Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka pracy w przedszkolu cz.2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-PIWS1-3GOL2 Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka pracy w przedszkolu cz.2
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 3 rok 1st. PIW stac. sem. letni
Moduł specjalnościowy - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem części 2 przedmiotu jest poznanie zasad pracy z dzieckiem w przedszkolu w zakresie rozwoju osobistego, społecznego i w zakresie uczenia się, kompetencji obywatelskich, w zakresie przedsiębiorczości oraz w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej oraz integrowania treści edukacyjnych z innymi dziedzinami aktywności dziecka, dostosowywaniem sposobów pracy i komunikowania się do dzieci, tworzeniem sytuacji sprzyjających konstruowaniu wiedzy oraz rozwijaniu umiejętności i kompetencji społecznych dzieci (jako c.d cz1 zajęć).

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne; pedagogika przedszkolna

Rok studiów/semestr: III/6

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): Pedagogika przedszkolna, Metodyka pracy w przedszkolu cz1.

Liczba godzin: 15 h (w), 30 h (ćw) (RAZEM: 45h)

Metody dydaktyczne: konsultacje, wykłady, ćwiczenia, metoda projektu

Punkty ECTS: 5.0;

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach – 15h

udział w ćwiczeniach - 30h

przygotowanie do ćwiczeń - 30h

udział w konsultacjach związanych z zajęciami - 2h

przygotowanie do kolokwium/ testu kontrolnego - 3h

zestaw materiałów cyfrowych do zajęć projektowych - 5h

kompletowanie prac – 5h

przygotowanie do egzaminu – 8h

egzamin - 2h

Wskaźniki ilościowe:

-Wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 49 h; ETCS – 2

-O charakterze praktycznym - 83 h; ECTS – 3,32

Literatura:

Dryjas K., Jas M., (2017), Wspomaganie przedszkoli w rozwijaniu u dzieci kompetencji kluczowych, ORE, Warszawa.

Filipiak, E., (2011), Z Wygotskim i Brunerem w tle: Słownik pojęć kluczowych, Bydgoszcz.

Jaszczyszyn E., Szada-Borzyszkowska J., (2010) (red.) Edukacja dziecka – mity i fakty, Białystok.

Jaszczyszyn, E., (2014), Partycypacja w edukacji formalnej – perspektywa nauczyciela w roli rodzica, [w:] Pomiędzy dwiema edukacjami – nauczyciel wczesnej edukacji wobec czasu zmiany, Irena Adamek, Barbara Olszewska (red.), T. 1, Łódź.

Karbowniczek J., Kwaśniewska M., Surma B., (2011), Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką, Kraków 2011.

Lubowiecka, J., (2000), Przystosowanie psychospołeczne dziecka do przedszkola, Warszawa 2000.

Literatura uzupełniająca:

Podstawa Programowa wychowania przedszkolnego

Programy wychowania w przedszkolu

Czasopisma: Wychowanie w Przedszkolu, Przedszkolne ABC, Bliżej Przedszkola

Efekty uczenia się:

1. Zna podstawowe teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania, rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów - K_W09

2. Ma elementarną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, normach, procedurach stosowanych w obszarze wychowania przedszkolnego - K_W16

3.Potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z wychowaniem przedszkolnym - K_U09

4.Potrafi projektować rozwiązania konkretnych problemów pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań- K_U10

5.Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy - K_K08

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin, zaliczenie w trybie zdalnym na platformie Blackboard/Microsoft Teams

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Jaszczyszyn
Prowadzący grup: Magdalena Bartoszewicz, Elżbieta Jaszczyszyn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.