Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elements of social skills training

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-ERA-7JIT
Kod Erasmus / ISCED: 05.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Elements of social skills training
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

The aim of the classes is to develop students' social skills through the use of various techniques and methods of working with a group, based on play, cooperation, self-presentation, etc.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

The classes are of a workshop nature, and its main goal is to train various social skills necessary for proper functioning in social groups.

Pełny opis:

Substantive content:

Developing skills:

• distinguish and identify subordinate emotions,

• embracing emotions and expressing them socially acceptable,

• good communication patterns,

• adherence to social rules and norms,

• establish positive relationships with people,

• reading intentions and anticipating others' behaviors

• positive resolution of conflicts,

• express yourself and your own opinion.

Timetable:

1. Introduction to the main issues of the workshop (2 hours)

2. The workshop block (26 hours)

• Social communication skills;

• Skills for making friends;

• Skills for dealing with feelings;

• Skills for dealing with stress;

• Alternatives to agression.

3. Evaluation of the classes (2 hours)

Literatura:

Literature:

Cialdini R., Influence: The Psychology of Persuasion, HarperBusiness, 2006.

Giblin L., Skill With People, 2010.

Gresham F.M., Van M.B., & Cook C.R., Social skills training for teaching replacement behaviors: Remediating acquisition deficits in at-risk students. Behavioral Disorders, 31(4),363-377, 2006.

Johns B., Crowley E.P., & Guetzloe E., The central role ofteaching social skills. Focus on Exceptional Children, 37(8), 1-8, 2005.

Kavale K.A., Mathur S.R., & Mostert M.P., Social skills training and teaching social behavior to students with emotional and behavioral disorders. In R. Rutherford Jr., M.M. Quinn, &S.R. Mathur (Eds.), Handbook ofresearch in emotional and behavioral disorders, New York, NY: The Guilford Press 2004.

Trover P., Radical Approaches of Social Skills Training, Routledge, Lonfon and BY, 2001.

Efekty uczenia się:

The student develops knowledge about himself, as well as educates his social skills necessary for proper functioning in a group.

Metody i kryteria oceniania:

Credits: credit for grade.

Course condition: attendance, activity.

The student's task is to prepare and conduct classes on a topic of their choice (selected social skill), in which a class group will participate.

Absence: One absenteeism (without excuse) is allowed during the semester. If you are absent from the program, you will be required to attend individually during the consultation (within two weeks of absence).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Chańko-Kraszewska
Prowadzący grup: Anna Chańko-Kraszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

The aim of the classes is to develop students' social skills through the use of various techniques and methods of working with a group, based on play, cooperation, self-presentation, etc.

Pełny opis:

Substantive content:

Developing skills:

• distinguish and identify subordinate emotions,

• embracing emotions and expressing them socially acceptable,

• good communication patterns,

• adherence to social rules and norms,

• establish positive relationships with people,

• reading intentions and anticipating others' behaviors

• positive resolution of conflicts,

• express yourself and your own opinion.

Timetable:

1. Introduction to the main issues of the workshop (2 hours)

2. The workshop block (26 hours)

• Social communication skills;

• Skills for making friends;

• Skills for dealing with feelings;

• Skills for dealing with stress;

• Alternatives to agression.

3. Evaluation of the classes (2 hours)

Literatura:

Literature:

Cialdini R., Influence: The Psychology of Persuasion, HarperBusiness, 2006.

Giblin L., Skill With People, 2010.

Gresham F.M., Van M.B., & Cook C.R., Social skills training for teaching replacement behaviors: Remediating acquisition deficits in at-risk students. Behavioral Disorders, 31(4),363-377, 2006.

Johns B., Crowley E.P., & Guetzloe E., The central role ofteaching social skills. Focus on Exceptional Children, 37(8), 1-8, 2005.

Kavale K.A., Mathur S.R., & Mostert M.P., Social skills training and teaching social behavior to students with emotional and behavioral disorders. In R. Rutherford Jr., M.M. Quinn, &S.R. Mathur (Eds.), Handbook ofresearch in emotional and behavioral disorders, New York, NY: The Guilford Press 2004.

Trover P., Radical Approaches of Social Skills Training, Routledge, Lonfon and BY, 2001.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)