Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Tajemnice wszechświata. Dialog wiary z nauką

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-N1-2XJCU Kod Erasmus / ISCED: 05.0 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Tajemnice wszechświata. Dialog wiary z nauką
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 2 rok 1st. POW niestac.
Moduł rozszerzający wiedzę ogólną - niestac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Wykład daje szanse na poszukiwanie wspólnego mianownika pomiędzy rzeczywistością nauki i wiary. Odkrywanie początków istnienia świata i człowieka, procesy przemian w rzeczywistości, nowe odkrycia związane z misterium życia, refleksja nad jego realizacją na różnych płaszczyznach inspirują do twórczego myślenia i jednocześnie pozwalają na wyrobienie szerokich horyzontów w spojrzeniu na komplementarność nauki i wiary.

Pełny opis:

1. Nauki teologiczne, humanistyczne, przyrodnicze i ścisłe. Zasada komplementarności

2. Czym jest rzeczywistość? Spór o jej naturę w filozofii

3. Człowiek i jego miejsce we Wszechświecie

4. Religia – sprzymierzeniec czy wróg nauki? Historyczne punkty zwrotne

5. Argument teologiczny w dialogu z argumentem nauk empirycznych

6. Życie jako wartość – normy moralne we Wszechświecie

7. Prawo natury i prawo stanowione - etyczne wyzwania w świetle genetyki

Literatura:

Bartnik Cz.S., Misterium człowieka, Lublin 2004

Baryszew J., Teerikorpi P., Wszechświat, Kraków 2005

Bone E., Bóg niepotrzebna hipoteza?, Kraków 2004

Clarke R., Nowe tajemnice wszechświata, Kraków 2005

Collins F.S., Język Boga. Kod życia – nauka potwierdza wiarę, Warszawa 2008.

Heller M., Filozofia nauki, Kraków 2009.

Heller M., Mączka J., (red.), Czas…, Tarnów 2001.

Jelonek T., Biblia a nauka, Kraków 2005

McGrath A., Nauka i religia, Kraków 2009

Morales J.M.R., Kościół i nauka, Kraków 2003.

Polkinghorne J.C., Jeden świat. Wzajemne relacje nauki i teologii, Kraków 2008

Polkinghorne J.C., Nauka i Opatrzność, Kraków 2008.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

KA6_WG1 zna elementarną terminologię używaną w pedagogice i rozumie jej

źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin

naukowych

KA6_WG2 ma elementarną wiedzę o miejscu pedagogiki w systemie nauk oraz o

jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi

dyscyplinami naukowymi

KA6_WG3 ma uporządkowaną wiedzę na temat wychowania i kształcenia, jego

filozoficznych, społeczno-kulturowych, historycznych, biologicznych,

psychologicznych i medycznych podstaw

KA6_WG4 zna wybrane koncepcje człowieka: filozoficzne, psychologiczne i

społeczne stanowiące teoretyczne podstawy działalności

pedagogicznej

KA6_WG5 ma podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia

zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz

społecznym

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

KA6_UW1 potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych;

analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności

pedagogicznej

KA6_UW2 potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu

pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i

interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych,

opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych a także motywów i

wzorów ludzkich zachowań

KA6_UW3 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu

analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania

i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań

praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności

pedagogicznej

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

KA6_KO1 ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań

pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do

podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność,

podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie

pedagogiki

KA6_KO4 odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i

wykonuje działania pedagogiczne

KA6_KR2 jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie prezentacji zagadnienia dotyczącego głównego tematu wykładu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Proniewski
Prowadzący grup: Andrzej Proniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.