Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy edukacji teatralnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-DS5-2IAZ Kod Erasmus / ISCED: 05.7 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy edukacji teatralnej
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1 rok PiW SJ sem. zimowy
Przedmioty obowiązkowe - stac. jednolite. kier. PiW
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Stymulowanie aktywności poznawczej dzieci (uczniów). Wykorzystanie zabawy do stymulowania rozwoju dziecka. Inicjacja teatralna. Gry i zabawy, drama, storytelling, piosenka i ruch w edukacji teatralnej

Pełny opis:

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Wydział Nauk o Edukacji

Nazwa kierunku studiów Pedagogika

Poziom kształcenia Studia II stopnia

Profil studiów ogólnoakademicki,

Forma studiów: stacjonarne.

Kod przedmiotu 380-DS5-2IAZ

Język przedmiotu polski

Rodzaj przedmiotu Status przedmiotu – obowiązkowy

Semestr I

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne: wykład, prezentacja przed publicznością, gry dyskusyjne, dyskusja wielokrotna

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie,

Punkty ECTS: 1

Bilans nakładu pracy studenta

-udział w konwersatoriach 10h;

- przygotowanie do zaliczenia 15h

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta:

-wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela 10 h

- o charakterze praktycznym 15 h

Literatura:

1.M.Braun,Gry codzienne i pozacodzienne....o komunikacyjnych aspektach aktorstwa, Kraków 2012,

2. B.Ciecierska-Zajdel, Trening głosu,Warszawa 2012

3. A. Bielańska, Teatr, który leczy, Kraków 2002

4. W. Sierpiński, Poradnik młodego recytatora, Warszawa2004

5. B. Wieczorkiewicz, Sztuka mówienia, Warszawa 1985

6. B. Toczyska, Elementarne ćwiczenia dykcji, Gdańsk 2004

7. B. Toczyska, Dotkliwa artykulacja, Gdańsk 2011 www.recytacja.art.pl

8. A.Siedlecki, Sekrety techniki aktorskiej. Jak uczyć?, Rzeszów 2007

9.J. Limon, Między niebem a sceną. Przestrzeń i czas w teatrze, Gdańsk 2002, rozdz. Znaki czasu.

10. E. Csató, O „grze z dystansem”, w: Wprowadzenie do nauki o teatrze, wyb. i oprac. J. Degler, t. 2, Wrocław 1976.

11. Sławomira Świątka dwanaście wykładów z wprowadzenia do wiedzy o teatrze, Łódź 2003, wykład czwarty.

12. B.Wieczorkiewicz, Sztuka mówienia, Warszawa 1985

13. Ch. Balme, Wprowadzenie do nauki o teatrze, Warszawa 2002

14. E. W. Rothenbuhler, Komunikacja rytualna. Od rozmowy codziennej do ceremonii medialnej, Kraków 2003, rozdz. Rytuały polityczne, retoryczne i obywatelskie.

Efekty uczenia się:

Absolwent:

KA7_WG9 - Ma wiedzę dotyczącą znaczenia i możliwości celowego i różnorodnego wykorzystania zabawy w procesie wychowania i kształcenia dzieci

KA7_WG11 - Ma wiedzę dotyczących różnych dziedzin wiedzy zapewniającą konstruktywne jej wykorzystanie w edukacji dziecka

KA7_UO1 - Rozwija kompetencje kluczowe dzieci/uczniów, a szczególnie kreatywność innowacyjność i umiejętność samodzielnego oraz zespołowego rozwiązywania problemów

KA7_UO5 - Skutecznie animuje i monitoruje realizację zespołowych działań edukacyjnych dzieci/uczniów, wykorzystując między innymi różne formy zabawy

KA7_KO1 - Projektuje i wdraża działania innowacyjne

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: wykład,prezentacja przed publicznością, gry dyskusyjne, dyskusja wielokrotna

Na końcową ocenę składają się obecność studenta na zajęciach, jego aktywność i zaangażowanie oraz realizacja końcowego projektu

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariola Wojtkiewicz
Prowadzący grup: Mariola Wojtkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.