Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria i praktyka wystąpień publicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-DS5-3IBL Kod Erasmus / ISCED: 05.7 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoria i praktyka wystąpień publicznych
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1 rok PiW SJ sem.letni
3 rok PiW SJ sem. zimowy
Przedmioty obowiązkowe - stac. jednolite. kier. PiW
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

profil studiów: ogólnoakademicki , forma studiów: stacjonarne, rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, dziedzina i dyscyplina naukowa: nauki społeczne, 1 rok PiW, sem. letni, jednolite studia magisterskie, wyklady 5 godz., ćwiczenia 10 godz.,

metody dydaktyczne - metody podające, zadania projektowe, praca zespołowa, dyskusja, konsultacje indywidualne

ECTS 1p,

udział w ćwiczeniach – 10 godz., udział w wykładzie - 5 godz. przygotowanie projektu zespołowego - 7 godz., przygotowanie do zaliczenia - 6 godz., udział w konsultacjach - 2 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 17 godz. - 0,5 p. ECTS, o charakterze praktycznym: 13 godz. - 0,5 p. ECTS.

Literatura:

Andrzejewski P. (red.), Wystąpienia publiczne i profesjonalna korespondencja, czyli trudna sztuka budowania wizerunku. Poznań: Forum, 2005.

Detz J. Sztuka przemawiania. Gdańsk: GWP, 2004.

Grzesiak M., Psychologia nauczania, czyli jak skutecznie prowadzić szkolenia, zarządzać grupami i występować przed publicznością. Gliwice: Wydawnictwo Helion - Onepress, 2017.

Kordasiewicz S. , Ołdak T. (red.), Wystąpienia publiczne - kontakty z mediami, spotkania. Podręcznik dla osób reprezentujących instytucje i organizacje. Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2013.

Morreale S.P., Spitzberg B.H., Barge J.K. Komunikacja między ludźmi: motywacja, wiedza i umiejętności, przekł. Izdebski P., Jaworska A., Kobylińska D. (red. nauk). Jakubowska U. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.

Pinker S., Piękny styl, przekł. Nowak-Młynikowska A., Sopot: Smak Słowa 2016.

Źródła internetowe:

Jak mówić wyraźnie, trening artykulacji i dykcji cz. 1 - Katarzyna Klimek

https://www.youtube.com/watch?v=w1VSwHDwwk data dostępu: 10.01.2020

Efekty uczenia się:

Student:

- wykorzystuje wiedzę i umiejętności w zakresie technik informatycznych, przetwarzania tekstów, posługiwania się grafiką prezentacyjną, korzystania z usług w sieciach informatycznych,

- pracuje efektywnie w zespole, pełniąc różne role; posiada umiejętność współpracy z nauczycielami, pedagogami, specjalistami i rodzicami dzieci/uczniów oraz innymi członkami społeczności przedszkolnej/szkolnej oraz lokalnej,

- odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje działania zmierzające do rozwoju przedszkola/szkoły oraz poprawy jakości ich pracy,

- wykorzystuje skuteczne sposoby promowania i kształtowania u uczniów postaw obywatelskich i odpowiedzialności w świecie mediów cyfrowych,

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Tołwińska
Prowadzący grup: Bożena Tołwińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.