Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finansowanie kultury w realiach UE

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-AS1-3BBI Kod Erasmus / ISCED: 05.0 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Finansowanie kultury w realiach UE
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 3 rok 1st. AKzA stac. sem. zimowy
Moduł specjalnościowy - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wzbogacenie wiedzy studenta na temat możliwości finansowania działalności w obszarze kultury środkami

zewnętrznymi w szczególności pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: MK_7a

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk ekonomicznych / finanse

Rok studiów /semestr: III / 5

Wymagania wstępne: wiedza ogólna o UE

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne:

- prezentacje, studia przypadku, dyskusja, zadania.

ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta

- Udział w wykładach – 15 godz.

- Samodzielne studia literaturowe studenta – 35 godz.

Wskaźniki ilościowe - Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 15 godz., 0,3 ECTS,

- o charakterze praktycznym 0 godz., 0 ECTS.

Literatura:

Literatura:

1. Barański, R. Finansowanie działalności kulturalnej, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2014.

2. Kopeć K.D., Finansowanie kultury w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu, Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, cop.,

Kraków2014.

3. www.funduszeeuropejskie.gov.pl i inne oficjalne portale programów operacyjnych.

Efekty uczenia się:

1. KA6_WG7 - student ma elementarną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach

2. KA6_WK7 - student ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach systemu edukacji; celach, podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu różnych instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych, kulturalnych i pomocowych

3. KA6_UW3 - student potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności pedagogiczne

4. KA6_KO3 - student jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania: test i/lub prezentacje, aktywność na zajęciach.

Kryteria oceniania: zaliczenie na ocenę. Test - system punktowy: 50-60%=3.0, 61-70%=3.5; 71-80%=4.0; 81-90%=4.5; 91-100%=5.0 )

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Busłowska
Prowadzący grup: Anna Busłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wzbogacenie wiedzy studenta na temat możliwości finansowania działalności w obszarze kultury środkami

zewnętrznymi w szczególności pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: MK_7a

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk ekonomicznych / finanse

Rok studiów /semestr: III / 5

Wymagania wstępne: wiedza ogólna o UE

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne:

- prezentacje, studia przypadku, dyskusja, zadania.

ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta

- Udział w wykładach – 15 godz.

- Samodzielne studia literaturowe studenta – 35 godz.

Wskaźniki ilościowe - Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 15 godz., 0,3 ECTS,

- o charakterze praktycznym 0 godz., 0 ECTS.

Literatura:

Literatura:

1. Barański, R. Finansowanie działalności kulturalnej, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2014.

2. Kopeć K.D., Finansowanie kultury w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu, Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, cop.,

Kraków2014.

3. www.funduszeeuropejskie.gov.pl i inne oficjalne portale programów operacyjnych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.