Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztaty rozwoju osobistego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-SS1-3XACC Kod Erasmus / ISCED: 05.0 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Warsztaty rozwoju osobistego
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 3rok 1st. PS stac. sem zimowy
Moduł wybór - stac. I stop. Praca socjalna
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest stymulowanie rozwoju osobistego poprzez rozwój szeregu kompetencji społecznych z zakresu postawy asertywnej i asertywnych form komunikowania się, radzenia sobie w konflikcie, skutecznych sposobów radzenia sobie ze stresem, umiejętności autoprezentacji, argumentacji i prowadzenia dyskusji w grupie.

Pełny opis:

Nazwa kierunku studiów: Praca Socjalna

Poziom kształcenia: I stopień

Profil studiów: Ogólnoakademickii

Forma studiów: Stacjonarne

Kod przedmiotu: 380-SS1-3XACC

Język przedmiotu: polski.

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Rok studiów /semestr:3 rok /semestr 5

Wymagania wstępne: Brak

Metody dydaktyczne: Praca w grupie, dyskusja grupowa, analiza przypadku, drama, prezentacja

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta

Udział w ćwiczeniach: 30 godzin

Przygotowanie do zajęć: 30 godzin

Konsultacje: 30 godzin

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

Liczba godzin wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela- 60,

o charakterze praktycznym - 30.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Król-Fijewska M., Fijewski, P. (2013) Asertywność menedżera, Warszawa: PWE

Leary M., (2010) Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji. Gdańsk: GWP

Stewart J. (Red.) (2003) Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, Warszawa: PWN

Literatura uzupełniająca:

Chełpa S., (2004) Witkowski T., Psychologia konfliktów, Moderator

Dawson, R. (2000) Sekrety skutecznego przekonywania, Warszawa: Jacek Santorski & Co.

Fisher, R., Ury, W., Patton, B. (2004) Dochodząc do TAK, Warszawa: PWE.

Gmurzyńska, E., Morek, R. (2009) Mediacje. Teoria i praktyka, Warszawa: Wolters Kluwer Polska

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy student zna mechanizmy rządzące zjawiskami społecznymi; rozumie procesy i zjawiska kierujące zachowaniem ludzi; rozróżnia rodzaje i funkcje różnic indywidualnych w zakresie działania jednostki (KA6_WG8).

W zakresie umiejętności: potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności zawodowej (KA6_UW2) oraz potrafi współpracować w grupie i przyjmować w niej różne role (KA6_UO5).

W zakresie kompetencji społecznych: student potrafi posługiwać się normami etycznymi w podejmowanej aktywności pracowniczej, dostrzega i analizuje dylematy etyczne, przewiduje skutki konkretnych działań (KA6_KR1)

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia o charakterze warsztatowym, w których wykorzystywana jest dyskusja grupowa, analiza przypadku, drama, gry symulacyjne, prezentacja

Zaliczenie na ocenę na podstawie kolokwium ustnego

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Parfieniuk
Prowadzący grup: Irena Parfieniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.