Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elementy psychoterapii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-OS2-2EPS Kod Erasmus / ISCED: 05.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elementy psychoterapii
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 2 rok 2st. POW stac. sem. letni
Moduł specjalnościowy - stac. II stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Podczas zajęć realizowane będą następujące zagadnienia:

1) Relacja psychoterapeutyczna, niespecyficzne i specyficzne czynniki leczące w procesie psychoterapii; sposoby nawiązania dobrego kontaktu z pacjentem;

2) Warunki zawarcia kontraktu psychoterapeutycznego; kwalifikacja do psychoterapii; zakres psychoterapii długo- i krótkoterminowej;

3) Założenia czterech podstawowych nurtów psychoterapii: psychoanalitycznej, behawioralnej, kognitywnej, systemowej.

4) Zastosowanie oddziaływań psychoterapeutycznych w pracy pedagoga.

Literatura:

Zalecana literatura:

Czabała J. C., Czynniki leczące w psychoterapii. Warszawa, PWN, 2010

Grzesiuk L., Suszek H. (red), Psychoterapia. Eneteia 2011.

Orwid M., Pietruszewski K., Psychiatria dzieci i młodzieży. Kraków, Wydawnictwo CM UJ, 1993.

Prochaska J. Norcross J. Systemy psychoterapeutyczne. Warszawa, IPZ, 2006.

Efekty uczenia się:

Zna terminologię używaną w poradnictwie psychologicznym i psychoterapii, rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych na poziomie rozszerzonym. KA7_WG1

Ma pogłębioną wiedzę na temat psychologicznych aspektów tworzenia więzi, szczególnie w aspekcie systemów rodzinnych i ich wpływu na powstawanie zaburzeń natury psychicznej oraz w zakresie pomocy rodzinie. KA7_WG7

Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu psychoterapii w celu analizy złożonych problemów psychologicznych i terapeutycznych, a także diagnozowania i dobierania najbardziej skutecznych metod pomocy psychologicznej. KA7_UW2

Ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych sytuacji psychologicznych i terapeutycznych oraz analizowania motywów i wzorów osób z trudnościami psychologicznymi. KA7_UW1

Jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej. Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą psychoterapeutyczną. Poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowości działań psychoterapeutycznych. KA7_KO1

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Mirucka
Prowadzący grup: Beata Mirucka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z podstawowymi kierunkami psychoterapii. Przedstawienie problematyki szczegółowych modeli pomocy psychologicznej, poradnictwa oraz poszczególnych szkół psychoterapii. Podczas zajęć student będzie poznawał oraz ćwiczył podstawowe umiejętności nawiązywania dobrego kontaktu (m. in. technikę parafrazy, odzwierciedlenia, zadawania pytań itp.)

Pełny opis:

Realizowane zagadnienia:

1. Czym psychoterapia jest a czym nie jest?

2. Istota dobrego kontaktu z pacjentem

3. Rola samoświadomości siebie w budowaniu przymierza terapeutycznego

4. Podstawowe narzędzia do kształtowania relacji psychoterapeuta - pacjent

5. Warunki zawarcia kontraktu psychoterapeutycznego

6. Podstawowe zjawiska w psychoterapii

7. Paradygmat psychoanalityczny w psychoterapii: klasyczna psychoanaliza

8. Szkoły neopsychoanalityczne: teoria relacji z obiektem

9. Podejście behawioralno-poznawcze w psychoterapii (analiza bewawioralna, model ABC)

10. Myślenie o pacjencie w nurcie szkoły humanistyczno-egzystencjalnej

11. Terapia rodziny w podejściu systemowym (Szkoła Mediolańska)

12. Fazy cyklu życia rodzinnego

13. Dylematy etyczne w pracy z pacjentem

Literatura:

1. L.Grzesiuk (2005). Psychoterapia. W: J.Strelau (red.). Psychologia. Podręcznik akademicki, T.3.

2. G.O. Gabbard (2009). Psychiatria psychodynamiczna w praktyce klinicznej. Kraków: WUJ.

3. B. de Barbaro (1999). Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Kraków: WUJ.

Literatura uzupełniająca:

4. Goldenberg H., Goldenberg I. (2006). Terapia rodzin. Kraków: WUJ.

5. Czabała J. (2006). Czynniki leczące w psychoterapii. Warszawa: PWN.

6. Heaton J.A. (2003). Podstawy umiejętności terapeutycznych. Gdańsk: GWP.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.