Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Trening interpersonalny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-SPW-1TRI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Trening interpersonalny
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: Studia Podyplomowe Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka i Wsparcie Rodziny
WWR_rozkład
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu doskonalenie umiejętności interpersonalnych.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu przewiduje się warsztaty z zakresu:

-Budowania zaufania w grupie

-Umiejętności rozpoznawania i kontrolowania emocji

-Komunikacji interpersonalnej (aktywne słuchanie, parafrazowanie, przekazywanie informacji zwrotnych, klaryfikacja)

-Rozwiązywania konfliktów

-Asertywności w komunikacji

-Wyznaczania granic w relacjach międzyludzkich

-Radzenia sobie ze stresem

-Relaksacji i wizualizacji.

Literatura:

Całusińska M., Malinowski W., Trening umiejętności wychowawczych, GWP, Gdańsk 2012.

Jak żyć z ludźmi (umiejętności interpersonalne). Program profilaktyczny dla młodzieży. MEN, Warszawa 1989.

Rosenberg M. B. (2003) Rozwiązywanie konfliktów poprzez Porozumienie bez Przemocy. Warszawa: Wydawnictwo Jacek Santorski & CO.

Chełpa S., Witkowski T. (1999), Psychologia konfliktów: praktyka radzenia sobie ze sporami, Warszawa: Oficyna Wydawnicza UNUS

Balawajder K. (1998), Komunikacja, konflikty, negocjacje w organizacji, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Ury W. (2000), Odchodząc od NIE: negocjowanie od konfrontacji do kooperacji, Warszawa.

Nordhelle Grethe (2010), Mediacja. Sztuka rozwiązywania konfliktów, przekład K. Drozdowska, FISO, Gdańsk.

Gruca-Miąsik U. (2011), Negocjacje i mediacje w kręgu pomocy, wychowania i prawa, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Ch.W. Moore (2009), , Mediacje: praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów, Oficyna..

Efekty uczenia się:

E.1WW.W2.- Zna założenia treningu interpersonalnego: wie na czym polegają rozmowy, negocjacje oraz poziomy konfliktu, jak kontrolować swoje emocje i odczytywać je u innych osób, jak zaplanować i przeprowadzić negocjacje, zna i rozumie zagadnienie psychoedukacji oraz wsparcia psychospołecznego rodziny oraz środowiska pozarodzinnego dziecka z zaburzeniami rozwojowymi, zagrożonego niepełnosprawnością i ze stwierdzoną niepełnosprawnością, zna i rozumie zasady przeprowadzania treningów umiejętności interpersonalnych w pracy z rodziną oraz w zespole WWR.

E.1WW.U2.- Potrafi pracować w zespole WWR: obserwuje, rozumie i interpretuje zachowania i postawy członków zespołu, rodziny wobec siebie oraz dziecka z niepełnosprawnością, rozumie samego siebie oraz rozmówców przez poszerzenie wiedzy i świadomości na temat umiejętności miękkich niezbędnych w komunikacji.

E.1WW.K1.- Jest gotów do autorefleksji nad rozwojem zawodowym. Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę dokształcania się i rozwoju osobistego.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena aktywności na zajęciach; czynny udział w ćwiczeniach grupowych i indywidualnych; samoocena.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia warsztatowe, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Chlebowski, Marcin Kolemba, Jolanta Szada-Borzyszkowska
Prowadzący grup: Piotr Chlebowski, Marcin Kolemba, Jolanta Szada-Borzyszkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.