Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza problemów społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-SN2-1HEN Kod Erasmus / ISCED: 05.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza problemów społecznych
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1rok 2st. PS niestac.
Moduł kierunkowy - nstac. II stop. Praca socjalna
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest teoretyczna analiza wybranych problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem procesu diagnozowania oraz wstępnego projektowania działań naprawczych.

Pełny opis:

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Nauk o Edukacji

Nazwa kierunku studiów: Praca socjalna

Poziom kształcenia: Studia drugiego stopnia

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Niestacjonarne

ECTS: 5

Język przedmiotu: Język polski

Rodzaj przedmiotu: 3 Moduł kierunkowy

Rok studiów/semestr: I rok II stopień, semestr I

Wymagania wstępne: wiedza z zakresu: podstawy filozofii i etyki, pedagogika społeczna, psychologia społeczna.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

wykład -8 godzin, ćwiczenia -7 godzin.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia:

1. Student rozumie źródła pracy socjalnej; zna terminologię używaną w pracy socjalnej orz jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych na poziomie rozszerzonym (KA7_WG1)

2. Student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat procesów społecznych oraz możliwości i ograniczeń rozwojowych człowieka w świetle teorii naukowych (KA7_WG4)

3. Student ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur, więzi społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach (KA7_WG5)

4. Student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat problemów społecznych, ich mechanizmów, genezy, identyfikacji oraz strategii ich rozwiązywania; posiada rozszerzoną wiedzę z obszaru nauk społecznych wyjaśniającą funkcjonowanie pracy socjalnej w Polsce (KA7_WG6)

5. Student potrafi wykorzystywać i integrować interdyscyplinarną wiedzę teoretyczną w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych (KA7_UW2)

6. Student jest wrażliwy na problemy społeczne, gotowy do komunikowania się i współpracy z otoczenie, w tym z osobami nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie oraz do aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących działania pomocowe (KA7_KK2)

7. Student potrafi generować oryginalne rozwiązania złożonych problemów społecznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań w określonych obszarach praktycznych (KA7_KO2)

Metody i kryteria oceniania:

Test egzaminacyjny, praca zaliczeniowa na ocenę.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Filipek
Prowadzący grup: Agnieszka Filipek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Filipek
Prowadzący grup: Agnieszka Filipek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.