Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy neurodydaktyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-DS5-2IBC Kod Erasmus / ISCED: 05.7 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy neurodydaktyki
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1 rok PiW SJ sem. zimowy
Przedmioty obowiązkowe - stac. jednolite. kier. PiW
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

- Zapoznanie z neurodydaktyktycznymi aspektami uczenia się i nauczania

- Zrozumienie zadań nauczyciela w zapobieganiu i przeciwdziałaniu trudnościom edukacyjnym i rozwojowym dzięki wykorzystaniu efektywnych technik nauczania i uczenia się

- Wspomaganie procesu uczenia się poprzez podniesienie kompetencji studentów w zakresie stosowania strategii kompatybilnych z możliwościami mózgu

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

Studia stacjonarne

1 rok PiW S1 sem. zimowy

Moduł ogólnouczelniany - stac. I stop. kier. PiW

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

Wykład - 15 godzin

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach – 15 godz.

Przygotowanie do zajęć - 5 godz.

Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu – 5 godz.

Razem: 25 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 15 h - 0,5 ECTS

o charakterze praktycznym: 10 h – 0,5 ECTS

Literatura:

Brown Peter C., Roediger III Henryk L., McDaniel Mark A., Harvardzki poradnik skutecznego uczenia się /przeł. Dorota Chabrajska/, Warszawa, Instytut Wydawniczy Pax, 2016.

Buzan Tony, Pamięć na zawołanie: metody i techniki pamięciowe / przekł. Marek Szurawski/, Łódź, Wydaw. Ravi, 2005.

Drapeu Christian, Jak uczyć się szybko i skutecznie /przeł. Hanna Pawlikowska-Gannon/, Warszawa, Klub dla Ciebie. Bauer-Weltbild Media, 2002.

Dryden Gordon, Vos Jeannette, Rewolucja w uczeniu / z j. ang. przeł. Bożena Jóźwiak/, Poznań, Wydawnictwo Moderski i S-ka, 2000.

Dylak Stanisław, Architektura wiedzy w szkole, Warszawa, Difin, 2013.

Fry Ron, Jak się uczyć, /przekł. Bożena Jóźwiak/, Warszawa, Dom Wydawniczy Rebis, 2016.

Gamon David, Bragdon Allen D., Co potrafi twój mózg / przeł. Sebastian Musielak/ Warszawa, Klub dla Ciebie - Bauer-Weltbild Media, Wydawnictwo Medium, 2003.

Gozdek-Michaelis Katarzyna, Rozwiń swój genialny umysł: zanim zaczniesz uczyć się trzy razy szybciej, Warszawa, Wydawnictwo Filar, 2003.

Kaczmarzyk Marek, Szkoła neuronów: o nastolatkach, kompromisach i wychowaniu, Słupsk, Wydawnictwo Dobra Literatura, 2018.

Leviton Richard, Jak zwiększyć moc mózgu: metody, techniki i ćwiczenia podwyższające sprawność umysłu, Warszawa, MEDIUM, 2001.

Locke Edwin A., Jak uczyć się efektywnie: metody i motywacja: praktyczny poradnik,/ przekł. Romuald Kirwiel/, Poznań, Wydawnictwo NAKOM, 2009.

Łukasiewicz Monika, Jak uczyć się dwa, trzy razy szybciej i umiejętnie sprzedawać swoją wiedzę, Chorzów, Videograf Edukacja, 2011.

Petlak Erich, Zajacova Jana, Rola mózgu w uczeniu się, Kraków, Petrus, 2010.

Plewka Czesław, Taraszkiewicz Małgorzata, Uczymy się uczyć, Szczecin, „Pedagogium” Wydawnictwo OR TWP, 2010.

Siegel Daniel J., Bryson Tina Payne, Zintegrowany mózg - zintegrowane dziecko: 12 rewolucyjnych strategii kształtujących umysł twojego dziecka, Poznań, Dom Wydawniczy Rebis, 2013.

Sikorski Wiesław (red.), Neuroedukacja: praca zbiorowa, Słupsk, Dobra Literatura, 2015.

Skibska Joanna, Mnemotechniki jako czynnik optymalizujący nabywanie przez dzieci umiejętności czytania i pisania, Kraków, Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012.

Spitzer Manfred, Cyfrowa demencja: w jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci, Słupsk, Wydawnictwo Dobra Literatura, 2013.

Spitzer Manfred, Jak uczy się mózg / przeł. Małgorzata Guzowska-Dąbrowska/, Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji TWP; Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.

Taraszkiewicz Małgorzata, Rose Colin, Atlas efektywnego uczenia (się); Warszawa, Transfer Learning, 2006.

Żylińska Marzena, Neurodydaktyka: nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi, Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013.

Efekty uczenia się:

W01 Ma wiedzę dotyczącą klasycznych i współczesnych teorii rozwoju człowieka, wychowania, uczenia się i nauczania oraz ich wartości aplikacyjnych w zakresie neurodydaktyki, potrafi je krytycznie oceniać i twórczo wykorzystywać (KA7_WG3)

U01 Potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk i wykorzystuje w codziennej działalności edukacyjnej różnorodne sposoby organizowania środowiska nauczania-uczenia się, uwzględniając specyficzne potrzeby i możliwości grupy, jak i poszczególnych dzieci/uczniów, a w szczególności style uczenia się i preferencje półkul mózgowych (KA7_UW6)

U02 Tworzy sytuacje wychowawczo-dydaktyczne i wykorzystuje proces oceniania do motywowania dzieci/uczniów do nauki i pracy nad sobą, analizuje ich skuteczność oraz modyfikuje działania w celu uzyskania pożądanych efektów wychowania i kształcenia (KA7_UU2)

K01 Stosuje i rozwija własne metody kształcenia i oceniania z wykorzystaniem TIK (KA7_KK2)

K02 Analizuje i ocenia prawidłowość oraz poziom skuteczności własnych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i ustala obszary wymagające modyfikacji, ciągłego doskonalenia swojej pracy (KA7_KO2)

Metody i kryteria oceniania:

Metody kształcenia: wykład, dyskusja, praca z tekstem, pokaz

Zaliczenie na ocenę na podstawie frekwencji (obecność obowiązkowa, dopuszcza się nieusprawiedliwioną nieobecność bez konieczności zaliczania na konsultacjach - w wymiarze 2 godzin), aktywności na zajęciach oraz pozytywnej oceny z pracy pisemnej na podstawie literatury przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Zińczuk
Prowadzący grup: Monika Zińczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.