Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy komunikacji międzykulturowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-DS5-3IBK Kod Erasmus / ISCED: 05.7 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy komunikacji międzykulturowej
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1 rok PiW SJ sem.letni
Przedmioty obowiązkowe - stac. jednolite. kier. PiW
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wprowadzenie do przedmiotu komunikacja międzykulturowa

Skrócony opis:

podstawy komunikacji międzykulturowej maja za zadanie przygotować studentów do analiz międzykulturowej komunikacji. Określenie sposobu definiowania artefaktu kulturowego, rozumienie obyczajów i zwyczajów oraz postawy wymagane aby budować kompetencje do międzykulturowej komunikacjii to treści przedmiotu.

Pełny opis:

analiza zjawisk społecznych osnutych wokół procesów komunikowania się w sytuacji społecznej wielokulturowości

- omówienie problematyki procesu komunikowania się interpersonalnego w sytuacji, gdy zaangażowany jest czynnik różnicy kulturowej,

- budowanie świadomości o specyfice potrzebnych kompetencji komunikacyjnych w sytuacji współpracy międzykulturowej

- kształtowanie postaw otwartych na odmienności kulturowe

- konstruowanie kanonu wiedzy do kompetentnego podejmowania komunikowania się międzykulturowego

Literatura:

literatura podstawowa:

1. Matsumoto D., Juang L., Psychologia międzykulturowa. GWP 2007 ss. 343 -366

2. Griffin E., Podstawy komunikacji społecznej, GEP 2003 ss.429 -441

3. Reynolds S., Valentine D., Komunikacja międzykulturowa. Warszawa 2009

4. Szopski M., Komunikowanie międzykulturowe. Warszawa 2005

5. Komunikacja międzykulturowa, red. Kapciak A., Korporowicz L., Tyszka A., Warszawa 1996

Literatura uzupełniająca:

Mikułowski Pomorski J., Komunikacja międzykulturowa. Wprowadzenie

Mikułowski Pomorski: Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu medialnym

Bokszański Z., Stereotypy a kultura

Leach E., Kultura i komunikowanie. Logika powiązań symbolicznych. W: Leach E., Greimas A., Rytuał i narracja, PWN Warszawa 1989

Baldock J., Symbolika chrześcijańska, Rebis 1994

Em Griffin, Podstawy komunikacji społecznej, Gdańsk 2003

Kula M., Wybór tradycji, Warszawa 2003

Burszta W., J., Różnorodność i tożsamość. Antropologia jako kulturowa refleksyjność, Poznań 2004

Fiske J., Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem. Wrocł

Efekty uczenia się:

K_W 03 ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę o powiązaniach kulturoznawstwa jako nauki z innymi dyscyplinami nauk z obszaru nauk humanistycznych i społecznych, pozwalającą na integrowanie perspektyw właściwych dla różnych dyscyplin naukowych. Weryfikacja: egzamin pisemny

K_W11 zna i rozumie kierunki i tendencje przeobrażeń we współczesnej kulturze, ma wiedzę o zależnościach między nimi. Weryfikacja: egzamin pisemny.

K_U09 posiada pogłębioną umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem własnych poglądów i odniesieniem ich do poglądów różnych autorów. Weryfikacja: ocena aktywności w czasie zajęć

K_U10 wykrywa różnorodne, wieloaspektowe zależności między kształtowaniem się koncepcji kulturoznawczych a procesami społecznymi i kulturowymi oraz zmianami w nich zachodzącymi. Weryfikacja: ocena aktywności w czasie zajęć

K_K03 jest otwarty na nowe idee i poglądy, gotowy do podjęcia polemiki oraz zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów. Weryfikacja: ocena aktywności w czasie zajęć

Metody i kryteria oceniania:

wykład, 85% obecność na wykładach, test zaliczający min 50%

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Misiejuk
Prowadzący grup: Dorota Misiejuk, Joanna Sacharczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

podstawy komunikacji międzykulturowej maja za zadanie przygotować studentów do analiz międzykulturowej komunikacji. Określenie sposobu definiowania artefaktu kulturowego, rozumienie obyczajów i zwyczajów oraz postawy wymagane aby budować kompetencje do międzykulturowej komunikacjii to treści przedmiotu.

Pełny opis:

analiza zjawisk społecznych osnutych wokół procesów komunikowania się w sytuacji społecznej wielokulturowości

- omówienie problematyki procesu komunikowania się interpersonalnego w sytuacji, gdy zaangażowany jest czynnik różnicy kulturowej,

- budowanie świadomości o specyfice potrzebnych kompetencji komunikacyjnych w sytuacji współpracy międzykulturowej

- kształtowanie postaw otwartych na odmienności kulturowe

- konstruowanie kanonu wiedzy do kompetentnego podejmowania komunikowania się międzykulturowego

Literatura:

literatura podstawowa:

1. Matsumoto D., Juang L., Psychologia międzykulturowa. GWP 2007 ss. 343 -366

2. Griffin E., Podstawy komunikacji społecznej, GEP 2003 ss.429 -441

3. Reynolds S., Valentine D., Komunikacja międzykulturowa. Warszawa 2009

4. Szopski M., Komunikowanie międzykulturowe. Warszawa 2005

5. Komunikacja międzykulturowa, red. Kapciak A., Korporowicz L., Tyszka A., Warszawa 1996

Literatura uzupełniająca:

Mikułowski Pomorski J., Komunikacja międzykulturowa. Wprowadzenie

Mikułowski Pomorski: Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu medialnym

Bokszański Z., Stereotypy a kultura

Leach E., Kultura i komunikowanie. Logika powiązań symbolicznych. W: Leach E., Greimas A., Rytuał i narracja, PWN Warszawa 1989

Baldock J., Symbolika chrześcijańska, Rebis 1994

Em Griffin, Podstawy komunikacji społecznej, Gdańsk 2003

Kula M., Wybór tradycji, Warszawa 2003

Burszta W., J., Różnorodność i tożsamość. Antropologia jako kulturowa refleksyjność, Poznań 2004

Fiske J., Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem. Wrocł

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.