Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy edukacji literackiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-DS5-1IAW Kod Erasmus / ISCED: 05.7 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy edukacji literackiej
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1 rok PiW SJ sem.letni
Przedmioty obowiązkowe - stac. jednolite. kier. PiW
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot przygotowuje studentów do kształtowania wśród dzieci

intelektualnego i emocjonalnego stosunku do książki jako źródła wiadomości, przezyć, wartości. Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do pracy dydaktyczno-wychowawczej z książką dziecięcą i młodzieżową. Zajęcia mają na celu:

· zapoznać studentów ze specyfiką literatury dla dzieci i młodzieży oraz jej rolą w procesie wychowania,

· zaznajomić z rozwojem historycznym literatury dla dzieci

· zainteresować dziejami i charakterem polskiego piśmiennictwa

dla dzieci i młodzieży oraz dorobkiem wybitnych twórców,

· zapoznać z wybranymi zagadnieniami z tej dziedziny

piśmiennictwa (poezja, baśń, fantastyka, komiks,

proza obyczajowa),

· uświadomić potrzeby czytelnicze oraz możliwości

recepcji lektury w różnych grupach wiekowych,

· kształcić umiejętności estetycznego wartościowania książek

i prawidłowego wykorzystania narzędzi analizy literackiej

utworów,

· zwrócić uwagę na nabywanie kompetencji w zakresie

metod i form pracy z lekturą, sposobów poznawania i

rozwijania zainteresowań czytelniczych


Skrócony opis:

Przedmiot przygotowuje studentów do kształtowania wśród dzieci

intelektualnego i emocjonalnego stosunku do książki jako źródła wiadomości, przezyć, wartości. Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do pracy dydaktyczno-wychowawczej z książką dziecięcą i młodzieżową.

Pełny opis:

Przedmiot przygotowuje studentów do kształtowania wśród dzieci

intelektualnego i emocjonalnego stosunku do książki jako źródła wiadomości, przezyć, wartości. Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do pracy dydaktyczno-wychowawczej z książką dziecięcą i młodzieżową. Zajęcia mają na celu:

· zapoznać studentów ze specyfiką literatury dla dzieci i młodzieży oraz jej rolą w procesie wychowania,

· zaznajomić z rozwojem historycznym literatury dla dzieci

· zainteresować dziejami i charakterem polskiego piśmiennictwa

dla dzieci i młodzieży oraz dorobkiem wybitnych twórców,

· zapoznać z wybranymi zagadnieniami z tej dziedziny

piśmiennictwa (poezja, baśń, fantastyka, komiks,

proza obyczajowa),

· uświadomić potrzeby czytelnicze oraz możliwości

recepcji lektury w różnych grupach wiekowych,

· kształcić umiejętności estetycznego wartościowania książek

i prawidłowego wykorzystania narzędzi analizy literackiej

utworów,

· zwrócić uwagę na nabywanie kompetencji w zakresie

metod i form pracy z lekturą, sposobów poznawania i

rozwijania zainteresowań czytelniczych

Literatura:

Chrząstowska, Przedmiot, podmiot i proces, Poznań 2009.

Edukacja polonistyczna i literatura, red. W. Sawrycki, M.Wróblewski, Toruń 2000.

Edukacja polonistyczna w obliczu przemian kulturowych Europy dawniej i dziś, red. W. Sawrycki, E. Kruszyńska, M. Wróblewski, Toruń 2009.

Gadamer, Aktualność piękna. Sztuka jako gra, symbol i święto, Warszawa 1993.

Gołębniak, Edukacja poprzez język, Warszawa1999

M. Jędrychowska, Najpierw człowiek. Szkolna edukacja kulturowo-literacka a problem kształcenia dydaktycznego polonistów. Refleksja teleologiczna, Kraków 1998

Uryga Z., Godziny polskiego. Z zagadnień kształcenia literackiego, Warszawa – Kraków 1996

Wojnar, Humanistyczne intencje edukacji, Warszawa 2000

Wróblewski M., Między tradycją a współczesnością – propozycje modelu lektury w szkole, [w:] Edukacja polonistyczna i literatura, pod red. W. Sawryckiego, M. Wróblewskiego, Toruń 2000.

Lektury kl. 1-3:

1. Justyna Bednarek, Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek

2. Jan Brzechwa, Brzechwa dzieciom;

3. Alina Centkiewiczowa i Czesław Centkiewicz, Zaczarowana zagroda;

4. Waldemar Cichoń, Cukierku, ty łobuzie!;

5. Agnieszka Frączek, Rany Julek! O tym, jak Julian Tuwim został poetą;

6. Mira Jaworczakowa, Oto jest Kasia;

7. Grzegorz Kasdepke, Detektyw Pozytywka;

8. Leszek Kołakowski, Kto z was chciałby rozweselić pechowego nosorożca?;

9. Barbara Kosmowska, Dziewczynka z parku;

10. Astrid Lindgren, Dzieci z Bullerbyn;

11. Hugh Lofting, Doktor Dolittle i jego zwierzęta;

13.Marcin Pałasz, Sposób na Elfa;

14.Joanna Papuzińska, Asiunia;

15.Danuta Parlak, Kapelusz Pani Wrony;

16. Roman Pisarski, O psie, który jeździł koleją;

17.Janina Porazińska, Pamiętnik Czarnego Noska;

18. Maria Terlikowska, Drzewo do samego nieba;

19. Julian Tuwim, Wiersze dla dzieci

20. Barbara Tylicka, O krakowskich psach i kleparskich kotach.

Polskie miasta w baśni i legendzie;

21. Danuta Wawiłow, Najpiękniejsze wiersze;

22. Łukasz Wierzbicki, Afryka Kazika;

23. Łukasz Wierzbicki, Dziadek i niedźwiadek.

