Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-S2-2YSEM
Kod Erasmus / ISCED: 05.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 2 rok 1st. KRES stac. sem. letni
2 rok 2st. AKzA stac. sem zimowy
2 rok 2st. AKzA stac. sem. letni
2 rok 2st. KRES stac. sem zimowy
2 rok 2st. POW stac. sem. zimowy
2 rok 2st. PW stac. sem. letni
2 rok 2st. PW stac. sem. zimowy
Moduł dyplomowy - stac. II stop. Pedagogika
PDG_2Z#S2_POW
Punkty ECTS i inne: 10.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Kowalczuk-Walędziak
Prowadzący grup: Tomasz Bajkowski, Agata Cudowska, Wioleta Danilewicz, Anna Karpińska, Elwira Kryńska, Jerzy Nikitorowicz, Katarzyna Potoniec, Agnieszka Sakowicz-Boboryko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Cudowska, Wioleta Danilewicz, Małgorzata Głoskowska-Sołdatow, Andrei Harbatski, Anna Karpińska, Marta Kowalczuk-Walędziak, Anna Krajewska, Elwira Kryńska, Jolanta Muszyńska, Małgorzata Niesiobędzka, Jerzy Nikitorowicz, Krzysztof Sawicki, Mirosław Sobecki, Bożena Tołwińska
Prowadzący grup: Agata Cudowska, Wioleta Danilewicz, Małgorzata Głoskowska-Sołdatow, Andrei Harbatski, Anna Karpińska, Anna Krajewska, Elwira Kryńska, Jolanta Muszyńska, Małgorzata Niesiobędzka, Jerzy Nikitorowicz, Krzysztof Sawicki, Mirosław Sobecki, Bożena Tołwińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Kowalczuk-Walędziak
Prowadzący grup: Tomasz Bajkowski, Agata Cudowska, Wioleta Danilewicz, Małgorzata Głoskowska-Sołdatow, Małgorzata Halicka, Elżbieta Jaszczyszyn, Anna Karpińska, Elwira Kryńska, Dorota Misiejuk, Jerzy Nikitorowicz, Krzysztof Sawicki, Halina Wróblewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)