Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia rozwojowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-OS1-1AEE Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Psychologia rozwojowa
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1 rok 1st. POW stac. sem. letni
Moduł podstawowy - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest: dostarczenie wiedzy o teoretycznych ujęciach procesów rozwoju człowieka; wprowadzenie podstawowych pojęć służących wyjaśnianiu procesu rozwoju człowieka i jego modelowych ujęć; rozpoznanie procesów dotyczących rozwoju człowieka w poszczególnych fazach życia; uwrażliwienie na problemy związane ze wspomaganiem rozwoju człowieka, zapoznanie z potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w poszczególnych okresach rozwoju człowieka od dzieciństwa do dorosłości.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Podstawowe pojęcia z zakresu psychologii rozwojowej i psychologii rozwoju człowieka w ciągu życia. Modele rozwoju i ich wyznaczniki. Charakterystyka wybranych teorii rozwoju człowieka w ciągu życia. Potrzeby rozwojowe i mechanizmy ich zaspokajania. Potrzeby rozwojowe i mechanizmy ich zaspokajania. Różnice indywidualne w psychospołecznym funkcjonowaniu człowieka. Zaburzenia rozwoju i kryzysy rozwojowe. Znaczenie wiedzy z psychologii rozwoju człowieka dla praktyki edukacyjnej. Obszary wspomagania w perspektywie psychologii rozwojowej.

Pełny opis:

Rodzaj przedmiotu status przedmiotu – 2 MODUŁ PODSTAWOWY

Dziedzina i dyscyplina nauki Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina – pedagogika Rok studiów/semestr rok drugi, semestr drugi Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) Kurs psychologii ogólnej

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład 15 godzin; ćwiczenia 15 godzin

Punkty ECTS 3

Wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: 1 pkt

Z zakresu nauk podstawowych właściwych dla danego kierunku studiów, do których odnoszą się efekty uczenia się dla danego kierunku, poziomu i profilu kształcenia: 3 pkt

Zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne/zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie/dyscyplinach do których przyporządkowany jest kierunek studiów: 2 pkt

Literatura:

Brzezińska A. (2005). Jak myślimy o rozwoju człowieka. W: A. Brzezińska (red.), Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Brzezińska A., Appelt K., Wojciechowska J. (red.) (2002). Szanse i zagrożenia rozwoju w okresie dorosłości. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.

Brzezińska, A. (2000). Społeczna psychologia rozwoju. Warszawa: Scholar

Boyd, D., Bee, H. (2008). Psychologia rozwoju człowieka. Poznań: Zysk i Ska

Czerwińska-Jasiewicz M. (2005). Rozwój psychiczny młodzieży a jej koncepcje dotyczące własnego życia. Warszawa: IP PAN.

Erikson E. H. (2004). Tożsamość a cykl życia. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Liberska H. (2004). Perspektywy temporalne młodzieży. Wybrane uwarunkowania. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza.

Łukaszewski W. (2000). Psychologiczne koncepcje człowieka. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. T. 3. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Przetacznik-Gierowska M., Tyszkowa M. (1996). Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Trempała J. (2000a). Modele rozwoju psychicznego. Czas i zmiana. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego.

Trempała J., Olejnik M. (2011b). Badanie rozwoju psychicznego człowieka. W: J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka: podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Wygotski L. S. (2002). Wybrane prace psychologiczne II. Dzieciństwo i dorastanie. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Oleś P. (2011). Psychologia człowieka dorosłego. Warszawa: PWN.

Turner, S. J. i Helms, D.B. (1999). Rozwój człowieka. Warszawa: WSiP

Obuchowski, K. (2002). Osobowość wobec zmian cywilizacyjnych, czyli o ludziach roli, uczenia się i o autorach siebie. Kolokwia psychologiczne. T.10. s.23-37.

Smykowski, B. (2016). Efekty kryzysów rozwojowych okresu dzieciństwa i dorastania jako kapitał psychologiczny u progu dorosłości. W: A. I. Brzezińska, W. Syska (red.), Ścieżki wkraczania w dorosłość (s. 75-104). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM.

Wróblewska M. (2009). Diagnoza i stymulowanie rozwoju zdolności i uzdolnień twórczych dzieci i młodzieży. W: M. Wróblewska (red.), Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole. Wybrane zagadnienia. Białystok: Wydawnictwo Trans Humana.

Wróblewska M. (2015) Kompetencje twórcze w dorosłości. Wydawnictwo Trans Humana Białystok (monografia)

Efekty uczenia się:

KA6_WG5 ma podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym.