Efekty uczenia się:

Wiedza. Student:

· zna elementarna terminologię używaną w literaturze dla dzieci, historię, genezę rozwoju gatunków literackich, rozumie historyczne i kulturowe uwarunkowania twórczości dla dzieci i młodzieży

Wiedza

K_ W01

K_W11

Umiejętności. Student potrafi:

· potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu literatury dla dzieci w celach analizy i interpretacji problemów wychowawczych, opiekuńczych, pomocowych

· potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności z przedmiotu , korzystając z różnych źródeł

Umiejętności

K_U02

K_U04

Kompetencje społeczne. Student:

· posiada umiejętność krytycznej oceny zjawisk społecznych i kulturowych kompetencje społeczne

K_K01

Metody i kryteria oceniania:

aktywizująca, podająca; podstawą zaliczenia będzie obecność i aktywność w trakcie zajęć

na ćwiczeniach oraz wykładzie dopuszczalna jest jedna nieobecność, pozostałe należy zaliczyć w trakcie dyżury wykładowcy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Józefowicz
Prowadzący grup: Anna Józefowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot przygotowuje studentów do kształtowania wśród dzieci

intelektualnego i emocjonalnego stosunku do książki jako źródła wiadomości, przezyć, wartości. Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do pracy dydaktyczno-wychowawczej z książką dziecięcą i młodzieżową.

Pełny opis:

Przedmiot przygotowuje studentów do kształtowania wśród dzieci

intelektualnego i emocjonalnego stosunku do książki jako źródła wiadomości, przezyć, wartości. Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do pracy dydaktyczno-wychowawczej z książką dziecięcą i młodzieżową. Zajęcia mają na celu:

· zapoznać studentów ze specyfiką literatury dla dzieci i młodzieży oraz jej rolą w procesie wychowania,

· zaznajomić z rozwojem historycznym literatury dla dzieci

· zainteresować dziejami i charakterem polskiego piśmiennictwa

dla dzieci i młodzieży oraz dorobkiem wybitnych twórców,

· zapoznać z wybranymi zagadnieniami z tej dziedziny

piśmiennictwa (poezja, baśń, fantastyka, komiks,

proza obyczajowa),

· uświadomić potrzeby czytelnicze oraz możliwości

recepcji lektury w różnych grupach wiekowych,

· kształcić umiejętności estetycznego wartościowania książek

i prawidłowego wykorzystania narzędzi analizy literackiej

utworów,

· zwrócić uwagę na nabywanie kompetencji w zakresie

metod i form pracy z lekturą, sposobów poznawania i

rozwijania zainteresowań czytelniczych

Literatura:

Chrząstowska, Przedmiot, podmiot i proces, Poznań 2009.

Edukacja polonistyczna i literatura, red. W. Sawrycki, M.Wróblewski, Toruń 2000.

Edukacja polonistyczna w obliczu przemian kulturowych Europy dawniej i dziś, red. W. Sawrycki, E. Kruszyńska, M. Wróblewski, Toruń 2009.

Gadamer, Aktualność piękna. Sztuka jako gra, symbol i święto, Warszawa 1993.

Gołębniak, Edukacja poprzez język, Warszawa1999

M. Jędrychowska, Najpierw człowiek. Szkolna edukacja kulturowo-literacka a problem kształcenia dydaktycznego polonistów. Refleksja teleologiczna, Kraków 1998

Uryga Z., Godziny polskiego. Z zagadnień kształcenia literackiego, Warszawa – Kraków 1996

Wojnar, Humanistyczne intencje edukacji, Warszawa 2000

Wróblewski M., Między tradycją a współczesnością – propozycje modelu lektury w szkole, [w:] Edukacja polonistyczna i literatura, pod red. W. Sawryckiego, M. Wróblewskiego, Toruń 2000.

Lektury kl. 1-3:

1. Justyna Bednarek, Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek

2. Jan Brzechwa, Brzechwa dzieciom;

3. Alina Centkiewiczowa i Czesław Centkiewicz, Zaczarowana zagroda;

4. Waldemar Cichoń, Cukierku, ty łobuzie!;

5. Agnieszka Frączek, Rany Julek! O tym, jak Julian Tuwim został poetą;

6. Mira Jaworczakowa, Oto jest Kasia;

7. Grzegorz Kasdepke, Detektyw Pozytywka;

8. Leszek Kołakowski, Kto z was chciałby rozweselić pechowego nosorożca?;

9. Barbara Kosmowska, Dziewczynka z parku;

10. Astrid Lindgren, Dzieci z Bullerbyn;

11. Hugh Lofting, Doktor Dolittle i jego zwierzęta;

13.Marcin Pałasz, Sposób na Elfa;

14.Joanna Papuzińska, Asiunia;

15.Danuta Parlak, Kapelusz Pani Wrony;

16. Roman Pisarski, O psie, który jeździł koleją;

17.Janina Porazińska, Pamiętnik Czarnego Noska;

18. Maria Terlikowska, Drzewo do samego nieba;

19. Julian Tuwim, Wiersze dla dzieci

20. Barbara Tylicka, O krakowskich psach i kleparskich kotach.

Polskie miasta w baśni i legendzie;

21. Danuta Wawiłow, Najpiękniejsze wiersze;

22. Łukasz Wierzbicki, Afryka Kazika;

23. Łukasz Wierzbicki, Dziadek i niedźwiadek.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.