiejętności wykorzystania zasad leżących u podstaw kreacji wizualnej, umożliwiających swobodę i niezależność twórczej ekspresji

K_U08, K_U09

Kompetencje. Student:

1. Rozumie potrzebę ustawicznego kształcenia, potrafi inspirować, organizować proces uczenia się innych osób K_K01

Metody i kryteria oceniania:

Prezentacja, pokaz.

Warsztaty indywidualne i grupowe.

Zaliczenie na ocenę w stopniu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzanna Morozewicz
Prowadzący grup: Marzanna Morozewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Literatura:

1. Crellin Tubbs Carol, Drake Margaret, Crafts and creative media in therapy, SLACK Incorporated, University of Mississippi 2012

2. Handford Olga, Karolak Wiesław, Bajka w twórczym rozwoju i arteterapii, WSHE, Łódź 2007

3. Handford Olga, Karolak Wiesław, Mandala w arteterapii, WSHE, Łódź 2008

4. Karolak Wiesław, Rysunek w arteterapii, WSHS, Łódź 2005

5. Karolak Wiesław, MAPPING w twórczym samorozwoju i arteterapii, WSHE, Łódź 2006

6. Siemież Małgorzata, Siemież Tomasz /red./, Arteterapia w edukacji i rozwoju człowieka, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2008

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.