KA6_WK8 Zna podejścia i teorie psychologii rozwojowej, opisujące i wyjaśniające przebieg, uwarunkowania, mechanizmy oraz efekty rozwoju człowieka w ciągu jego życia

KA6_UU2 Potrafi dokonać charakterystyki osiągnięć rozwojowych w kolejnych etapach życia (okres prenatalny, dzieciństwo, dorastanie, dorosłość)

Potrafi animować prace nad rozwojem uczestników procesów pedagogicznych oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie

KA6_KK2 docenia znaczenie wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej dla praktycznej działalności w środowiskach społecznych i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań edukacyjnych

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu:

Wykład – Egzamin

ćwiczenia – zaliczenie na ocenę;

Wykład:

Zaliczenie pisemne test wiedzy, uzyskanie minimum 51% wyników z testu (wersja online na MS Teams)

Minimum 80% obecności na zajęciach ćwiczeniowych.

Minimum 60% obecności na Wykładach

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Halina Wróblewska
Prowadzący grup: Urszula Bielecka, Halina Wróblewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Podstawowe pojęcia z zakresu psychologii rozwojowej i psychologii rozwoju człowieka w ciągu życia. Modele rozwoju i ich wyznaczniki. Charakterystyka wybranych teorii rozwoju człowieka w ciągu życia. Potrzeby rozwojowe i mechanizmy ich zaspokajania. Potrzeby rozwojowe i mechanizmy ich zaspokajania. Różnice indywidualne w psychospołecznym funkcjonowaniu człowieka. Zaburzenia rozwoju i kryzysy rozwojowe. Znaczenie wiedzy z psychologii rozwoju człowieka dla praktyki edukacyjnej. Obszary wspomagania w perspektywie psychologii rozwojowej.

Pełny opis:

Podstawowe pojęcia z zakresu psychologii rozwojowej i psychologii rozwoju człowieka w ciągu życia. Pojęcie zmiany rozwojowej. Cel i sens rozwoju. Biologiczne i społeczne czynniki rozwoju. Periodyzacja rozwoju psychicznego człowieka. Czynniki zakłócające proces rozwoju. Konsekwencje niepunktualności zadań i zdarzeń życiowych. Modele rozwoju i ich wyznaczniki. Charakterystyka wybranych teorii rozwoju człowieka w ciągu życia. Potrzeby rozwojowe i mechanizmy ich zaspokajania. Zadania życiowe i ich wyznaczniki. Ogólne tendencje w rozwoju osobowości. Konstruowanie się tożsamości. Różnice indywidualne w psychospołecznym funkcjonowaniu człowieka. Zaburzenia rozwoju i kryzysy rozwojowe. Jakość życia i dobrostan. Optymalizacja rozwoju człowieka w biegu życia. Znaczenie wiedzy z psychologii rozwoju człowieka dla praktyki edukacyjnej. Obszary wspomagania w perspektywie psychologii rozwojowej.

Literatura:

Brzezińska A. (2005). Jak myślimy o rozwoju człowieka. W: A. Brzezińska (red.), Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Brzezińska A., Appelt K., Wojciechowska J. (red.) (2002). Szanse i zagrożenia rozwoju w okresie dorosłości. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.

Brzezińska, A. (2000). Społeczna psychologia rozwoju. Warszawa: Scholar

Boyd, D., Bee, H. (2008). Psychologia rozwoju człowieka. Poznań: Zysk i Ska

Czerwińska-Jasiewicz M. (2005). Rozwój psychiczny młodzieży a jej koncepcje dotyczące własnego życia. Warszawa: IP PAN.

Erikson E. H. (2004). Tożsamość a cykl życia. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Liberska H. (2004). Perspektywy temporalne młodzieży. Wybrane uwarunkowania. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza.

Łukaszewski W. (2000). Psychologiczne koncepcje człowieka. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. T. 3. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Przetacznik-Gierowska M., Tyszkowa M. (1996). Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Trempała J. (2000a). Modele rozwoju psychicznego. Czas i zmiana. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego.

Trempała J., Olejnik M. (2011b). Badanie rozwoju psychicznego człowieka. W: J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka: podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Wygotski L. S. (2002). Wybrane prace psychologiczne II. Dzieciństwo i dorastanie. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Oleś P. (2011). Psychologia człowieka dorosłego. Warszawa: PWN.

Turner, S. J. i Helms, D.B. (1999). Rozwój człowieka. Warszawa: WSiP

Obuchowski, K. (2002). Osobowość wobec zmian cywilizacyjnych, czyli o ludziach roli, uczenia się i o autorach siebie. Kolokwia psychologiczne. T.10. s.23-37.

Smykowski, B. (2016). Efekty kryzysów rozwojowych okresu dzieciństwa i dorastania jako kapitał psychologiczny u progu dorosłości. W: A. I. Brzezińska, W. Syska (red.), Ścieżki wkraczania w dorosłość (s. 75-104). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM.

Wróblewska M. (2009). Diagnoza i stymulowanie rozwoju zdolności i uzdolnień twórczych dzieci i młodzieży. W: M. Wróblewska (red.), Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole. Wybrane zagadnienia. Białystok: Wydawnictwo Trans Humana.

Wróblewska M. (2015) Kompetencje twórcze w dorosłości. Wydawnictwo Trans Humana Białystok (monografia)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Nowakowska-Kaliszuk
Prowadzący grup: Agnieszka Nowakowska-Kaliszuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.