Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Szkoła i przedszkole jako organizacja ucząca się

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-DS5-1IAF Kod Erasmus / ISCED: 05.7 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Szkoła i przedszkole jako organizacja ucząca się
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1 rok PiW SJ sem. zimowy
1 rok PiW SJ sem.letni
Przedmioty obowiązkowe - stac. jednolite. kier. PiW
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE, profil kształcenia: OGÓLNOAKADEMICKI,

Forma studiów: STACJONARNE

Wykład 5 godz., ćwiczenia 15 godz.

1 rok PiW sem. zimowy

1 rok PiW sem. letni

1 punkt ECTS (30 godz.)

Udział w ćwiczeniach – 15 godz., udział w wykładzie - 5 godz.

przygotowanie projektu zespołowego 4 godz., przygotowanie do zaliczeń - 5 godz., udział w konsultacjach 1 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 21 godz. - 0,7 p. ECTS, o charakterze praktycznym: 9 godz. 0,3 p. ECTS.

Literatura:

Borukało A., Kiciński A. (2012). Jaką społecznością uczącą się są nauczyciele? „Forum Oświatowe” nr 1, 302-316.

Cudowska A. (2018). Kultura szkoły stymulująca kształtowanie uczącej się wspólnoty, „Kultura i Edukacja” nr 3 (121), s. 129–141.

Elsner D., Tarkota, J. (2013). Tworzenie organizacyjnych warunków do współpracy i zespołowego uczenia się. W: D. Elsner (red.), Sieci współpracy i samokształcenia. Teoria i praktyka, s. 110-121. Warszawa: Wolters Kluwer Polska SA.

Erculj J. (2013). Sieć Uczących się Szkół. w: D. Elsner (red.), Sieci współpracy i samokształcenia. Teoria i praktyka, s. 194-214. Warszawa: Wolters Kluwer Polska SA.

Mazurkiewicz G. (red.) (2015). Ucząca się szkoła. Od rozwoju jednostek do rozwoju wspólnoty. Warszawa - Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/17207/mazurkiewicz_uczaca_sie_szkola_2015.pdf?

Potulicka E. (red.), (2001). Szkice z teorii i praktyki zmiany oświatowej. Poznań: Wydawnictwo ERUDITUS.

Senge P. M. (2006). Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się. Tłumaczenie Helena Korolewska–Mróz. Wydanie V. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.

Senge P.M., A. Kleiner, Ch. Roberts, R. B. Ross, B. J. Smith (2002), Piąta dyscyplina. Materiały dla praktyka. Jak budować organizację uczącą się. Tłum. G. Łuczkiewicz, Kraków: Oficyna Ekonomiczna.

Tołwińska B. (2016). Overcoming organisational silence– looking for opportunities to change school culture. In: Linda Daniela, Lūcija Rutka (eds), Selected Papers of the Association for Teacher Education in Europe. Spring Conference 2015, Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, s. 209-221.

Tołwińska B. (2018). Teacher Team’s Maturity as The Basis for a Learning School. In: Teacher Education Policy and Practice. International Perspectives and Inspirations, edited by M. Attard-Tonna and J. Madalińska-Michalak, Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Key Concepts Series vol. 1, pp. 194-213.

What makes a school a learning organisation? A guide for policy makers, school leaders and teachers, OECD 2016. http://www.oecd.org/education/school/school-learning-organisation.pdf

Efekty uczenia się:

Student:

- ma wiedzę dotyczącą innowacji pedagogicznych w obszarze wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, inspirujących do planowania i organizowania pracy własnej,

- ma wiedzę dotyczącą organizacji oraz funkcjonowania instytucji edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, jako organizacji uczących się,

- potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk i wykorzystuje w codziennej działalności edukacyjnej różnorodne sposoby organizowania środowiska nauczania-uczenia się, uwzględniając specyficzne potrzeby i możliwości grupy, jak i poszczególnych dzieci/uczniów,

- odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje działania zmierzające do rozwoju przedszkola/szkoły oraz poprawy jakości ich pracy

- analizuje i ocenia prawidłowość oraz poziom skuteczności własnych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i ustala obszary wymagające modyfikacji, ciągłego doskonalenia swojej pracy.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - zaliczenie na ocenę

Ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Tołwińska
Prowadzący grup: Bożena Tołwińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.