Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wsparcie emocjonalne w pracy socjalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-SS1-3XAHT Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wsparcie emocjonalne w pracy socjalnej
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 3rok 1st. PS stac. sem zimowy
Moduł wybór - stac. I stop. Praca socjalna
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Wymagana wiedza z psychologii ogólnej (emocje i motywacja, teoria stresu) psychologii społecznej (percepcja społeczna, zachowania prospołeczne), psychologii klinicznej

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia dotyczą wsparcia emocjonalnego jako specyficznego rodzaju wsparcia społecznego, jego znaczenia w relacjach oraz umiejętności stosowania go w pracy zawodowej.

Pełny opis:

Profil: ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu: fakultatywny

Studia I st. stacjonarne

Praca Socjalna 3 rok

Język polski

Punkty ECTS: 3,0

ćwiczenia (30 godz.)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- z bezpośrednim udziałem nauczyciela 30 godz. + 10 (konsultacje)

- praca samodzielna - 35 godz.

Treści zajęć odnoszą się do 3 bloków tematycznych:

1/ rozumienia emocji swoich i innych ludzi, rozwoju kompetencji emocjonalnych, znaczenia empatii w kontaktach społecznych

2/ specyfiki wsparcia emocjonalnego w zależności od rodzaju sytuacji kryzysowej: kryzys rozwojowy, incydentalny, endogenny, przewlekły (przykłady omówione bardziej szczegółowo na kolejnych zajęciach)

3/ wyczerpania emocjonalnego w pracy zawodowej i sposobów radzenia sobie z nim

Założenia: Wymagana wiedza z psychologii ogólnej (emocje i motywacja, teoria stresu) psychologii społecznej (percepcja społeczna, zachowania prospołeczne), psychologii klinicznej

Literatura:

Badura- Madej, W.(1996). Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej. Poradnik dla pracowników socjalnych. Warszawa: Interart

Becelewska D. (2005) Wsparcie emocjonalne w pracy socjalnej. Katowice: Śląsk

Goleman D. (1994) Inteligencja emocjonalna. Poznań: Media Rodzina

Greenston J. (2004) Interwencja kryzysowa. Gdańsk: GWP

Sęk H. (1993) Społeczna psychologia kliniczna. Warszawa: PWN

Sutton C. (2004) Psychologia dla pracowników socjalnych. Gdańsk: GWP

Efekty uczenia się:

KA6_WG8 - zna mechanizmy rządzące zjawiskami społecznymi; rozumie procesy i zjawiska kierujące zachowaniem ludzi; rozróżnia rodzaje i funkcje różnic indywidualnych w zakresie działania jednostki

KA6_WK5 - ma wiedzę o działaniach edukacyjnych, opiekuńczo – wychowawczych, terapeutycznych, profilaktycznych generujących zmiany struktur społecznych

KA6_UW1 - potrafi rozpoznawać sytuacje zagrożenia zdrowia psychicznego, fizycznego i udzielać pomocy w formie poradnictwa, kierowania do właściwych, kompetentnych osób i instytucji

KA6_UW2 - potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności zawodowej

KA6_KO2 - potrafi wspomagać rozwój człowieka przez wyzwalanie jego własnych sił rozwojowych oraz możliwości; potrafi rozwijać w bezpośrednim środowisku warunki wielostronnej, korzystnej aktywności społecznej

KA6_KR1 - potrafi posługiwać się normami etycznymi w podejmowanej aktywności pracowniczej, dostrzega i analizuje dylematy etyczne, przewiduje skutki konkretnych działań

Metody i kryteria oceniania:

Prezentacje zespołowe, referat, esej, dyskusja, analiza materiałów źródłowych

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Parfieniuk
Prowadzący grup: Irena Parfieniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.