Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-SS1-3SEM Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 3rok 1st. PS stac. sem letni
3rok 1st. PS stac. sem zimowy
Moduł dyplomowy - stac. I stop. Praca socjalna
Punkty ECTS i inne: 10.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać ogólną wiedzę z zakresu filozofii, socjologii, ekonomii, polityki społecznej, metodologii badań społecznych, oraz umiejętność analizy materiałów źródłowych. Niezbędne są także kompetencje w zakresie samodzielnego odkrywania praw i zasad rządzących światem społecznym, kompetencje językowe i komunikacyjne w zakresie formułowania sądów, stawiania tez i argumentowania na ich rzecz.

Skrócony opis:

Analiza doświadczeń studentów wyniesionych z praktyki w placówkach pomocowych.

Omówienie wyników własnych badań w terenie i zasad przygotowywania projektu socjalnego.

Charakterystyka sposobów prezentacji zgromadzonych danych empirycznych służących do opracowania monografii placówki.

Analiza pomysłów, propozycji studentów w zakresie działań wspierających i doskonalących funkcjonowanie wybranych placówek pomocowych.

Przygotowanie pracy dyplomowej zgodnie ze standardami pisarstwa naukowego z wyeksponowaniem własnych projektów socjalnych.

Literatura:

Babbie E., Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2003

Gabryszak R., Magierek D., Wprowadzenie do polityki społecznej, Difin, Warszawa 2009

Miles M.B., Huberman A.M., Analiza danych jakościowych, przekład S. Zabielski, Trans Humana, Białystok 2000

Nowak S., Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 2007

Polityka społeczna, red. G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny, PWN, Warszawa 2007

Pomoc społeczna. Praca socjalna. Teoria i praktyka, red. K. Marzec-Holka, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2003

Praca socjalna wobec współczesnych problemów społecznych, red. S. Pawlas-Czyż, Wyd. "Akapit", Toruń 2007

Praca socjalna wobec nowych obszarów wykluczenia społecznego, red. K. Wódz, S. Pawlas-Czyż, Wyd. "Akapit", Toruń 2008

Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2005

Pozostała literatura zgodnie z tematyką prac licencjackich.

Efekty uczenia się:

Zdobycie przez studentów wiedzy w zakresie problematyki przedmiotu badań oraz z zakresu metodologii badań społecznych i analizy materiału empirycznego.

Kształtowanie kompetencji krytycznych w zakresie analizy problematyki badawczej z perspektywy różnych orientacji poznawczych.

Uwrażliwienie studentów na różnorodność ujęć i dyskursów w rozpatrywaniu badanych zagadnień.

Rozwijanie kompetencji poznawczych w zakresie analizowania materiału empirycznego w ujęciu ilościowym i jakościowym.

Przygotowanie pracy dyplomowej zgodnie ze standardami pisarstwa naukowego, struktury pracy, języka narracji, stosowania odnośników i przypisów oraz sporządzania bibliografii i aneksów.

Rozwój kompetencji społecznych w zakresie umiejętności współpracy w grupie, kultury osobistej w kontaktach z wykładowcą oraz z innymi studentami, świadomego działania na rzecz dobra całej wspólnoty akademickiej.

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w seminariach, aktywny udział w dyskusjach, wykonywanie poszczególnych zadań w trakcie przygotowywania pracy dyplomowej.

Opracowanie projektu socjalnego, przygotowanie jego prezentacji oraz napisanie pracy dyplomowej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Kowalczuk-Walędziak
Prowadzący grup: Małgorzata Halicka, Jerzy Halicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Analiza doświadczeń studentów wyniesionych z praktyki w placówkach pomocowych.

Omówienie wyników własnych badań w terenie i zasad przygotowywania projektu socjalnego.

Charakterystyka sposobów prezentacji zgromadzonych danych empirycznych służących do opracowania monografii placówki.

Analiza pomysłów, propozycji studentów w zakresie działań wspierających i doskonalących funkcjonowanie wybranych placówek pomocowych.

Przygotowanie pracy dyplomowej zgodnie ze standardami pisarstwa naukowego z wyeksponowaniem własnych projektów socjalnych.

Literatura:

Babbie E., Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2003

Gabryszak R., Magierek D., Wprowadzenie do polityki społecznej, Difin, Warszawa 2009

Miles M.B., Huberman A.M., Analiza danych jakościowych, przekład S. Zabielski, Trans Humana, Białystok 2000

Nowak S., Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 2007

Polityka społeczna, red. G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny, PWN, Warszawa 2007

Pomoc społeczna. Praca socjalna. Teoria i praktyka, red. K. Marzec-Holka, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2003

Praca socjalna wobec współczesnych problemów społecznych, red. S. Pawlas-Czyż, Wyd. "Akapit", Toruń 2007

Praca socjalna wobec nowych obszarów wykluczenia społecznego, red. K. Wódz, S. Pawlas-Czyż, Wyd. "Akapit", Toruń 2008

Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2005

Pozostała literatura zgodnie z tematyką prac licencjackich.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Halicka, Jerzy Halicki, Marta Kowalczuk-Walędziak
Prowadzący grup: Małgorzata Halicka, Jerzy Halicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.