Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia kliniczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-N2-1YPKL Kod Erasmus / ISCED: 05.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia kliniczna
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1 rok 2st. Pedagogika niestac.
Moduł podstawowy - niestac. II stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie z pogłębionymi zagadnieniami oraz najważniejszymi współczesnymi osiągnięciami psychologii klinicznej. Podczas zajęć przedstawiona jest problematyka ogólnej psychopatologii i szczegółowej ze wskazaniem na symptomatologię zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń rozwoju, ich etiologię i patomechanizmy. Zostają również omówione wybrane praktyczne zastosowania rozumienia psychopatologii w odniesieniu do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Student zdobywa również podstawową wiedzę na temat instytucji świadczących pomoc w zakresie ochrony zdrowia psychicznego.

Pełny opis:

Punkty ECTS 4

wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: 2 pkt

z zakresu nauk podstawowych właściwych dla danego kierunku studiów, do których odnoszą się efekty uczenia się dla danego kierunku, poziomu i profilu kształcenia: 4 pkt

zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne/zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie/dyscyplinach do których przyporządkowany jest kierunek studiów: 2 pkt

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

H. Sęk (2006). Psychologia kliniczna. Warszawa: WN PWN, tom I i II.

P.C. Kendall (2012). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Techniki terapeutyczne dla profesjonalistów i rodziców. Gdańsk: GWP.

Efekty uczenia się:

KA7_WG6 - absolwent ma pogłębioną wiedzę na temat psychologicznych aspektów tworzenia więzi, funkcjonowania systemów rodzinnych i ich wpływu na powstawanie zaburzeń natury psychicznej. Sposób weryfikacji: egzamin i kolokwium

KA7_WK4 - absolwent ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę na temat psychologicznych podstaw zaburzeń w funkcjonowaniu człowieka; rozumie istotę funkcjonalności i dysfunkcjonalności psychicznej, harmonii i dysharmonii psychicznej, normy i patologii psychicznej. Sposób weryfikacji: egzamin i kolokwium

KA7_UO2 - absolwent ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania zaburzonego psychicznie funkcjonowania człowieka. Sposób weryfikacji: egzamin i kolokwium

KA7_UO3 - absolwent potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami

teoretycznymi z zakresu psychologii klinicznej w celu analizowania podejmowanych działań praktycznych. Sposób weryfikacji: egzamin i kolokwium

KA7_KO1 - absolwent jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej. Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą. Poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowych działań pedagogicznych. Sposób weryfikacji: egzamin i kolokwium

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny - odpowiedzi na pytania zamknięte i otwarte

Ćwiczenia: kolokwium, wykonanie projektu w grupach

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Bielecka
Prowadzący grup: Urszula Bielecka, Katarzyna Skok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Bielecka
Prowadzący grup: Urszula Bielecka, Anna Koszałkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.