Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne problemy opieki i wychowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-OS2-2ADG Kod Erasmus / ISCED: 05.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne problemy opieki i wychowania
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 2 rok 2st. POW stac. sem. letni
Moduł specjalnościowy - stac. II stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

•wprowadzenie studentów we współczesne aspekty problemów opieki w Polsce i w Europie,

•wyjaśnienie złożonych zjawisk współczesnego świata w kontekście opieki i wychowania,

•omówienie modeli opiekuńczych w świetle ustawy o placówkach opiekuńczych i systemów opiekuńczych krajów Unii europejskiej

•założenia opieki kompensacyjnej w Europie

•wskazanie aktualnych problemów opieki i wychowania (w domu rodzinnym, szkole, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, itd.) oraz sposobów przeciwdziałania tym problemom


Skrócony opis:

Nieustannie przeobrażający się świat niesie za sobą konsekwencje w postaci narastających i coraz to nowych problemów dotykających wszystkie sfery funkcjonowania człowieka - a zwłaszcza te, które pełnią przewodnią rolę w jego rozwoju -sferę opieki i wychowania. Dlatego tak istotna jest znajomość owych problemów(zaczynając od tych występujących w środowisku lokalnym,poprzez dylematy w kraju i na świecie) ,nieustanne poszerzanie wiedzy oraz zdobywanie kompetencji, dzięki którym jednostka ma możliwość przeciwdziałania im.

Pełny opis:

Nieustannie przeobrażający się świat niesie za sobą konsekwencje w postaci narastających i coraz to nowych problemów dotykających wszystkie sfery funkcjonowania człowieka - a zwłaszcza te, które pełnią przewodnią rolę w jego rozwoju -sferę opieki i wychowania. Dlatego tak istotna jest znajomość owych problemów(zaczynając od tych występujących w środowisku lokalnym,poprzez dylematy w kraju i na świecie) ,nieustanne poszerzanie wiedzy oraz zdobywanie kompetencji, dzięki którym jednostka ma możliwość przeciwdziałania im. Stąd też w ramach wykładów i zajęć konwersatoryjnych poruszane będą zagadnienia związane z problemami: społeczeństwa obywatelskiego, zachowań społecznych, aktywizacji, zapobieganiu zjawiskom marginalizacji i wykluczenia, specjalnym potrzebom społecznym grup odmiennych kulturowo

Literatura:

Andrzejewski M., Domy na piasku. Domy dziecka. OD opieki nad dzieckiem do wspierania rodziny, Media Rodzina, Poznań 1997

Badora S., Czeredrecka B., Marzec D., Rodzina i formy jej wspomagania. Kraków 2001

Berger P., Luckmann T., Społeczne tworzenie rzeczywistości, PIW, Warszawa 1983

Danilewicz W., Sytuacja życiowa dzieci w rodzinach migracyjnych, Białystok 2006.

Dąbrowski Z., Pedagogika opiekuńcza w zarysie., Olsztyn 2000

Dołęga Z., Samotność młodzieży - analiza teoretyczna i studia empiryczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2003

Gajewska G., Pedagogika opiekuńcza i jej metodyka. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki opiekuńczo- wychowawczej. Zielona Góra 2004

Izdebska J., Dziecko osamotnione w rodzinie, Wyd. Trans Humana, Białystok 2004.

Jałowiecki B., Łukowski W., Gettoizacja polskiej przestrzeni miejskiej, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2007

Kozak S., Patologia eurosieroctwa w Polsce: skutki migracji zarobkowej dla dzieci i ich rodzin, Wyd. Difin, Warszawa 2010

Mastalski J., Samotność globalnego nastolatka, Wyd. Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków 2007

Pospiszyl I, Konopczyński M., Resocjalizacja - w stronę środowiska otwartego, Wyd. Pedagogium, Warszawa 2007

Pytka L., Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. Warszawa 2000

Olszewska-Baka G., Dzieci ulicy, Problemy, profilaktyka, resocjalizacja, Wyd. eRBe, Białystok 2000

Świątkiewicz G., Profilaktyka w środowisku lokalnym. Warszawa 2002

Nalaskowski A., Widnokręgi edukacji. Kraków 2002

Żebrowski J., Społeczeństwo, kultura, wychowanie. Studia i szkice z pedagogiki. Płock 2003

Efekty uczenia się:

KA7 UW1

posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji (z wykorzystaniem nowoczesnych technologii) na temat zjawisk społecznych rozmaitej natury, przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu widzenia problemów edukacyjnych

KA7 UO4 potrafi generować oryginalne rozwiązania złożonych problemów pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań w określonych obszarach praktycznych

KA7 KK2

jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki; angażuje się we współpracę

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny- test , egzamin zdalny na platformie Teams

ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Muszyńska
Prowadzący grup: Jolanta Muszyńska, Justyna Pikus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Muszyńska
Prowadzący grup: Jolanta Muszyńska, Justyna Pikus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.