Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elementy prawa karnego i wykroczeń

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-SN2-1GTB Kod Erasmus / ISCED: 05.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elementy prawa karnego i wykroczeń
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1rok 2st. PS niestac.
Moduł kierunkowy - nstac. II stop. Praca socjalna
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zakłada się zapoznanie studentów – po pierwsze – z zasadami odpowiedzialności z zakresu prawa karnego materialnego oraz prawa wykroczeń. Po drugie, przedstawiona zostanie charakterystyka różnorodnych kar i środków karnych związanych z odpowiedzialnością wynikającą z prawa karnego i prawa wykroczeń, a także innych form reakcji państwa na fakt dopuszczenia się czynu zabronionego wynikających z przepisów szczegółowych. Po trzecie, studenci zapoznają się także z podstawami procesu karnego.

Pełny opis:

I. Prawo karne materialne

1. Zagadnienia wprowadzające

2. Zasady obowiązywania ustawy karnej

3. Przestępstwo

4. Wyłączające winę oraz bezprawność czynu

5. Formy popełnienia przestępstwa

6. Pojęcie i istota kary

7. Katalog kar

8. Środki karne oraz inne formy reakcji prawnokarnej

9. Środki związane z poddaniem sprawcy próbie

10. Wymiar kary

11. Przedawnienie i zatarcie skazania

12. Charakterystyka wybranych typów czynów zabronionych

II. Prawo wykroczeń

1. Historyczna ewolucja polskiego prawa wykroczeń

2. Zasady odpowiedzialności za wykroczenia

3. System sankcji za wykroczenia

4. Kodeksowe i pozakodeksowe typy czynów zabronionych

5. Instytucje postępowania w sprawach o wykroczenia (dział I-VI)

6. Instytucje postępowania w sprawach o wykroczenia (dział VII-XIII)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. W. Filipkowski, E. Guzik-Makaruk, K. Laskowska, G. B. Szczygieł, E. Zatyka, Przewodnik po prawie karnym, Warszawa 2012.

2. L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2015.

3. T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Warszawa 2012.

4. M. Filar (red.), Kodeks Karny komentarz, Warszawa 2016.

5. V. Konarska-Wrzosek (red.), Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń, Toruń 2012.

Literatura uzupełniająca:

1. T. Bojarski, A. Michalska-Warias, J. Piórkowska-Flieger, M. Szwarczyk, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2015.

2. T. Bojarski (red.), Kodeks wykroczeń, Warszawa 2015.

3. T. Bojarski, Polskie prawo karne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2014

4. T. Grzegorczyk (red.), Kodeks wykroczeń, Warszawa 2013.

5. A. Marek A., V. Konarska-Wrzosek, Prawo karne, Warszawa 2016.

Efekty uczenia się:

1. Zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa (K_W08) – egzamin pisemny, indywidualna ocena aktywności w trakcie zajęć – dyskusja, rozwiązywanie kazusów

2. Ma pogłębioną wiedzę z zakresu innych dziedzin prawa i wybranych zagadnień z innych nauk społecznych (K_W09) – egzamin pisemny, indywidualna ocena aktywności w trakcie zajęć – dyskusja, rozwiązywanie kazusów

3. Potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ujęciu interdyscyplinarnym (K_U03) – ocena aktywności w trakcie zajęć – dyskusja, rozwiązywanie kazusów

4. Potrafi pracować w zespole. Umie przyjmować i wyznaczać zadania. Ma pogłębione umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych (K_U11) – ocena efektów pracy zespołowej – rozwiązywanie kazusów, symulacja rozprawy

5. Potrafi współpracować w grupie i przyjmować w niej różne role (K_K07) – ocena efektów pracy zespołowej – rozwiązywanie kazusów, symulacja rozprawy

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia zajęć jest uzyskanie odpowiedniej liczby punktów na egzaminie testowym.

Te same zasady obowiązują studentów z IOS.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Prymak
Prowadzący grup: Tomasz Prymak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.