Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Instrumentarium Pracy Zdalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-S1-2XJCG Kod Erasmus / ISCED: 05.0 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Instrumentarium Pracy Zdalnej
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 2 rok 1st. AKzA stac. sem. zimowy
2 rok 1st. POW stac. sem. zimowy
2 rok 1st. RES stac. sem. zimowy
Moduł rozszerzający wiedzę ogólną - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Praca zdalna wiążę się z wieloma wyzwaniami, zwłaszcza jeśli musi być bardzo szybko zorganizowana i wykonana. Na tych zajęciach student pozna instrumentarium pracy zdalnej tj. najważniejsze techniki i narzędzia umożliwiające sprawną pracę z dowolnego miejsca.

Pełny opis:

Rok studiów /semestr

II rok / III semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

15 godzin (wykłady)

15 godzin (ćwiczenia) – zajęcia w pracowni komputerowej

Założenia i cele przedmiotu

Student po ukończeniu przedmiotu :

• potrafi zastosować rozwiązania,dotyczące wdrażania pracy na odległość;

• zwiększy dotychczasową wydajność w wykonywaniu codziennych zadań i rutynowych czynności;

• nauczy się sprawnej komunikacji;

• efektywnie zarządza czasem;

• buduje właściwe relacje z innymi osobami pracującymi zdalnie;

• posiada umiejętność doboru odpowiednich narzędzi do współpracy zdalnej.

• posiada umiejętność organizacji zdalnych spotkań i wideorozmów;

• bezpiecznie przesyła pliki i dzieli się dokumentami online.

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu:

wykład, dyskusja, praca online, ćwiczenia, pokaz, projekt;

Zaliczenie na ocenę

Punkty ECTS - 2,00

Bilans nakładu pracy studenta

Udział w wykładach - 15h;

udział w ćwiczeniach - 15h;

Przygotowanie się do zajęć - 5h;

Konsultacje - 5h;

Przygotowanie do zaliczeń cząstkowych i końcowego - 5h.

Wskaźniki ilościowe Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 30h

o charakterze praktycznym 15h

Literatura:

1. Adam Pash, ‎Gina Trapani, Lifehacker. Jak żyć i pracować z głową, Helion, 15 mar 2013.

2. Jak zorganizować pracę zdalną – 12 kroków do pełnej kontroli nad sytuacją, FabrykaWiedzy.com.

3. Narzędzia wspierające pracę zdalną i grupową, IDC Technology Spotlight, maj, 2020, idc.com.

4. Poradnik Pracy Zdalnej, Rzeczpospolita cyfrowa.

5. Monika Wisła, Platforma Zoom jako narzędzie do pracy zdalnej, https://bbodn.edu.pl/

6. Poradnik pracy zdalnej, www.uni.lodz.pl.

7. Aleksandra Pogorzelska, Patryk Wójcik, Barbara Wójcik, Jak pracować zdalnie i nie zwariować, Onepress, 2020.

8. Remote: Office Not Required, Tłumaczenie: Przemysław Janicki, Helion 2013.

9. https://www.hyperisland.com/business-solutions/remote-working-toolbox

10. https://academy.nobl.io/how-to-foster-psychological-safety-in-remote-teams/

11. https://www.nask.pl/pl/aktualnosci/3780,NASK-Policja-i-Europol-radza-jak-bezpiecznie-pracowac-zdalnie.html

12. https://slack.com/intl/en-in/resources/using-slack/slack-remote-work-tips

13. https://blog.mural.co/suddenly-remote-recap

Efekty uczenia się:

KA6_WK2 - zna podstawowe teorie dotyczące opieki, wychowania, uczenia się i nauczania, rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów

KA6_WK3 - ma podstawową, uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących

KA6_WK8 - ma podstawową wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej i pomocowej

KA6_UW4 - potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT)

KA6_UK4 - potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności resocjalizacyjnej, pedagogicznej,

KA6_KO2 - ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny i etyczny, i przestrzegania zasad etyki zawodowej

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Remża
Prowadzący grup: Piotr Remża
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.