Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rozwijanie sprawności językowych (mówienie, słuchanie)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-DS5-4IBN Kod Erasmus / ISCED: 05.7 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rozwijanie sprawności językowych (mówienie, słuchanie)
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1 rok PiW SJ sem.letni
Przedmioty obowiązkowe - stac. jednolite. kier. PiW
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student rozpoczynający przedmiot powinien wykazać się znajomością Języka angielskiego na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

Założeniem przedmiotu jest:

-przygotowanie do nauczania dzieci kluczowych sprawności językowych w języku obcym:mówienie i słuchanie

-zapoznanie z podstawami aspektami psychologicznymi i pedagogicznymi

nauczania języka obcego dzieci.

-elementy metodyki nauczania języka obcego dzieci.

-kompetencje językowe dziecka (ucznia).

-strategie zabawowe i zadaniowe w uczeniu się języka przez dziec (uczniów).


Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

Założeniem przedmiotu jest:

-przygotowanie do nauczania dzieci kluczowych sprawności językowych w języku obcym:mówienie i słuchanie w oparciu omateriały metodyczne i językwe w języku angielskim

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Poziom kształcenia: studia jednolite magosterskie

Moduł: ogólnouczeniany

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Rok studiów/ semestr: IV rok studiów (semestr II)

Liczba godzin: 30

Punkty ECTS: 3

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela: 30 godzin (2 punkty ECTS)

- o charakterze praktycznym: 60 godzin (3 punkty ECTS)

Ogólny nakład pracy studenta: 60 godz., w tym: udział w ćwiczeniach, konsultacjach, praca własna studenta w postaci: wykonywania

zadań online, przygotowania do zajęć.

Literatura:

1. Komorowska, H. Metodyka nauczania języków obcych. Fraszka Edukacyjna.

2. Dakowska, M. Teaching English as a Foreign Language. A Guide for Professionals. PWN.

3. Pinter, A. Teaching Young Language Learners (Oxford Handbooks for Language Teachers Series). Oxford.

4. Cameron, L. Teaching Languages to Young Learners (Cambridge Language Teaching Library). Cambridge.

5. Bland, J. (red.) Teaching English to Young Learners: Critical Issues in Language Teaching with 3-12 Year Olds. Bloomsbury.

6. www.busyteacher.org

7. www.onestopenglish.com

8. http://www.eslbase.com/teaching/young-learners/

9. https://www.teachingenglish.org.uk/sites/teacheng/files/B369-Young-Learners-Activity-Book_v10.pdfL

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

KA7_WG2 Zna podstawową terminologię używaną w pedagogice i psychologii, rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

KA7_UK2 Ma kompetencje międzykulturowe i glottodydaktyczne, pozwalające

na efektywną pracę w środowiskach zróżnicowanych kulturowo

oraz z dziećmi, dla których język polski

KA7_UO1 Rozwija kompetencje kluczowe dzieci/uczniów, a szczególnie kreatywność innowacyjność i umiejętność samodzielnego oraz zespołowego rozwiązywania problemów

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

KA7_KK1 Świadomie określa swoją postawę wobec istoty i celów edukacji a także podstawowych aspektów filozofii nauczania

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia:

- obecność i aktywny udział w zajęciach,

- zaliczenie na ocenę minimum dostateczną wszystkich zadań i testów przewidzianych programem lektoratu.

- przygotowanie do zajęć i aktywny udział w zajęciach

Dopuszczalne nie więcej niż 2x90 min. nieobecności nieusprawiedliwionych w roku.

Zaliczenie na ocenę na koniec II semestru.

Kryteria oceniania:

50 - 59% dst

60 -69% dst+

70-79 % db

80-89 % db+

90-100 % bdb

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Dzięcioł-Pędich, Wiesława Gierłachowska-Bałdyga
Prowadzący grup: Agnieszka Dzięcioł-Pędich, Małgorzata Penza-Szachowicz, Barbara Rudziak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe

Skrócony opis:

Założeniem przedmiotu jest:

-przygotowanie do nauczania dzieci kluczowych sprawności językowych w języku obcym:mówienie i słuchanie w oparciu omateriały metodyczne i językwe w języku angielskim

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Poziom kształcenia: studia jednolite magosterskie

Moduł: ogólnouczeniany

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Rok studiów/ semestr: IV rok studiów (semestr II)

Liczba godzin: 30

Punkty ECTS: 3

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela: 30 godzin (2 punkty ECTS)

- o charakterze praktycznym: 60 godzin (3 punkty ECTS)

Ogólny nakład pracy studenta: 60 godz., w tym: udział w ćwiczeniach, konsultacjach, praca własna studenta w postaci: wykonywania

zadań online, przygotowania do zajęć.

Literatura:

Language Teachers Series). Oxford.

4. Cameron, L. Teaching Languages to Young Learners (Cambridge Language Teaching Library). Cambridge.

5. Bland, J. (red.) Teaching English to Young Learners: Critical Issues in Language Teaching with 3-12 Year Olds. Bloomsbury.

6. www.busyteacher.org

7. www.onestopenglish.com

8. http://www.eslbase.com/teaching/young-learners/

9. https://www.teachingenglish.org.uk/sites/teacheng/files/B369-Young-Learners-Activity-Book_v10.pdfL

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.