Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia sztuki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-AS1-3HIS Kod Erasmus / ISCED: 05.0 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Historia sztuki
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 3 rok 1st. AKzA stac. sem. letni
Moduł specjalnościowy - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Studenci powinni znać podstawowe pojęcia dotyczące sztuk plastycznych i historii sztuki, a także teorii sztuki, znać także najbardziej obiegowe dzieła sztuki - na zajęciach i wykładach wymagana jest tego rodzaju wiedza na poziomie co najmniej maturalnym.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Wykłady i zajęcia mają na celu zaznajomienie studentów z wybranymi zagadnieniami historii sztuki europejskiej. Wykłady poświęcone są wybranym problemom historii sztuki jednak z uwzględnieniem podstawowych zagadnień teorii sztuki - sposobom rozumienia sztuki w różnych epokach historycznych. Ćwiczenia z kolei, oprócz zaznajomienia studentów z podstawowymi zagadnieniami sztuk plastycznych, są także prezentacją praktycznego zastosowania historii sztuki w działaniach animatora kultury. Wykłady i ćwiczenia mają dać studentom podstawy wiedzy o historii sztuki, niezbędne w pracy animatora kultury. Są one jednocześnie tak pomyślane, aby dać studentom bazę do samodzielnego studiowania historii sztuki w przyszłości.

Pełny opis:

Wykłady są poświęcone następującym zagadnieniom:

- Symbolika antycznej świątyni greckiej;

- „Rewolucja” w antycznej rzeźbie greckiej;

- Narracyjność budowli sakralnych w epoce średniowiecza;

- Renesans włoski we Florencji XV w. czyli rewolucja w sztuce;

- Akademizm;

- Impresjonizm jako realizm światła i barwy i jako ilustracja „kultury czasu wolnego”;

- Sztuka awangardowa pocz. XX wieku. Wybrane problemy;

- Wokół zagadnień design i architektury XX wieku.

Literatura:

J. Białostocki, Symbole i obrazy, w: tegoż, Symbole i obrazy w świecie sztuki, Warszawa 1982.

J. Białostocki, Sztuka cenniejsza niż złoto, Warszawa 1974 lub wydania późniejsze.

Sztuka świata, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1994 - 97, t. 1 – 8 (UWAGA: na końcu każdego tomu znajduje się szczegółowa literatura dotycząca zagadnień omówionych w danym tomie)

T. Wujewski, Symbolika architektury greckiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Poznańskiego, Poznań 1995.

E. Gombrich, Sztuka i złudzenie, Warszawa 1981, tamże: Refleksje o greckiej rewolucji;

T. Wujewski, Życie starożytnych posągów, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2017.

U. Eco, Sztuka i piękno w średniowieczu, przeł. M. Olszewski, M. Zabłocka, Wydawnictwo Znak, Kraków 1994.

O. von Simson, Katedra gotycka, Warszawa 1989, rozdz. I. Struktura gotycka i średniowieczny ład; II. Narodziny gotyku: Sugar z St. Denis.

E. Panovsky, Architektura gotycka i scholastyka, w: tegoż, Studia z historii sztuki, Warszawa 1970.

M. Levey, Wczesny renesans, Warszawa 1972, rozdz. Co to jest renesans; Dziedzictwo starożytności;

E. Panofsky, Perspektywa jako „forma symboliczna”, przeł. i red. G. Jurkowlaniec, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008

M. Poprzęcka, Akademizm, w: Sztuka Świata, tom 8, Warszawa 1994.

M. Poprzęcka, Akademizm, Warszawa 1980, szczególnie rozdz. zat.: Akademicka teoria i praktyka.

Z. Kępiński, Impresjonizm, Warszawa 1976.

A. Kisielewski, Prymitywizm w sztuce awangardy pierwszej połowy XX wieku. Mitologie i obrazy pierwotności, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2011, rozdz. Panny z Awinionu – legenda modernizmu, s. 106 i nast.

A. Kisielewski, Sztuka i reklama. Relacje między sztuką i kulturą, Trans Humana, Białystok 1999, rozdz. I, część: Kubistyczne trompe l’esprit.

M. Porębski, Kubizm, Warszawa 1980, rozdz.: Niektóre konsekwencje kubistycznego przewrotu.

Nikolaus Pevsner, Pionierzy współczesności. Od Williama Morrisa do Waltera Gropiusa, przeł. J. Wiercińska, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1978.

Reyner Banham, Rewolucja w architekturze, przeł. Z. Drzewiecki, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1979.

Efekty uczenia się:

Studenci zdobywają wiedzę na temat najważniejszych zjawisk europejskiej kultury artystycznej; Studenci znają powiązania zjawisk artystycznych z różnymi aspektami kultury pojmowanej jako środowisko człowieka; Studenci potrafią analizować formalne cechy dzieła sztuki i interpretować jego treść; na podstawie cech estetycznych dzieła potrafią powiązać je z konkretną epoką historyczną. Zdobyta wiedza i umiejętności mają stanowić podstawę kompetencji animatora kultury.

KA6_WG3, KA6_WG4, KA6_UW1, KA6_UW2, KA6-UW4, KA6_KK1.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczeniem wykładów jest egzamin dwustopniowy. Pierwszą częścią egzaminu jest test obejmujący znajomość ilustracji omawianych na wykładach i podstawowych pojęć z historii sztuki. Drugą część stanowi rozmowa o wybranym, omawianym na wykładzie i samodzielnie przez studentów przygotowanym na podstawie wykładów i literatury zagadnieniu z historii sztuki.

Kryteria oceny na egzaminie: stopień znajomości opracowanej problematyki, a także treści wykładów i przede wszystkim dotyczącej jej literatury.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kisielewski
Prowadzący grup: Andrzej Kisielewski, Marta Pietruszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.