Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język obcy -niemiecki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-N2-1JNI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język obcy -niemiecki
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: Moduł ogólnouczelniany - niestac. II stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przed rozpoczęciem nauki przedmiotu - lektorat języka niemieckiego - student powinien mieć opanowany ten język na poziomie odpowiadającym wymaganiom określonym dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Skrócony opis:

Celem lektoratu języka obcego jest doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym w zakresie nauk pedagogicznych. Student pogłębia znajomość języka obcego poprzez analizę artykułów popularnonaukowych i naukowych z różnych dziedzin nauk pedagogicznych, doskonali umiejętności rozumienia ze słuchu oraz umiejętności tworzenia wypowiedzi ustnych i pisemnych.

Pełny opis:

Studia drugiego stopnia stopnia; profil ogólnoakademicki; studia niestacjonarne; język obcy; przedmiot obowiązkowy, moduł ogóolnouczelniany; I rok, semestr II.

Liczba godzin: 30 h. Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia 30 godz.

Punkty ECTS:2

Ogólny nakład pracy studenta: 60 godz. w tym: udział w ćwiczeniach: 30 godz.; przygotowanie się do zajęć, zaliczeń, egzaminów: 30 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 30 h 2 ECTS

o charakterze praktycznym 30 h 2 ECTS

Literatura:

Koithan U., Schmitz H. Sieber T.,Sonntag R., Aspekte neu, Mittelstufe Deutsch, Kursbuch mit Audio - CD B2,Klett, 2017

Koithan U., Schmitz H. Sieber T.,Sonntag R., Aspekte neu, Mittelstufe Deutsch, Arbeitsbuch mit Audio - CD B2,Klett, 2017

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.