Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura plastyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-AS1-3KPL Kod Erasmus / ISCED: 05.0 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Kultura plastyczna
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 3 rok 1st. AKzA stac. sem. zimowy
Moduł specjalnościowy - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
obowiązkowe specjalistyczne

Założenia (opisowo):

Założeniem przedmiotu jest:

• wszechstronny rozwój osobowości i wrażliwości studentów poprzez uaktywnianie i rozwijanie ich zdolności artystycznych w różnorodnych dziedzinach plastyki.


• przygotowanie studentów do aktywnego uczestnictwa w kulturze, poprzez kształtowanie ich świadomych postaw wobec kultury środowiskowej (lokalnej), kultury narodowej, europejskiej i światowej.


• poznanie głównych dyscyplin sztuk wizualnych, podstawowych środków wyrazu artystycznego oraz tradycyjnych technik plastycznych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi (tradycyjnymi) dziedzinami sztuk plastycznych na podstawie opisu i analizy wybranych dzieł sztuki, a także praktyczna realizacja zadań plastycznych z wybranych dziedzin sztuki (m.in. malarstwo, grafika, rzeźba).

Literatura:

• Berger John, Sposoby widzenia, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 1997

• Białostocki Jan, Sztuka cenniejsza niż złoto, (2 tomy), PWN, Warszawa 1991

• Gombrich Ernst Hans, O sztuce, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2008

Literatura uzupełniająca:

• Dziamski Grzegorz, Sztuka u progu XXI wieku, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2002

• Nowe zjawiska w sztuce polskiej po 2000, (red.) Borkowski Grzegorz, Branicka Monika, Mazur Adam, CSW, Warszawa 2007

• Słownik sztuki XX wieku, Arkady, Warszawa 1998

• Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Arkady, Warszawa 1997

• Sztuka świata, /12 tomów/, Arkady, Warszawa 1990-2000

Efekty uczenia się:

Wiedza. Student:

1. Zna podstawowe dziedziny sztuk plastycznych oraz rozumie procesy rozwijania zainteresowań twórczych poprzez indywidualną interpretację dzieła sztuki

2. Zna język przekazu specjalistycznego, sposoby analizy wyników działań twórczych w odniesieniu do różnych kontekstów działań artystyczno - pedagogicznych. K_W08, K_W15

Umiejętności. Student:

1. Posiada szeroki zakres umiejętności warsztatowych umożliwiających realizacje własnych koncepcji artystycznych

2. Posiada umiejętności prezentowania własnych pomysłów w kontekście wybranych poglądów różnych autorów dotyczących kultury wizualnej. K_U04, K_U08

Kompetencje. Student:

1. Umie wykorzystać wiedzę z zakresu kultury plastycznej do współdziałania z instytucjami kultury i sztuki w celu organizowania grup zwiedzających aktualnie prezentowanych tam wystaw oraz do pracy w charakterze edukatora. K_K03

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny z treści wykładów

Ćwiczenia: średnia z ocen prac plastycznych zrealizowanych podczas ćwiczeń

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzanna Morozewicz
Prowadzący grup: Marzanna Morozewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
obowiązkowe specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Założeniem przedmiotu jest:

• wszechstronny rozwój osobowości i wrażliwości studentów poprzez uaktywnianie i rozwijanie ich zdolności artystycznych w różnorodnych dziedzinach plastyki.

• przygotowanie studentów do aktywnego uczestnictwa w kulturze, poprzez kształtowanie ich świadomych postaw wobec kultury środowiskowej (lokalnej), kultury narodowej, europejskiej i światowej.

• poznanie głównych dyscyplin sztuk wizualnych, podstawowych środków wyrazu artystycznego oraz tradycyjnych technik plastycznych.

Literatura:

• Berger John, Sposoby widzenia, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 1997

• Białostocki Jan, Sztuka cenniejsza niż złoto, (2 tomy), PWN, Warszawa 1991

• Gombrich Ernst Hans, O sztuce, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2008

Literatura uzupełniająca:

• Dziamski Grzegorz, Sztuka u progu XXI wieku, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2002

• Nowe zjawiska w sztuce polskiej po 2000, (red.) Borkowski Grzegorz, Branicka Monika, Mazur Adam, CSW, Warszawa 2007

• Słownik sztuki XX wieku, Arkady, Warszawa 1998

• Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Arkady, Warszawa 1997

• Sztuka świata, /12 tomów/, Arkady, Warszawa 1990-2000

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.