Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język obcy - angielski cz.4

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-DS5-2JAN4 Kod Erasmus / ISCED: 05.7 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język obcy - angielski cz.4
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 2 rok PiW SJ sem.letni
Przedmioty obowiązkowe - stac. jednolite. kier. PiW
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założeniem przedmiotu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach codziennych, jak również w kontaktach ze specjalistami z danej dziedziny na poziomie B2 wg. Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń

-kluczowych sprawności językowych: mówienie, pisanie, rozumienie

tekstu pisanego i mówionego; reagowanie językowe;

-ćwiczenie gramatyki i słownictwa ogólnego

-nauki i doskonalenia słownictwa specjalistycznego z dziedziny nauk pedagogicznych

Zajęcia prowadzone są w formie blended learning: w proporcji 50% w formie wideokonferencji (platforma Blackboard lub Teams) 50% w oparciu o muduły na platformie Blackboard w oparciu o autorskie materiały specjalistyczne.

Pełny opis:

Opis

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Moduł: ogólnouczeniany

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Rok studiów / semestr: II rok studiów (semestr IV)

Zaliczenie na ocenę IV semestrze,

Egzamin po IV semestrze

Liczba godzin: 30 w semestrze,

5 pkt ECTS

Ogólny nakład pracy studenta: 125 godz. w tym: udział w ćwiczeniach: 30 godz., przygotowanie do zajęć: 46 godz.; przygotowanie do

testów: 46 godz., udział w konsultacjach: 3 godz.

Nakład pracy studenta wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela - 33 h = 1,3 pkt ECTS

Nakład pracy studenta o charakterze praktycznym - 92 h = 3,7 pkt ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

Latham-Koenig, C., Oxenden, C. (2020). English File Upper-Intermediate 4-th edition Student's Book. Oxford: Oxford University Press.

Literatura uzupełniająca i specjalistyczna:

Edward de Chazal, Sam McCarther, Oxford EAP, upper- intermediate, OUP, 2015.

Wybrane artykuły z akredytowanych stron internetowych wydawców i serwisów informacyjnych:

Literatura podstawowa:

Latham-Koenig, C., Oxenden, C. (2020). English File Upper-Intermediate 4-th edition Student's Book. Oxford: Oxford University Press.

Literatura uzupełniająca i specjalistyczna:

Edward de Chazal, Sam McCarther, Oxford EAP, upper- intermediate, OUP, 2015.

Wybrane artykuły z akredytowanych stron internetowych wydawców i serwisów informacyjnych:

www.guardian.com

www.bbc.com/news

www.conversation.com

www.independent.com

www.onestopenglish.com

linguahouse.com

breakingnewsenglish.com

www.warsawvoice.pl

https://www.ted.com/

https://ed.ted.com/

Efekty uczenia się:

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

KA7_UK1 Ma umiejętności językowe zgodnie z wymaganiami określonymi dla danego obszaru i poziomu kształcenia Polskiej RamyKwalifikacji dla szkolnictwa wyższego; umiejętność słuchania i mówienia na poziomie C1, umiejętność czytania i pisania na poziomie B2

KA7_UK3 Potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i odbiorcami spoza grona specjalistów oraz skutecznie wykorzystywać na rzecz rozwoju dziecka/ucznia informacje uzyskane na jego temat w kontekście języka obcego)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

KA7_KR2 Ustala obszary swojej pracy wymagające modyfikacji i ciągłego doskonalenia

Metody i kryteria oceniania:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń kluczowych sprawności językowych: mówienie/komunikacja, pisanie, rozumienie tekstu pisanego i mówionego.

Zaliczenie na ocenę na koniec semestru.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesława Gierłachowska-Bałdyga, Małgorzata Penza-Szachowicz, Barbara Rudziak
Prowadzący grup: Wiesława Gierłachowska-Bałdyga, Małgorzata Penza-Szachowicz, Barbara Rudziak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń:

-kluczowych sprawności językowych: mówienie, pisanie, rozumienie

tekstu pisanego i mówionego; reagowanie językowe;

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Moduł: ogólnouczeniany

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Rok studiów / semestr: II rok studiów (semestr IV)

Zaliczenie na ocenę III i IV semestrze,

Egzamin po IV semestrze

Punkty ECTS: 5 w semestrze

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela: 30 godzin (1 punkt ECTS)

- o charakterze praktycznym: 30 godzin (4 punkty ECTS)

Ogólny nakład pracy studenta: 60 godz., w tym: udział w ćwiczeniach, konsultacjach, praca własna studenta w postaci: wykonywania

zadań online, przygotowania do zajęć.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Latham-Koenig, C., Oxenden, C. (2020). English File Upper-Intermediate 3-rd edition Student's Book. Oxford: Oxford University Press.

Literatura uzupełniająca i specjalistyczna:

Edward de Chazal, Sam McCarther, Oxford EAP, upper- intermediate, OUP, 2015.

Literatura podstawowa:

Latham-Koenig, C., Oxenden, C. (2020). English File Upper-Intermediate 4-th edition Student's Book. Oxford: Oxford University Press.

Literatura uzupełniająca i specjalistyczna:

Edward de Chazal, Sam McCarther, Oxford EAP, upper- intermediate, OUP, 2015.

Wybrane artykuły z akredytowanych stron internetowych wydawców i serwisów informacyjnych:

www.guardian.com

www.bbc.com/news

www.conversation.com

www.independent.com

www.onestopenglish.com

linguahouse.com

breakingnewsenglish.com

www.warsawvoice.pl

https://www.ted.com/

https://ed.ted.com/

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesława Gierłachowska-Bałdyga, Barbara Rudziak
Prowadzący grup: Wiesława Gierłachowska-Bałdyga, Barbara Rudziak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń:

-kluczowych sprawności językowych: mówienie, pisanie, rozumienie

tekstu pisanego i mówionego; reagowanie językowe;

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Moduł: ogólnouczeniany

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Rok studiów / semestr: II rok studiów (semestr IV)

Zaliczenie na ocenę III i IV semestrze,

Egzamin po IV semestrze

Punkty ECTS: 5 w semestrze

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela: 30 godzin (1 punkt ECTS)

- o charakterze praktycznym: 30 godzin (4 punkty ECTS)

Ogólny nakład pracy studenta: 60 godz., w tym: udział w ćwiczeniach, konsultacjach, praca własna studenta w postaci: wykonywania

zadań online, przygotowania do zajęć.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Latham-Koenig, C., Oxenden, C. (2020). English File Upper-Intermediate 3-rd edition Student's Book. Oxford: Oxford University Press.

Literatura uzupełniająca i specjalistyczna:

Edward de Chazal, Sam McCarther, Oxford EAP, upper- intermediate, OUP, 2015.

Literatura podstawowa:

Latham-Koenig, C., Oxenden, C. (2020). English File Upper-Intermediate 4-th edition Student's Book. Oxford: Oxford University Press.

Literatura uzupełniająca i specjalistyczna:

Edward de Chazal, Sam McCarther, Oxford EAP, upper- intermediate, OUP, 2015.

Wybrane artykuły z akredytowanych stron internetowych wydawców i serwisów informacyjnych:

www.guardian.com

www.bbc.com/news

www.conversation.com

www.independent.com

www.onestopenglish.com

linguahouse.com

breakingnewsenglish.com

www.warsawvoice.pl

https://www.ted.com/

https://ed.ted.com/

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.